Sunteți pe pagina 1din 2

Nume:_______________________ Data:

FISA DE LUCRU

1. Scrie A (adevărat) sau F (fals) în caseta corespunzătoare fiecărui enunţ de mai jos.
a) Carol I provenea din familia germană de Hohenzollern.
b) Primul război mondial a început în 1911.
c) România a devenit ţară membră a Uniunii Europene la 1 ianuarie 2007.
d) La 23 august 1944, România a întors armele împotriva Germaniei.
e) Regina Elisabeta folosea pseudonimul Carmen Sylva, pentru a scrie cărţi.

2. Numeşte personalităţile ilustrate.

______________________ ____________________________ _______________________


______________________ ____________________________ _______________________

3. Încercuieşte litera din dreptul variantei corecte de răspuns:


a) Unirea Moldovei cu Ţara Românească s-a înfăptuit la:
a.1859; b. 1895; c. 1958.

b) Marea Adunare Naţională a avut loc la:


a. Alba- Iulia, 1 Decembrie 1918;
b. Alba –Iulia, 1 Ianuarie 1918;
c. Bucureşti, 1944.

c) Marea Unire:
a. a fost impusă de marile puteri;
b. a fost respinsă de marile puteri;
c. a fost rezultatul voinţei poporului.

d) România şi-a câştigat independenţa în timpul domniei:


a. regelui Mihai I;
b. regelui Carol I;
c. regelui Ferdinand.

4. Scrie o reformă importantă pe care a adoptat-o domnitorul Alexandru Ioan Cuza, în timpul domniei
sale.

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

5. Numeşte două personalităţi marcante din lumea literaturii, din timpul domniei lui Carol I.

_____________________________________________________________________________________

6. Numeşte un erou al Primului Război Mondial şi scrie ce ştii despre el.

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

7. Completează spaţiile cu informaţii potrivite:


 Primul Război Mondial a avut loc între 1914 - __________.
 Regele __________________ este silit să abdice în anul 1947 şi să părăsească ţara.
 Revoluţia din 1989 a început în oraşul ______________________.
 Încă din vremea lui Alexandru Ioan Cuza, capitala Principatelor Unite a fost la
____________________.

8. Scrie două cauze pentru care românii s-au răsculat împotriva comuniştilor, în 1989.

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

9. Uneşte numele preşedinţilor României cu imaginile de mai jos. Scrie un X în bulina din dreptul
preşedintelui României din prezent.

Iohannis Klaus Werner Ion Iliescu Traian Băsescu Emil Constantinescu