Sunteți pe pagina 1din 1

SIMBOLISMUL

- Simbolismul este o mișcare artistică și literară care a apărut la sfârșitul secolului al XIX-lea, care se
opunea naturalismului și parnasianismului și potrivit căreia valoarea fiecărui obiect și fenomen din
lumea înconjurătoare poate fi exprimată și descifrată cu ajutorul simbolurilor;
- Jean Moreas „Le symbolisme” – 1886;
- Poeți: Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud, Paul Verlaine, Stephane Mallarmé;
- În România – teoreticianul Alexandru Macedonski- „Literatorul”.

Caracteristici:
- Tonul este intim și confesiv;
- Este prezentă emoția și muzica interioară a ideii;
- Cultivarea simbolului, a sugestiei, stări sufletești nedefinite;
- Repetarea unui cuvânt cheie, care devine laitmotiv;
- Cultivarea versului liber;
- Corespondența dintre senzații diferite: auditive, vizuale, olfactive, motorii;
- Muzicalitatea interioară a versurilor;
- Raportul dintre simbol și eul poetic nu este exprimat, ci sugerat;
- Exprimarea unor stări sufletești, precum: spleen-ul, angoasa, oboseala psihică, disperarea, apăsarea
sufletească, nevroza, anxietatea, toate fiind sugerate, fără a fi numite;
- Tema – condiția nefericită a poetului într-o societate superficial, meschină, incapabilă să perceapă, să
înțeleagă și să aprecieze nivelul artei adevărate;
- Cromatica – fie exprimată direct, fie prin corespondențe;
- Olfactivul este dat de mirosuri puternice;
- Poeți români: Ion Minulescu, George Bacovia, Ștefan Petică, Dimitrie Anghel, Traian Demetrescu, Elena
Farago.