Sunteți pe pagina 1din 4

EFECTELE INCHEIERII CASATORIEI

Incheierea casatoriei produce atat efecte patrimoniale cat si efecte


nepatrimoniale.

RELATIILE PERSONALE. DREPTURILE SI OBLIGATIILE


RECIPROCE ALE SOTILOR.

 numele sotilor: art 282 din NCC reglementeaza situatiile in


care se afla sotii si posibilitatile pe care soti le au in legatura
cu numele acestora dupa incheierea casatoriei.
- legea ofera sotilor urmatoarele posibilitati:
1. Fiecare dintre soti pastreaza numele pe care le-au avut anterior
2. O alta posibilitate este aceea ca unul dintre soti sa preia numele
unuia dintre soti
3. Ultima posibilitate este aceea de a purta in timpul casatoriei
numele lor reunite.

Daca casatoria se desface prin divort, sotii se pot intelege ca


numele sa ramana aceleasi ca si in timpul casatoriei.
Jurisprudenta, in cazul in care exista copii, lasa posibilitatea sotiei
sa poarte numele pe care l-a preluat de la sotul ei, tocmai pentru ca
acel copil rezultat din casatorie sa poarte numele tatalui sau.
efecte:
1.
2. obligatia de sprijin moral reciproc (art. 309 NCC) - Legea nu
precizeaza ce efecte are incalcarea obligatiei de sprijin moral
3. obligatia de fidelitate (art 309 NCC) - art 414 din NCC se bazeaza
pe respectarea obligatiei de fidelitate a sotiilor.
4. obligatia de a locui impreuna si indatoririle conjugale.
In art 309 se precizeaza ca sotii au indatorirea de a locui impreuna,
dar acestia au posibilitatea de a hotari sa locuiasca separat. Locul in
care stabileste domiciliul se numeste domiciliu conjugal.
Parasirea domiciliului conjugal inseamna incalcarea obligatiei de
coabitare.

1
 Indatoririle conjugale:
Indeplinirea obligatiei conjugale este denumita cosnumarea
casatoriei

- Alte raporturi personale intre soti: art 310 din NCC precizeaza
ca nici unul dintre soti nu este indreptatit sa exercite vreun control
asupra corespondentei si relatiilor sociale apartinand celuilalt sot.
- Cetatenia sotilor: casatoria nu are nici un efect in ceea ce
priveste cetatenia sotilor deoarece cetatenia nu se dobandeste si nu
se pierde prin casatorie.
- Capacitatea de exercitiu: Minorul se poate casatori intre 16-18
ani daca indeplineste anumite conditii.

RELATIILE PATRIMONIALE:
Majoritatea problemelor matrimoniale sunt de natura
patrimoniala.
In Romania, pana la intrarea in viguare a NCC aceste bunuri erau
reglementate de un singur bun matrimonial.
Regimurile matrimoniale sunt:
I. Dupa izvorul lor sunt:
- Legale:
Legea fixeaza regimuri matrimoniale intre soti, in cazul in care nu
au incheiat o conventie matrimoniala.
II. Dupa structura lor:
- de comunitate (universale sau partiale de bunuri)
- de separatie
- ecletice (mixte): imbina separatia din timpul casatoriei
III. Dupa cum pot fi sau nu modificate in timpul casatoriei:
- mutabile
- imutabile

Regimul matrimonial reglementeaza bunurile sotilor indiferent de


data si de modul lor de dobandire, fiind vorba despre ansamblul
drepturilor matrimoniale apartinand unei persoane, drepturile
patrimoniale legate de bunurile mobile si imobile, de dreptul de

2
proprietate intelectuala dar si dreptul decurgand din creantele de
orice natura.
In afara de acest regim matrimonial, CC reglementeaza un numar
de norme care se aplica in mod obligatoriu tuturor casatoriilor.
In doctrina, aceste norme au fost denumite regimul primar.
In afara de regimul primar pe care il reglementeaza NCC, avem
regimul secundar.
Regimul conventional poate fi de mai multe tipuri:
- Comunitatea universala
- Separatia de bunuri
- Comunitatea conventionala
- Alt regim

Regimul primar reprezinta un ansamblu de reguli fundamentale si


imperative care se aplica tuturor casatoriilor indiferent de regimul
matrimonial caruia ii sunt supusi sotii in dreptul tarilor in care
exista posibilitatea alegerii unui regim matrimonial.
Relatiile patrimoniale dintre soti in cazul regimului primar:
- obligatia de a contribui la sarcinile casatoriei (obligatie distincta
de aceea de a-si acorda sprijin moral si material).
Conform art 35 (2) "ei sunt obligati sa contribuie in raport cu
mijloacele fiecaruia la cheltuielile casatoriei daca prin conventie
matrimoniala nu s-a prevazut altfel".
Indiferent de regimul matrimonial ales de soti, ei sunt obligati sa
contribuie in raport de mijloacele fiecaruia la sustinerea familiei.

Datoriile manajului: CC roman nu specifica acest fapt in


reglementarea regimului matrimonial.

Protectia locuintei conjugale: locuinta conjugala este locuinta


unde familia traieste efectiv. Toate legislatiile care au reglementat
regimul primar apara regimul conjugal al sotilor.
Daca sotii locuiesc cu chirie, in cazul contractului de locatiune facut
inaintea casatoriei, ambii soti pot notifica aceasta locinta in
CARTEA FUNCIARA ca fiind locuinta de familie. Proprietarul nu se
poate adresa numai unuia dintre soti.

3
Legea apara toate bunurile care mobileaza locuinta.

 EFECTELE DIVORTULUI PRIVIND LOCUINTA CONJUGALA:


Art 324 (1) din NCC: " la desfacerea casatoriei, daca nu este posibila
folosirea locuintei de ambii soti iar acestia nu se inteleg, beneficiul
contractului de inchiriere poate fi atribuit unuia dintre soti, tinand
seama in ordine, de interesul superior al copiilor minori, de culpa
in desfacerea casatoriei si de posibilitatile locative proprii ale
fostilor soti"
INCHEIEREA UNOR ACTE JURIDICE:
Exista o serie de acte jurice pe care sotii le pot incheia singuri sau
impreuna in regimul primar.
Art 317 din NCC " daca prin lege nu se prevede altfel, fiecare sot
poate sa incheie orice acte juridice cu celalalt sot sau cu terte
persoane"
REPREZENTAREA INTRE SOTI:
In cazul sotilor exista posibilitatea incheiereii unui mandat judiciar.