Sunteți pe pagina 1din 5

PROCESE DECIZIONALE

LA NIVEL DE FIRMA

METODE DE FUNDAMENTARE
A DECIZIILOR IN CONDITII DE RISC

- Arborele de decizie -

LUCRARE PRACTICA
Arborele de decizie - continut
SCOP, UTILIZARE:
 - identificarea tuturor cailor posibile pentru atingerea obiectivelor;
 - estimarea profiturilor, costurilor, a duratelor si a probabilitatilor
asociate fiecarui eveniment;
 - alegerea variantei optime.
CONCEPT :
 cuprinde intr-o succesiune logica toate combinatiile acceptate dintre
variantele (alternativele) decizionale si evenimente (stari ale “naturii”).
 se reprezinta printr-o diagrama sau grafic (in forma de arbore culcat)
care contine:
 Ramuri (R) sau arce – linii care unesc 2 noduri si reprezinta
alternative ale actiunilor (decizie sau
evenimente)
 Noduri – ce reprezinta punctele in care apar diversele optiuni
decizionale sau “stari ale naturii”;
– sunt de 2 tipuri: de decizie si aleatoare (de risc sau de
sansa ori de tip eveniment)
• Nodurile de decizie :
- alegerea variantei este intodeauna luata de catre decident
(firma);
- se alege varianta (decizia) care sa permita ajungerea in
nodul cel mai profitabil (cu speranta matematica maxima),
adica acela caruia ii corespunde cel mai mare profit mediu
asteptat sau caruia ii revine cea mai mica pierdere (cost)
posibila, in functie de indicatorul folosit pentru
compararea rezultatelor.
• Nodurile aleatoare, de risc sau de sansa ori de tip eveniment :
- modul de evolutie a evenimentelor apartine unor factori
independenti de decident (firma);
- “natura” (hazardul) este cea care va alege una din
alternativele posibile.
Metodologia arborelui de decizie:
 stabilirea alternantei momentelor (nodurilor) decizionale
si a celor aleatoare;

 culegerea informatiilor referitoare la alternativele


posibile;
 reprezentarea arborelui de decizie si stabilirea
probabilitatilor (sanselor) de manifestare a
momentelor aleatoare;
 calculul sperantei matematice, incepand de la nodurile
finale catre nodul initial;

 alegerea variantei optime, adica cea al carei “traseu” va


inregistra speranta matematica maxima, adica cel
mai mare (mic) profit (cost) mediu asteptat.
 Rezultatele unei actiuni (decizie sau eveniment) sunt evaluate
prin calculul sperantei matematice din nodul
respectiv.
n
 De ex: Profitul mediu asteptat Pmai   p j  cij
se calculeaza cu ajutorul formulei: i1

- in care:
 Pmai = profitul mediu asteptat la alternativa “i”
 p j = probabilitatile asociate starilor naturii
n “j”
(j= 1, 2, 3… n)
p1+p2+p3+…..pj = 1 sau i 1
p 1 j

 Cij = valoarea indicatorului (profit sau cost) pentru


alterantiva “i” in starea naturii “j”.