Sunteți pe pagina 1din 1

TEST DE EVALUARE

DISCIPLINA: ECONOMIE
CLASA a-XII-a

Subiectul I: 30 puncte

Încercuiţi varainta corectă:

1. Economia generală numeşte participanţii la viaţa economică:


a) producători b) agenţi economici c) intermediari

2. Menajele furnizează elementele de bază pentru:


a) activitatea firmelor b) activitatea statului c) a+b

3. Menajele se pot clasifica în funcţie de:


a) sursa veniturilor b) locul lor pe piaţă c) nici un răspuns nu este corect

4. După gradul de complexitate există nevoi:


a) finale b) primare c) elementare

5. Resursele financiare sunt reprezentate de:


a) venituri b) bunuri c) mijloace fixe

Subiectul II: 30 puncte

Explicaţi următorii termeni: buget, buget personal şi buget familial.

Subiectul III: 20 puncte

Ce reprezintă bugetul deficitar ?