Sunteți pe pagina 1din 5

 3) Funcția de eficiență, care reprezintă

costul total al transportului, este o funcție


de minim și are forma:

F(min)=200X11+250X12+300X13+400X21
+200X22+100X23
4) Din sistemul de ecuații se pot exprima
necunoscutele Xij în funcție de X11 și X12:
X21=20-X11
X22=30-X12
X13=40-X11-X12
X23=60-(30-X12)-(20-X11)=10+X12+X11
Astfel, funcția de eficiență devine:
F(min)= 200X11 + 250X12 + 300(40-X11-
X12) + 400(20-X11) + 200(30-X12)
+ 100(10+X12+X11)

Deci: F(min)= - 400X11 – 150X12 + 26000

5) Se notează: X=X11 si Y=X12


Deoarece Xij nu poate fi negativ, deci
Xij≥0, atunci vom avea:

20-X≥0 40-X-Y≥0 X≥0


30-y≥0 10+X+Y≥0 Y≥0
Adica: X+Y≤40 Y≤30
X≤20
X+Y+10≥0
6) Pentru ca functia
F(min)= - 400X11 – 150X12 + 26000
sa fie minima,
trebuie ca X11 si X12 sa aiba valori
maxime.
Deci putem avea, conform restrictiilor:
X11=20 si x12=20
sau
X12=30 si x11=10
Insa, pentru ca F(min) sa aiba valoarea cea mai
mica trebuie ca
X11=20 si X12=20
DECI:
X21=20-X11=20-20=0
X22=30-X12=30-20=10
X13=40-X11-X12=40-20-20=0
X23=10+X12+X11=10+20+20=50

Functia devine:
F(min)= -400X11– 150X12+26000=
=-400*20-150*20+26000=15000
Fabrica F1 trebuie sa trimita cantitatea
in mod egal la centrele C1 si C2, iar F2
va trimite produsele numai la C2 si C3.

C1 C2 C3

F1 20 20 -

F2 - 10 50