Sunteți pe pagina 1din 1

TEST DE EVALUARE

MODULUL II: PLANIFICAREA OPERAŢIONALĂ

Subiectul I: 50 puncte
Notaţi cu A dacă apreciaţi că enunţurile sunt adevărate şi cu F dacă acestea sunt
false:

1. Structura de conducere a firmei mai poate fi numită şi structură funcţională.


2. Orientarea şi funcţionarea întreprinderii sunt orientate spre realizarea
obiectivelor sale.
3. O structură organizaţională optimă trebuie să evidenţieze drepturile şi
obligaţiile asociaţilor.
4. Calificarea personalului nu influenţează direct structura organizatorică a
firmei.
5. Cel mai întâlnit tip de producţie este în masă.
6. Tipul de producţie în serie mai poate fi numit şi la comandă.
7. Nomenclatura de fabricaţie la tipul de producţie în masă este restrânsă.
8. Întreprinderile mijlocii au peste 249 de salariaţi.
9. Regia autonomă reprezintă o persoană juridică.
10. Organigrama este reprezentarea cifrică a structurii organizatorice.

Subiectul II: 20 puncte

Definiţi strutura organizatorică şi tipul de producţie.

Subiectul III: 10 puncte

Caracterizaţi un factor acre influenţează structura organizatorică.