Sunteți pe pagina 1din 24

Capitolul 1.

Caracteristica activității agenției de turism Simgal Tur

1.1. Date generale cu privire la activitatea agenţiei de turism Simgal Tur

Pe piața turistică a Republicii Moldova, s-au format, de regulă, prestatori de servicii turistice și
consumatori, care beneficiază de aceste servicii prin intermediul agențiilor de turism. Pe teritoriul
Republicii Moldova activează la moment peste 400 de agenții de turism, majoritatea fiind amplasate
în capitală.

Conform legii nr. 352 cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii turistice în Republica
Moldova, o agenţie de turism este un agent economic, specializat în achiziţionarea de pachete
turistice de la turoperatori şi în comercializarea acestor pachete direct consumatorilor, precum şi în
comercializarea serviciilor proprii.

Agenția de turism Simgal Tur este o agenție de turism și transporturi din Moldova. Agenția de
turism a fost fondată la 12 ianuarie 2009, cu sediul în municipiul Chișinău și dispune de specialiști
calificați care zi de zi activează cu sîrguință, oferind turiștilor cele mai impresionante trasee
turistice. De-a lungul anilor, agenția Simgal Tur a cunoscut o dezvoltare continuă, datorită clienților
fideli, serviciilor de înaltă calitate și a prețurilor accesibile.

Fondatorii acestei agenții de turism sunt Galina Siminițchi și soțul ei – Igor Siminițchi, dna
Galina având studii superioare finisate la Universitatea Cooperatist Comercială. Aceștia au fondat
această agenție pe baza investițiilor proprii.

Acte de constituire la moment nu am

Amplasare: Agenția de turism Simgal Tur este amplasată pe strada Ismail,84, nr. 1, 2001,
Chișinău, Republica Moldova.(anexa )
Tabelul 1.1. Avantajele și dezavantajele amplasării agenției de turism Simgal Tur.
Avantajele amplasării Dezavantajele amplasării

• este amplasată în centrul capitalei; • pe strada pe care este amplasată agenția se


• este accesibilă și ușor de găsit; formează mereu ambuteiaje;
• este amplasată pe o stradă cu un flux • nu dispune de locuri de parcare;
mare de persoane; • agenția lipsește de pe harta Google Maps, care
• este amplasată pe o stradă traversată este des utilizată, atât de rezidenți, cât și de
de un număr mare de transporturi. turiștii străini.
• în imediata apropiere nu se mai găsesc
alte agenții de turism;
• oficiul agenției este vizibil de pe
strada principală;
• este amplasată la 18 minute depărtare
de aeroportul din Chișinău.

Având în vedere că amplasarea agenției are mai multe avantaje decât dezavantaje, sunt de părerea
că fondatorii au ales o amplasare favorabilă, fără o potențială agenție concurentă în apropiere și
foarte accesibilă pentru clienți. Așadar, eu nu aș schimba amplasarea acestei agenții de turism.
Totuși, eu aș mai investi în aspectul exterior al agenției și, anume, aș adăuga un panou informativ
mai colorat pentru a atrage atenția trecătorilor și aș adăuga decor la intrare (plante decorative,
decorațiuni) pentru a surprinde plăcut clienții, dar și pentru a crea o impresie bună a agenției.
Astfel, pot spune că amplasarea joacă un rol foarte important în dezvoltarea unei agenții de
turism, deoarece fiecare client are ca scop de a-și economisi timpul personal și nu de a pierde timpul
pentru a găsi o anumită locație. Așadar, amplasarea este un factor cu o mare influență pentru
activitatea agenției de turism, de care trebuie să țină cont orice fondator.

1.2. Forma organizatorico-juridică şi tipul agenţiei de turism conform criteriilor de


clasificare

Întrucât o agenție de turism reprezintă un agent economic care prestează anumite servicii în mod
independent, din proprie inițiativă, în numele său, pe riscul propriu și sub răspundere patrimonială
cu scopul de a-și asigura o sursă permanentă de venituri, putem spune cu alte cuvinte ca agenția de
turism este un antreprenor. Conform legii nr. 845 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi,
activitatea de antreprenoriat poate fi practicată sub următoarele forme organizatorico-juridice:
1. întreprindere individuală;
2. societate în nume colectiv;
3. societate în comandită;
4. societate pe acțiuni;
5. societate cu răspundere limitată;
6. cooperativă de producție;
7. cooperativă de întreprinzător;
8. întreprindere de arendă;
9. întreprindere de stat și întreprindere municipală.

Agenţia de turism Simgal Tur este ca formă organizatorico-juridică - societate cu răspundere


limitată. Societatea cu raspundere limitata (abreviată ca S.R.L. ori SRL) este o formă legală de
companie, care are o răspundere limitată în fața legii și față de proprietarii acesteia. Este o formă
hibridă de business având caracteristici atât ale unui parteneriat cât și ale unei corporații, fiind mai
flexibilă decât alte forme de societăți comerciale și mai adecvată pentru un proprietar unic sau
pentru un număr mic de membri.

Principalele avantaje oferite de societatea cu răspundere limitată sunt:


• procedura relativ simplă de înfiinţare – formalităţile pentru constituire sunt puţine;
• cheltuielile de înregistrare – relativ reduse;
• conducerea relativ simplă;
• baza legală bine definită – în anul 2007 a fost aprobată Legea privind societăţile cu răspundere
limitată, care reglementează modul de constituire, funcţionare, reorganizare şi lichidare a
societăţilor cu răspundere limitată;
• riscurile financiare pe care şi le asumă asociaţii (fondatorii) sunt mai mici. Acest fapt este
generat de răspunderea limitată a asociaţilor asociaţii nu răspund pentru obligaţiile societăţii,
suportând riscul pierderilor ce rezultă din activitatea societăţii în limitele cotei lor în capitalul
social;
• societatea răspunde pentru obligaţiile asumate doar cu toate bunurile sale;
• inexistenţa obligaţiei de a face publice situaţiile financiare.

Dezavantajele societăţii cu răspundere limitată constau în:


• dificultăţile legate de onorarea obligaţiilor asociaţilor de a depune aporturile în capitalul social,
în situaţia în care numărul asociaţilor este considerabil;
• în situaţia în care aporturile urmează a fi depuse în natură, acestea urmează a fi evaluate în bani
de către un evaluator independent şi se aprobă de adunarea generală a asociaţilor, ceea ce poate
fi anevoios şi poate necesita mult timp şi costuri suplimentare;
• posibilitatea apariţiei unor neînţelegeri între asociaţi, ce pot conduce la lichidarea societăţii sau
la luarea lentă deciziilor;
• societăţile cu răspundere limitată organizează şi ţin contabilitatea în baza sistemului contabil în
partidă dublă (sistem contabil care prevede reflectarea faptelor economice în baza dublei
înregistrări, cu aplicarea planului de conturi contabile, registrelor contabile şi situaţiilor
financiare), cu prezentarea situaţiilor financiare simplificate sau complete.

Clasificarea agențiilor de turism poate fi făcută după mai multe criterii. Unul din ele este după
forma de proprietate și este o clasificare conform Dr. Puiu Nistoreanu în cartea “Managementul in
turism servicii”. Astfel, agențiile de turism se împart în:
• privată;
• publică;
• mixtă;
• cooperatistă;
• obștească;
• străină;
• asociativă.
După forma de proprietate, agenția Simgal Tur este o proprietate privată, întrucât agenția de
turism a fost înființată și se dezvoltă pe baza veniturilor proprii și obținute ca întreprinzător, pe baza
muncii salariate și a veniturilor obținute din investiții

Al doilea criteriu de clasificare a agențiilor de turism este după denumirea tehnică și


dimensiune:
• tur-operator/angrosistă - agenţie de turism, având ca obiect de activitate organizarea şi
vânzarea pe cont propriu a pachetelor de servicii turistice sau a componentelor acestora, direct
sau prin intermediari;
• detailistă - sunt întreprinderi mici, a căror funcţie principală este cea de mediere a serviciilor
turistice sigure sau a pachetelor elaborate de agenţiile de voiaj angrosiste. În aceste agenţii de
voiaj este fundamentală exercitarea funcţiei de consultanţă, deoarece ele sunt în contact direct
cu clientul.
• mixtă - acest tip de agenţie de voiaj realizează simultan activităţile unei agenţii de voiaj
detailiste şi angrosiste. Aceste agenţii funcţionează ca agenţii de consultanţă (au contact direct
cu publicul), mediere şi producţie a pachetelor, pe care le pot vinde direct consumatorului sau
le pot distribui către alte agenţii de voiaj, chiar dacă acestea nu aparţin propriei reţele.
Agenția Simgal Tur este o agenție de turism detailistă, având in vedere faptul că agenția oferă spre
vânzare pachete de servicii turistice sau componente ale acestora, contractate de la turoperatorii cu
care aceștia colaborează. De asemenea, agenția oferă clienților informații asupra posibilităților de
voiaj, cazare și asigurare a serviciilor suplimentare, informație despre tarife si condițiile de acordare
a serviciilor.

Al treilea criteriu de clasificare a agențiilor de turism este după traficul de turusti:


• agenție de turism emițătoare (outgoing) - agenţii de voiaj care emit sau trimit turişti spre
zone geografice – naţionale şi internaţionale – altele decât cele în care este situată agenţia de
voiaj. Piaţa acestor agenţii de voiaj o constituie turiştii „care pleacă” şi care doresc transport
sau servicii în alte localităţi din ţară sau străinătate;
• Agenție de turism receptoare (incoming) – aceste agenții de turism se ocupă cu atragerea
turiștilor din alte zone geografice. De regulă, aceste agenții sunt amplasate în zone de mare
afluență turistică și au ofere interne.
Conform acestui criteriu, agenția Simgal Tur se clasifică ca agenție de turism emițătoare, din
motiv că agenția dispune de oferte externe (Grecia, Bulgaria, Turcia, Muntenegru, Cipru, etc), este
amplasată într-o zonă urbană și piața acestei agenții o constituie turiștii “care pleacă”.

Un alt criteriu de clasificare este după denumirea unui canal de distribuție:


• implant – acest tip de agenţii sunt amplasate în sediile unor firme şi corporaţii mari; clienţii
lor, care sunt salariaţii acelor firme, pot obţine bilete şi alte aranjamente pe loc şi personal.
Aceste agenţii, de obicei, sunt filiale ale agenţiilor comerciale.
• franciză – franciza este un sistem de colaborare între două părţi, juridic independente, în care
o parte (francizor), titular al unei mărci, produse sau servicii, sau sisteme de comercializare,
cedează altei părţi (francizat) dreptul de exloatare a mărcii, după nişte tehnici comerciale
uniforme;
• virtuală – agenții care vând și chiar licitează servicii și voiaje pe internet.

Al 5-lea criteriu de clasificare a agențiilor de turism este după produsele oferite:


• agenții cu ofertă de servicii complete – aceste agenții se ocupă de toate tipurile de voiaje, mai
mult de jumătate din cifra lor de afaceri provine din categoriile de voiaje de grup şi
individuale;
• agenții de stimulare (incentive) – aceste agenţii sunt specializate în întocmirea programelor
de voiaj pentru grupuri, firme şi societăţi care îşi recompensează salariaţii cu excursii plătite
pentru ei şi familiile lor;
• agenții comerciale – aceste agenţii sunt specializate în intermedierea afacerilor din turism şi
intră mai puţin sau deloc în legătură cu clienţii;
• agenții pentru croazieră – aceste agenţii vând produse turistice de croazieră, pe vase special
amenajate, oferind clienţilor cazare în cabine confortabile, fără zgomot şi balans;
• agenții de tip “implant” – acest tip de agenţii sunt amplasate în sediile unor firme şi
corporaţii mari; clienţii lor, care sunt salariaţii acelor firme, pot obţine bilete şi alte
aranjamente pe loc şi personal;
• agenții organizatoare de circuite – aceste agenţii organizează exclusiv excursii în circuit care
sunt vândute direct către public şi acţionează ca agenţii de voiaj;
• agenții organizatoare de voiaje prin poștă – aceste agenţii nu au sedii propriu-zise, ci
operează prin poştă, în special pentru persoanele în vârstă şi pentru grupuri speciale cum ar fi
persoane invalide sau asociaţii de handicapaţi.

Tabel 1.2. Alte criterii de clasificare ale agențiilor de turism:


După numărul de angajați: După destinația programelor După rețelele de
turistice: distribuție:
• agenții mici(pînă la 9 angajați ); • agenții destinate turismului •agenții
• agentii medii (pînă la 49 de intern: independente;
angajați) • agenții destinate turismului •rețele de
• agenții mari (mai mult de 49 de internațional; agenții.
angajați) • agenții de turism mixte.
Conform acestor clasificări, agenția de turism Simgal Tur este o agenție mică, deoarece are mai
puțin de 9 angajați, este o agenție destinată turismului internațional și, de asemenea, mai este o
agenție independentă.
În concluzie, pot spune că agenția de turism Simgal Tur este ca și majoritatea agențiilor de turism
o societate cu răspundere limitată, care este o formă organizatorico-juridică favorabilă pentru
agențiile de turism, având o mulțime de avantaje.

1.3.Activităţile specifice desfăşurate de agenţia de turism Simgal Tur

Agențiile de turism ca și orice altă agenție economică beneficiază de un număr limitat de drepturi,
dar are și unele obligații față clienții săi, stat, organe de statistică și nu în ultimul rând față de mediu
și patrimoniul turistic.
Conform legii nr. 352 cu privire la organizarea și desfășurarea activității turistice în Republica
Moldova, agențiile de turism au următoarele drepturi și obligații

Drepturile agențiilor de turism:


a)să presteze servicii turistice în conformitate cu legislaţia;
b) să reclame de la turişti şi parteneri repararea prejudiciului cauzat de aceştia;
c) să participe la acţiunile de promovare a imaginii Republicii Moldova ca destinaţie
turistică şi să fie incluşi/incluse în cataloage, ghiduri şi alte mijloace de lansare a ofertei
turistice naţionale;
d) să beneficieze de înlesnirile acordate în condiţiile legii;
e) să creeze asociaţii profesionale în conformitate cu legislaţia.
Obligațiile agențiilor de turism:
a) să obţină de la Camera de Licenţiere licenţa pentru activitate turistică ca turoperator
sau agenţie de turism;
b) să asigure atragerea în ţară a turiştilor străini: turoperatorii- minimum 100 de
persoane anual, iar agenţiile de turism minimum 50 de persoane anual, începînd cu al
treilea an de activitate ;
c) să încheie contracte de colaborare în exclusivitate cu structurile de primire turistică
clasificate;
d) să încheie contracte de servicii turistice conform modelului aprobat şi să elibereze
vouchere turistice;
e) să presteze în totalitate serviciile prevăzute în contractul de servicii turistice;
f) să elaboreze, din punct de vedere metodologic, cel puţin o rută turistică internă şi să
o asigure cu materiale ilustrativ-publicitare;
g) să pună la dispoziţia turiştilor informaţii exhaustive privind programul turistic
propus, procedurile consulare, drepturile şi obligaţiile turiştilor, condiţiile de asigurare,
modul de reparare a prejudiciilor şi condiţiile de renunţare la servicii;
h) să pună la dispoziţia turiştilor informaţii complete şi obiective privind ţara de aflare
temporară;
i) să repare prejudiciile cauzate turiştilor în cazurile de încălcare a clauzelor
contractului de servicii turistice;
j) să întocmească o listă a serviciilor turistice şi să o afişeze la un loc accesibil;
k) să păstreze confidenţialitatea numelor şi adreselor clienţilor lor, cu excepţiile
prevăzute de legislaţie;
l) să asigure exploatarea durabilă şi conservarea patrimoniului turistic, precum şi
protecţia mediului;
m) să prezinte organelor de statistică şi Ministerului Culturii şi Turismului dări de
seamă statistice.

Activitățile specifice agenției de turism:


 comercializarea pachetelor turistice contractate de la turoperatori;
 comercializarea serviciilor proprii, precum şi a serviciilor contractate de la alte agenţii de
turism licenţiate;
 vînzarea serviciilor proprii altor agenţii de turism;
 rezervarea şi comercializarea biletelor pentru diverse mijloace de transport, pentru spectacole
şi pentru alte manistări culturale.
Tabel 1.3. Asemănări și deosebiri între turoperatori și ageenții de turism.
Turoperatorii: Agențiile de turism:
1) contractează servicii turistice de 1) comercializarea pachetelor
la agenţii economici care prestează turistice contractate de la
direct astfel de servicii ; turoperatori;
2) comercializarea pachetelor 2) comercializarea pachetelor
turistice proprii prin intermediul turistice direct turiștilor sau altor
agenţiilor de turism sau direct agenții de turism;
consumatorilor; 3) sunt întreprinderi de mici
3) sunt întreprinderi de mari deminesiuni.
dimensiuni.

Asemănări:
1) atât turoperatorii , cât și agențiile de
turism fac parte din industria turismului;
2) ambii se ocupă de rezervarea şi
comercializarea biletelor pentru diverse
mijloace de transport, pentru spectacole
şi pentru alte manifestări culturale.
3) ambii au dreptul să presteze servicii
turistice în conformitate cu legislația.
Capitolul 2. Personalul și structura organizatorică a agenției de turism Simgal
Tur
2.1. Structura organizatorică a agenției de turism Simgal Tur

Organizarea activității unei agentii de turism se reflectă prin intermediul structurii organizatorice.
În primul rând, structura organizatorică condiţionează profitabilitatea firmei de turism şi eficienţa
sa. Multe firme păstrează secret modul de organizare, acest aspect putând oferi informaţii utile
concurenţei asupra obiectivelor propuse sau strategiei folosite.În al doilea rând, structura
organizatorică asigură însăşi funcţionalitatea firmei, a sistemului informational şi decizional. De
asemenea ea determină utilizarea resurselor disponibile, precum şi condiţiile de exercitare a
activităţii. Privită în ansamblu, structura organizatorică sugerează chiar modul de gândire al întregii
afaceri.

Structura tehnică a unei agenții de turism mari, se prezintă astfel: biroul secretariat, biroul
dezvoltare, biroul transporturi, biroul de turism (compartimentul de producție și compartimentul
de recepție), biroul trafic accesoriu, biroul tarife și documentare, biroul de publicitate, biroul
difuzare si fișier general.

Având în vedere că agenția Simgal Tur este o agenție de dimensiuni mici, acesteia îi revin mai
puține birouri, compartimente și secții decât agențiilor descrise în literatura de specialitate. Astfel,
sarcinile propuse agenției sunt exercitate de birourile existente în agenție.

I. Biroul secretariat are sarcini în efectuarea de lucrări de secretariat pentru directorul


tehnic; înregistrarea corespondenței sosite si trierea ei pentru diversele birouri si oficii,
instruirea si coordonarea muncii paznicilor, curierilor, comisionarilor

II. Biroul dezvoltare cuprinde persoane experte in relațiile publice, bune cunoscatoare a
mediului industrial, comercial, financiar, persoane influente și cu relații în rândul
oamenilor de afaceri.

III. Biroul transporturi este organizat pe doua secții cu atribuții specifice:


Ø secția de contracte (care încheie contracte cu furnizorii de servicii de transport, stabileste
condițiile și tarifele de vânzare a biletelor, precum și comisioanele agenției, întocmeste toate
instrucțiunile cu privire la vânzarea titlurilor, la contabilizarea și plata lor, tratează problemele
de principiu cu furnizorii privind executarea corecta a normelor contractuale);
Ø sectia materială (care se ingrijește de atragerea biletelor precum și de distribuirea acestora
către filiale si sucursale, se ocupă de întocmirea registrelor de stoc de bilete si răspunde de
gestionarea biletelor).

IV. Biroul turism este organizat in două compartimente: producție si recepție.


Compartimentul productie cuprinde:
Ø secția de programe generală (care se ocupă de studiul programelor de voiaj, cu următoarele
operațiuni: formarea itinerariului, alcătuirea devizului estimativ al costului pe baza
informațiilor și tarifelor existente în documentația agentiei sau din acordurile sociale facute cu
furnizorii sau agenții corespondente; constituirea de “allottements”rezervări anticipate ale
mijloacelor de transport sau camerelor de hotel în limitele contractuale; efectuarea
eventuaelelor plăți anticipate in numerar pentru rezervarea contingentata de servicii;
modalități de executare și de vânzare a voiajelor; programul provizoriu);
Ø secția operativă generală se ocupă, în acord cu secția de programe, de punerea în execuție a
voiajelor în grup programate, cu oferta către public;
Ø secția operativă congrese și pelerinaje se ocupă de voiajele colective cu caracter profesional
și religios.
Compartimentul recepție asigură organizarea serviciilor de primire și de acces a turiștilor,
cuprinzând trei secții:
Ø secția contracte pentru servicii receptive care: încheie contracte cu hoteluri și restaurante,
încheie contracte cu furnizorii de diverse servicii receptive: localuri, agenții de spectacole etc;
încheie contracte cu agențiile corespondente ;
Ø secția receptivă generală, care : îndeplineste toate oprațiunile referitoare la formarea
devizelor estimative cerute din afara pentru voiajele cu itinerare particulare neprogramate,
studiază serviciile agenției ;
Ø secția operativă generală care îndeplinește toate operațiunile de rezervări și de prestări de
servicii către clientela sosită în diversele localitati vizitate, prin intermediul instrucțiunilor
transmise filialelor și agențiilor corespondente.
V. Biroul trafic accesoriu este compus din:
Ø secția de servicii bancare (care efectueaza schimbul valutar, repartizeaza valuta externa
rezidentilor ce pleaca in strainatate, emite carti de credit);
Ø secția asigură diverse si expediții bagaje (care emite și vinde polite de asigurare, se ocupă cu
organizarea generală a serviciului de expediere a bagajelor),
Ø secția servicii diverse (care încheie acorduri pentru vânarea de bilete la spectacole, ghiduri,
hărți topografice, suveniruri).

VI. Biroul tarife si documentare este format din:


Ø secția de tarife (care întocmeste, tipărește și difuzează afișe, breviare și tarife pentru servicii
turistice de orice tip, pentru uzul diverselor filiale și sucursale ale agentiei);
Ø secția documentare agențială (care întocmește, tipărește și difuzează pentru fiecare localitate
de interes turistic fascicule sau foi mobile ce cuprind toate informațiile necesare pentru
organizarea optimă a serviciilor),
Ø secția de documentare neagențială (care procură toate orarele, anuarele, publicațiile editate de
furnizorii de servicii și de întreprinderi turistice și le difuzează periodic către filiale și
sucursale);

VII. Biroul de publicitate este format din:


Ø secția de contracte (care încheie contracte și pregătește planurile publicitare, devizele și
comenzile pentru publicitatea activă și pasivă);
Ø secția redacțională (unde se pregătesc textele publicității pasive precum și inserția textelor
publicității active în publicațiile agenției);

VIII. Biroul difuzare si fișier general se ocupă de expedierea intregului material de serviciu,
materialului publicitar și a corespondenței care-i parvine de la diverse sectoare si birouri
Agenția Simgal Tur, fiind o agenție de dimensiuni mici și, respectiv, cu un număr redus de
angajați, majoritate din birourile enumerate mai sus lipsesc, sarcinile acestora fiind îndeplinite de
birourile existente.
Totuși, există și câteva asemănări structura tehnică existentă și cea teoretică:
Tabel 2.1. Asemănări dintre structura tehnică real existent și cea teoretică.

A
S
E
M
Ă
N
Ă
R
I

Ambele structuri au ca scop: organizarea cît mai eficientă a muncii personalului și creșterea
productivității muncii.
Delimitarea sarcinilor către fiecare angajat, indiferent de numărul de angajați, care activează în
agenție

Tabel 2.2. Deosebiri dintre structura tehnică real existent și cea teoretică.

D
E
O
S
E
B
I
R
I

Structura tehnică teoretică Structura tehnică a agenției Simgal Tur


Structura tehnică teoretică este formată din 8 Structura tehnică a agenției nu este la fel de
birouri (4 principale și 4 secundare) complex.
Structura tehnică teoretică descrie agențiile de Structura existentă este specifică agențiilor de
turism mari, cu un număr mare de angajați. turism mici, care au un număr mic de angajați.
2.2. Personalul agenției de turism Simgal Tur

Resursele umane reprezintă totalitatea angajaţilor unei întreprinderi, care, în schimbul


unuisalariu, sunt utilizaţi în producerea de bunuri şi servicii în scopul satisfacerii nevoilor sociale.
Forţa de muncă este foarte importantă în turism, de aceea personalul trebuie să aibă studii
superioare, să fie bine pregătit din punct de vedere profesional, să aibă aptitudini de comunicare şi
alte însuşiri caracteriale care s ăfaciliteze comunicarea cu turiştii.
Rolul resurselor umane în agenţia de turism este acela de a produce servicii utilizând în acestscop
celelalte componente ale produsului turistic.

Personalul agenției Simgal Tur este unul destul de limitat, din motiv că agenția este una de
dimensiuni reduse. Cu toate acestea, personalul reușește să facă față tuturor cerințelor și să presteze
servicii la cel mai înalt nivel.

Directorul agenției de turism este Galina Siminițchi, care îndeplinește următoarele funcții:
• organizează , conduce şi gestionează întreaga activitate a agenţiei de turism;
• coordonează activitatea întregului personal al agenţiei de turism;
• reprezintă societatea în relaţiile cu terţii;
• determină potenţialul de afaceri al pieţei şi generează afaceri noi pentru agenţie;
• monitorizează preferinţele şi nevoile clienţilor şi identifică evoluţiile viitoare ale pieţei

Atribuțiile managerului de turism:


• face previziuni, planifică, organizează şi stabileşte priorităţile econonomice, financiare şi
comerciale ale agenţiei de turism;
• încheie contracte cu partenerii de afaceri;
• realizează, promovează şi comercializează oferta turistică;
• exercită control asupra activităţii agenţiei de turism;
• determină fluxul informaţional în activitatea agenţiei;
• stabileşte responsabilităţile şi fişa postului pentru fiecare salariat al agenţiei de turism;
• realizează politica de personal;
• dezvoltă aptitudini profesionale.
Atribuțiile agentului de turism:
• oferă spre vânzare produse turistice în ţară şi străinătate;
• furnizează informaţiile despre produsele oferite;
• încheie contractul cu turistul-client;
• efectuează rezervări sau intermedieri în numele clientului.
• prospectează piaţa turistică;
• urmăreşte efectuarea plăţilor;
• încheie poliţe de asigurare şi reasigurare;
• se documentează permanent, utilizând surse variate (reviste, publicaţii de specialitate, internet)
privind obiectivele turistice, prestatorii de servicii.

Atribuțiile contabilului:
• utilizează programe specifice de contabilitate;
• întocmește/completează documentele contabile primare;
• contează (introduce în conturi specifice) operațiunile patrimoniale;
• completează registrele contabile și întocmește balanța de verificare și bilanțul contabil;
• efectuează evaluarea patrimonială;
• transmite, gestionează și arhivează documentelor specifice.

Fișa postului este un document care precizează sarcinile și responsabilitatile ce-i revin titularului
postului, condițiile de lucru, standardele de performanta, modalitatea de recompensare, precum și
caracteristicile personale necesare angajatului pentru îndeplinirea cerințelor postului.
Fișa postului unui agent de turism și a unui manager de turism(anexa )

Documentele necesare de a fi prezentate pentru angajare:


1. copia buletinului de identitate (3 exemplare) şi originalul;
2. copile diplomelor de studii universitare (postuniversitare) şi originalele;
3. Acte de studii, certificate de calificare (dacă persoana deține);
4. copia carnetului de muncă şi originalul (dacă persoana deține carnet de muncă);
5. 1 poză cu mărimea 3x4 cm;
6. copia Poliței de asigurare obligatorie de asistență medicală şi originalul;
7. copia Certificatului CPAS și originalul;
8. copia livretului militar/adeverinței de recrutare (dacă persoana deține);
9. certificat medical (la necesitate).

Fluctuația forței de muncă reprezintă mișcarea angajaților înspre organizație (selecția


personalului) si dinspre organizație (separare de personal). Prin separare, se înțelege orice plecare a
unui angajat al organizației Separarea are loc atunci cand relația de muncă sau contractul de muncă
încetează.

Cauzele fluctuației forței de muncă pot fi:


 plecarea din țară;
 salariul mic;
 dificultăți în colaborarea cu colegii;
 găsirea unui post mult mai avantajos;
 pensionarea;
 lipsa motivației;
 probleme de sănătate;
 schimbarea domiciliului;
 rutina;
 suprasolicitarea;
 schimbările strategice;
 lipsa oportunități de dezvoltare.

Graficul fluctuațiilor îl voi realiza mai târziu !


După părerea mea fluctuația este un fenomen care a existat și va exista mereu atât in domeniul
turismului, cât și în toate celelalte domenii. Cauzele sunt diverse, iar efectele acestui fenomen pot fi
atât negative, dar și pozitive. Ceea ce trebuie facut pentru a tine in frâu acest fenomen este
fidelizarea angajatilor, creerea de condiții favorabile acestora, acordarea de bonusuri, beneficii
suplimentare, libertate de exprimare, plata studiilor, oferirea de traininguri și programe de instruire
etc. În momentul în care angajatul se simte protejat de organizația în care își desfășoară activitatea,
motivele care l-ar putea determina să o părăsească sunt minime si lipsite de forță.
Capitolul 3. Salarizarea personalului în agenția de turism Simgal Tur

3.1. Forma de salarizare aplicată de agenția de turism Simgal Tur

Salariul reprezintă orice recompensă sau cîştig evaluat în bani, plătit salariatului de către
angajator în temeiul contractului individual de muncă, pentru munca prestată sau care urmează a fi
prestată.
Retribuirea muncii salariatului depinde de cererea şi oferta forţei de muncă pe piaţa muncii, de
cantitatea, calitatea, complexitatea muncii şi condiţiile de muncă, calităţile profesionale ale
salariatului, rezultatele muncii lui şi/sau de rezultatele activităţii economice a unităţii.
Munca este retribuită pe unitate de timp, cu salariu lunar fix sau în acord atât în sistemul tarifar, cât
şi în sistemele netarifare de salarizare.

Există mai multe forme de salarizare a personalului:


v Salarizarea în regie asigură remunerarea salriatului după timpul lucrat, fără să specifice
cantitatea de muncă pe care salariatul trebuie să o depună în unitatea de timp, dar
subîntelegându-se ca o o cantitate minimă de muncă trebuie depusă. Acest tip de salarizare se
practică în activitățile în care calitatea are o importanță deosebită, unde eterogenitatea
lucrărilor face dificilă aprecierea muncii necesare pentru fiecare lucrare, unde lucrările sunt
foarte variate de la un moment la altul.
v Salarizarea în acord constă în remunerarea pe baza cantității de produse sau a numărului de
lucrări executate în unitatea de timp si a tarifului pe produs sau lucrare. Ea pare mai
avantajoasă pentru muncitor deoarece relevă mai bine legătura dintre mărimea salariului și
munca depusă de salariat, tinzând să crească productivitatea salariatului de care beneficiază în
mod direct. Salarizarea în acord este avantajoasă și pentru întreprindere deoarece se reduc
cheltuielile prin renunțarea la supraveghetorii necesari în cadrul salarizării în regie.
v Salarizarea mixtă – constă într-o remunerare stabilă (fixă) pe unitatea de timp (de regulă, o
zi de muncă), ce se acordă în funcţie de îndeplinirea unor condiţii tehnice, tehnologice, de
organizare etc. sau, într-o remunerare variabilă în funcţie de rezultate.
În agenția de turism Simgal Tur, se practică forma de salarizare mixtă, adică o combinare a
salarizării în regie și în acord, angajații beneficiind de un salariu stabil și % din vânzări.
Toate aceste informații o cuprinde Fișa de salariu (anexa ) și Tabelul de pontaj (anexa )
Tabelul 3.1. Factorii care influențează nivelul salariilor.

Factorii interni Factorii externi

Nivelul productivității muncii

Nivelul productivității muncii - adică, rezultatele, ca și activitatea individuală a fiecărui angajat,


precum și cu privire la performanța comună a întregii echipe a organizațiilor agricole, provoacă o
combinație de interes individual și colectiv materială a lucrătorilor în creșterea productivității
individuale și colective - ca bază principală pentru bunăstarea economică a organizației;

· Calificarea profesională a angajaților;


· Sistemul de remunerare utilizat în organizație (în tariful sau fără achitarea taxelor de bază);

· Calitatea muncii și a contribuției forței de muncă personală a lucrătorului la rezultatul final.

Factorii externi care influențează salariul, sunt:

· Calitatea vieții în regiune;

· Costurile forței de muncă existente pe piața muncii;

· Starea economică a industriei turismului;

· Competitivitatea produselor lor (servicii);

· sezonalitate turistică

· Nivelul salariilor din regiune și din țară

3.2. Recompensarea directă și indirectă a personalului

Motivarea corespunzătoare a angajaților agenției de turism


pentru a atinge niveluri înalte de performanță și a contribui plenar la creșterea competitivității
organizației se face prin recompensarea lor adecvată , făcută în baza strategiei și politicilor specifice
si cu ajutorul sistemului de recompense propriu. Sistemul de recompensare trebuie să motiveze
angajații astfel încât aceștia să adopte comportamentul dorit de organizație.

Sistemul de recompensare
Recompense directe
Salariul de baza

Salariul de merit

Sistemul de stimulente

Premii

Comisioane

Acordul direct

Adaosuri la salariu

Sporuri

Acordul progresiv
Cumpararea de actiuni

Participarea la profit

Ø Recompense indirecte

Programe de protectie

Asigurari medicale

Asigurari de viata

Asigurari de accidente
Asigurari pentru incapacitate de
munca

Pensii
Ajutor de somaj

Protectie sociala

Plata timpului nelucrat

Concedii de odihna

Sarbatori legale

Concedii medicale

Aniversari

Stagiul militar

Pauza de masa

Timpul de deplasare

Servicii si alte recompense

Facilitati pentru petrecerea timpului liber

Masina de serviciu

Consultatii financiare
Plata scolarizarii
Concedii fara plata

Echipamentul de protectie

Plata transportului

Mese gratuite

Servicii specifice

Recompense NON financiare: siguranța


Stabilitate
Stima
Respect
Oportunitate de dezvoltate
Flexibilitate
Relații prietenoase

Recompensele directe includ veniturile pe care angajaţii le primesc pentruactivitatea depusă şi


rezultatele obţinute, fiind concretizate în salarii de bază, sporuri şistimulente.
Salariul de bază reprezintă principala recompensă directă pentru salariaţi,exprimată în bani, pe care
firma o plăteşte în schimbul muncii prestate. Salariul de bazătinde să reflecte însăşi valoarea muncii
şi nu ţine seama de contribuţia individuală afiecărui angajat.

Salariile de merit se acorda functionarilor publici incadrati pe functii publice de executie in proportie
de cel putin doua treimi din numarul total al functiilor publice
Premiu- Recompensă materială sau distincție acordată cuiva pentru merite deosebite obținute într-un
domeniu de activitate, la un concurs
Comision- Remunerație (procentuală) primită de o persoană, de o bancă etc. care a mijlocit o afacere
comercială sau care a efectuat un serviciu.
Stimulentele reprezintă un adaos la salariul de bază şi sunt atribuite angajaţilor înfuncţie de
performanţele obţinute.

adaosul la salariu – reprezintă suma ce se acordă peste salariul de bază în funcţie de rezultatele
individuale sau colective (inclusiv ale firmei) obţinute.
Sporurile reprezintă acele beneficii în bani care se acordă de către angajatori în conformitate cu
prevederile legii și ale contractului colectiv de muncă și doar dacă se întrunesc anumite condiții.

acord progresiv - plata muncii în proporție crescândă, în raport cu depășirea normei.

planuri de participare la profit, angajații primesc procente din profit doar dacă rămân în entitate
pentru o perioadă specificată

Recompensele indirecte reprezintă facilităţile acordate personalului, atât pe perioada angajării cât şi
după aceea, datorită statutului de angajat.

Programe de protecție- totalitatea sistemului de asigurări , protecția socială a șomerilor, asistenta


socială etc.
Asigurarea de viaţă este un contract încheiat între o companie de asigurări (asigurător) şi o persoană
fizică/juridică (asigurat), ce are ca obiect o sumă asigurată achitată beneficiarului poliţei la
producerea riscului asigurat .

Asigurările de sănătate sunt în multe țări parte a sistemului de sănătate și social. O asigurare de
sănătate are drept scop compensarea asiguratului în mod total (integral) sau parțial de costurile
tratamentelor medicale, ale cazurilor de graviditate maternală și în caz de accidente de sănătate.
Asigurarea de accidente este un mod sigur de protejare a persoanei asigurate şi apropiaţilor săi în
cazul situaţiilor neprevăzute legate de sănătate, în special atunci când este vorba de traume,
intervenţii medicale sau pierderea capacităţii de muncă.

Asigurare pentru incapacitate de munca - se va acorda asiguratului in cauza concediu pentru


incapacitate temporara de munca, sau concediu medical. Acest concediu este de fapt sistarea
cursului normal al activitatii desfasurat de salariatul in cauza, din motive de sanatate

Pensie - Indemnizație bănească lunară acordată de stat sau de întreprinderi particulare persoanelor
care au ieșit din producție, pentru limită de vârstă, pentru invaliditate etc.

Ajutor de șomaj – ajutor financiar pentru șomeri

Protecție socială - Recunoaşterea de către comunitate a necesităţii asigurării materiale a persoanelor


defavorizate, prin consacrarea normativă a dreptului la protecţie socială;

Concediu de odihna - Forma a timpului de odihna (v.) prin care se asigura salariatilor un timp liber
de cel putin 18 zile lucratoare in cursul unui an calendaristic, in scopul refacerii fortei de munca,
angajatorul fiind obligat - pentru acest interval-, in locul salariului, la plata unei indemnizatii (v.),
care practic, este echivalenta cu salariul celui in cauza.

Concediul pentru incapacitate temporara de munca (concediul medical) reprezinta o intrerupere in


cursul normal al activitatii desfasurate de un salariat in folosul angajatorului sau, datorita starii de
sanatate.