Sunteți pe pagina 1din 1

Investeşte în oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN


Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 2. „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”
DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 2.1. „ Tranziția de la școala la o viață activă”
Numărul de identificare a contractului: POSDRU/175/2.1/S/150327
Titlul proiectului: „Pimii pași în carieră prin firma de exercițiu”
Beneficiar: Colegiul Economic„Iulian Pop”, Cluj-Napoca
Parteneri: Liceul cu Program Sportiv, Bistrița; Colegiul Economic “Francesco Saverio Nitti”. Timișoara

FIȘĂ DE LUCRU_1 PE GRUPE

Activitatea: Etapele de înfiinţare a unei FE


Accesați site-ulwww.roct.ro . Folosind metoda mozaic, ne vom împărți în 4 grupe a câte 3 elevi. Fiecare
elev din grupă va primi un număr: 1, 2 , respectiv 3. Se constituie alte grupe compune din toți elevii cu
numărul 1, respectiv 2 și 3. Aceste grupe primesc fiecare câte o sarcină:
- Gr.1 se explică conceptul de FE
- Gr.2 competențele elevului și rolul lui în FE,
- Gr.3 se prezintă platforma ROCT
Se revine după 20 min. în formația inițială și se prezsintă colegilor sarcina de lucru realizată.

Expert coordonare activitate FE,


Nume şi Prenume: NOSAL MARIANA NICOLETA
Semnatura

PRIMII PAȘI ÎN CARIERĂ


FONDUL SOCIAL EUROPEAN
PRIN FIRMA DE EXERCIȚIU
POSDRU/175/2.1/S/150327
Investeşte în Proiect cofinanţat din Fondul Social European

OAMENI! prin Programul Operaţional Sectorial pentru


Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013