Sunteți pe pagina 1din 2

Numele şi prenumele: __________________

CHIMIE

LUCRAREA Nr.2

I. (1 punct) Înscrieţi cuvântul din paranteză care completează corect fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Liganzii sunt dispuşi în acelaşi plan, în vârfurile unui triunghi echilateral în geometria ……….
(tetraedrică/plan trigonală).
2. Combinaţia complexă cu formula Na[Al(OH)4] are numărul de coordinaţie ………. (1/4)
3. Ionii de genul Cu+2, Ag+, ce apartin unei combinatii complexe se numesc ............ (ioni
centrali/ioni negativi)
4. Combinaţiile cu NC = 6 au geometrie………. (plan-pătratică/octaedrică).
5. Numărul de particule care de ligand care se leagă coordinativ de ionul central se numeşte ……….
(număr de coordinare/număr de oxidare.)

II. (4 puncte) Pentru fiecare formulă de mai jos completaţi spaţiile libere cu variantele corecte.
a) [Cu(NH3)4](OH)2:
- Denumirea: _______________________
- Numărul de coordinare: _____________________
- Culoarea:_________________________________
- Geometria:________________________________
b) K2[Co(SCN)4]:
Denumirea: _______________________
Numărul de coordinare: _____________________
Culoarea:_________________________________
Geometria:________________________________
c) Cu2[Fe(CN6)]:
Denumirea: _______________________
Numărul de coordinare: _____________________
Culoarea:_________________________________
Geometria:________________________________
d) Fe4[Fe(CN6)]6:
Denumirea: _______________________
Numărul de coordinare: _____________________
Culoarea:_________________________________
Geometria:________________________________
e) [Ag(NH3)2]OH:
Denumirea: _______________________
Numărul de coordinare: _____________________
Culoarea:_________________________________
Geometria:________________________________
III. (1,5puncte) Stabiliţi corespondenţa între caracterizarea din coloana A şi formula chimică a
precipitatului din coloana B:
A B
______ Precipitat de culoare albă solubil în soluţie acidă cu degajare de CO 2 a. Fe(OH)2
1.
______ Precipitat alb, solubil în soluţie de amoniac, insolubil în soluţii acide b. CaCO3
2.
______ Precipitat albastru care se dizolvă în exces de amoniac formând o c. Cu(OH)2
3. soluţie de culoare albastru violet
______ Precipitat de culoare verde care, în timp devine brun d. CaC2O4
4.
______ Precipitat alb, solubil în soluţie de acid clorhidric, insolubil în soluţie e. AgCl
5. de acid acetic
f. CaSO4

IV. (2,5puncte)Prezentaţi 5 domenii diferite de utilizare a combinaţiilor complexe:

1. ________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________________

4. ________________________________________________________________________

5. ________________________________________________________________________

SUCCES
!