Sunteți pe pagina 1din 1

NUME

PRENUME

CHIMIE
LUCRAREA NR.1

1. Conform teoriei elaborate de Brönsted şi Lowry acizii sunt substanţe capabile


să .......................... protoni, iar bazele sunt substanţe capabile să .....................
protoni.
(1 punct)

2. Alegeţi răspunsul corect:


a. Protonii au sarcină negativă
b. Protonii au masă neglijabilă
c. Protonii au sarcină pozitivă şi masă relativ 1uam
(0.5 puncte)

3. Alege varianta care completeaza corect fiecare enunt:


a. O solutie acida /bazica are pH-ul mai mic dacat 7
b. Acidul este o substanta care cedeaza/accepta protoni in solutie apoasa
c. Acidul clorhidric este mai slab/tare comparativ cu acidul cianhidric
d. Amoniacul este o baza mai tare/slaba decat hidroxidul de natriu.
e. Apa este/nu este amfolit acido – bazic.
(1.50 puncte)

4. În apa pură este adevărată următoarea relaţie:


a. [H3O+] > [HO-];
b. [H3O+] < [HO-];
c. [H3O+] = [HO-].
(0.50 puncte)

5. Grupează speciile chimice următoare în acizi şi baze Brönsted:


a. H3O+,
b. HO-,
c. CN-,
d. H2CO3
e. NH3.
(1.50 puncte)

6. Scrieţi formula de calcul a pH-ului


(1 punct)

7. Calculaţi pH-ul şi pOH-ul unei soluţii de:


a. acid clorhidric de concentraţie molară 10-2 mol/l.
b. Hidroxid de sodiu CM = 0,000001M
(3 puncte)

Nota: Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 1 puncte din oficiu.