Sunteți pe pagina 1din 2

TEST1 13C

Numele tău:_______________________
1. Ce sunt componentele numerotate din fotografia alăturată? 1
1p

2. Alcătuieşte o listă cu toate componenetele


necesare realizării circuitului din figura
alăturată. 1p

3. Pentru rezistorul din figura alăturată:

a. Cât este rezistenţa acestuia?

b. Cât este toleranţa acestuia?

c. Cât este intensitatea maximă a curentului care poate trece prin rezistor, dacă acesta poate disipa sub
formă de căldură maximum 0,25 W? 3p
4. Circuitul prezentat în figura alăturată este alcătuit dintr-un LED înseriat cu un
resistor a cărui rezistenţă este 470 Ω.

a. Reprezintă schema circuitului. 1p

b. În timpul funcţionării circuitului, tensiunea măsurată la capetele rezistorului este 4,15 V. Cât este
intensitatea curentului prin LED? 1p

5. Prezintă cum ai realiza pe un breadboard conectarea pinului 6 al unui circuit integrat cu 6 pini la linia + de
alimentare. 2p