Sunteți pe pagina 1din 4

Nr.

Etapele lecţiei Metode şi Activitatea profesorului Activitatea elevului Evaluare Timp


Crt strategii
1. Moment Profesorul se prezintă; notează absenţii, dacă Elevii se pregătesc 2 min.
organizatoric sunt; asigură liniştea şi disciplina clasei pentru o pentru lecţie;
bună desfăşurare a activităţii didactice; spune numesc absenţii;
elevilor să-şi pregătească materialele necesare respectă indicaţiile
orei de limba română (caietul). profesorului.
2. Captarea atenției Brainstorming Profesorul îi întreabă pe elevi la ce se gândesc Elevii răspund la 5 min.
atunci când aud cuvântul câine. întrebarea adresată
După aceea, îi anunță pe aceștia că în ora în curs de profesor.
vor discuta despre un text care are ca personaj un [posibile răspunsuri:
cățel. mușcătură, blană,
lătrat, joacă, prieten
etc.]
3. Anunţarea noii Profesorul anunţă titlul noii lecţii precum şi Elevii ascultă ceea 1 min.
lecţii scopul propus– ceea ce vor şti să facă elevii după ce spune profesorul.
ora de curs:
Scopul: să identifice genul literar, specia literară
și trăsăturile acestora dintr-un text la prima
vedere, precum și să rezolve unele exerciții
gramaticale formulate pe baza textului .
4. Dirijarea învățării Metoda Se împart fişe de lucru, care vor fi completate de Profesorul 40
ciorchinelui, elevi pe parcursul lecţiei – vezi anexa 1 va oferi min.
conversația plusuri
euristică, munca în Profesorul solicită elevilor să citească textul. Elevii citesc pe rând, elevilor
perechi Apoi explică eventualele cuvinte necunoscute. câte o frază. activi pe
parcursul
Se trece la rezolvarea cerințelor pe baza textului: Câte un elev citește orei.
cu voce tare câte o
Citește cu atenție textul, apoi rezolvă cerințele cerință, după care
date: răspunde.
1. Înțelegerea textului:
A.
1. Scrie câte un sinonim contextual pentru
cuvintele: repede (iute), alerg (fug).

2. Precizează care este rolul cratimei în structura:


„n-apuc”. (Cratima înlocuiește vocala „u” și
marchează rostirea împreună a două cuvinte)

3. Precizează valoarea morfologică a cuvântului


„o” din structura: „Dar n-apuc să fac bine o
mișcare...”. Alcătuiește două propoziții în care
„o” sa aibă alte două valori morfologice;
precizează-le. (o- articol nehotărât; o –
numeral: Am o înghețată și două ciocolate; o-
pronume personal: Am văzut-o pe Maria).

B.
1. Să înțelegem mai bine textul.
Răspunde la următoarele întrebări:
a) Unde și când se petrece acțiunea? (în
tren, pe parcursul unei zile)
b) Care sunt personajele din text?
(personajul-narator, cucoana, Bubico,
conductorul)

c) Precizează trei trăsături ale lui Bubicó


din text. (cuminte, fidel, deștept)

d) Care este atitudinea pasagerului față de


Bubico? (pasagerul nu îl place pe Bubico,
îl consideră rău

2. Încadrare în gen și specie literară:


Textul aparține genului epic pentru că: sunt
prezente cele trei elemente specific genului epic:
narrator, acțiune, personaje; textul este în
proză; modul dominant de expunere este
narațiunea, care se împletește cu dialogul și cu
descrierea; existența indicilor spațiali și
temporali.

Ca specie literară, textul este o schiță, pentru că:


 Are dimensiuni reduse
 Numărul personajelor e redus
 Prezintă un episod semnificativ din viața
unui personaj
3. Transformă replicile marcate din text în
vorbire indirectă. Precizează două
schimbări petrecute în procesul de
transformare.

4. Imaginează-ți că Bubico ar putea vorbi.


Împreună cu colegul de bancă,
imaginează-ți o conversație între
personajul-narator și cățel – la intrarea
pasagerului în compartiment, la întâlnirea
celor doi după întâmplarea din tren etc.
(între 5 – 7 replici pentru fiecare
personaj).
* Alte posibile cerințe:
- Comentează enunțul final al textului: „Ea
leșină iar... Eu trec ca un demon prin mulțime și
dispar în noaptea neagră...”
- Selectează din text două comparații.

5. Tema pentru acasă Profesorul anunţă tema (cerința este scrisă pe Elevii își notează 2 min.
fișele de lucru) tema.
Scrie o scurtă povestire în care să-ți imaginezi o
întâmplare amuzantă cu o pisică.
În redactarea ei, vei avea în vedere:
 Precizarea unor indici spațiali și
temporali
 Folosirea narațiunii și a dialogului ca
moduri de expunere
 Folosirea personificării
 Gradarea acțiunii pe momentele
subiectului