Sunteți pe pagina 1din 4

Plan de lecţie

Data: 18.10.2012
Clasa: a V-a D
Propunător:
Disciplina: Limba şi literatura românǎ
Subiectul: Cărțile cu Apolodor, de Gellu Naum
Tipul lecţiei: dobândire de noi cunoștințe
Competențe specifice
1. Descifrarea mesajului textului
2. Explicarea unor cuvinte noi
3. Deosebirea unui text integral de fragmentul de text

Strategii didactice: Expunerea, conversaţia euristică, exerciţiul


Mijloace de învăţare: Manual, Alexandru Crişan, Sofia Dobra, Florentina Sânmihăian, Limba română, manual pentru clasa a V – a, editura
Humanitas, Bucureşti, 2012.
Nadia Șutelcă, Daniela Toma, Limba și literatura română – auxiliar, editura Delfin, București, 2013
Forme de organizare a activităţii : activitate frontală, activitate individuală
Spaţiu de lucru: sala de clasă
Timp: 50 minute
Nr. Etapele lecţiei Metode şi Activitatea profesorului Activitatea elevului Evaluare Timp
Crt strategii
1. Moment Profesorul notează absenţii, dacă sunt; asigură Elevii se pregătesc 2 min.
orgaizatoric liniştea şi disciplina clasei pentru o bună pentru lecţie; numesc
desfăşurare a activităţii didactice; spune elevilor absenţii; respectă
să-şi pregătească materialele necesare orei de limba indicaţiile
română (caietul, manualul). profesorului.
2. Verificarea temei Profesorul verifică dacă elevii şi-au făcut tema. Elevii cer eventuale 6 min.
Explică eventualele neclarităţi. lămuriri cu privire la
temă.
3. Dirijarea învățării Profesorul 40
face min.
Cărţile cu Apolodor – interpretarea aprecieri
textului în legătură
cu
intervenţia
elevilor;
cei mai
Fragmentele sunt scrise în versuri. activi vor
primi notă
Fragmentul 1
Acţiunea este plasată în lumea circului, la
Bucureşti.
Autorul prezintă lumea circului şi
personajele sale, care sunt personificate. Atmosfera
este specifică circului, caracterizată prin: joc, bună
dispoziţie şi amuzament. Tonalitatea versurilor este
veselă, jucăuşă.
Poetul schiţează portretul personajului
principal – Apolodor. Acesta este „un pinguin din
Labrador”, „grăsuţ, curat, atrăgător”, îmbrăcat într-
un frac „strălucitor”, care „trăia voios şi zâmbitor”,
„cânta la cor”, „era tenor”.

Fragmentul 2
Atmosfera şi tonalitatea se schimbă, devine
tristă, la fel ca starea sufletească a personajului.
Apolodor este supărat şi tânjeşte după
meleagurile natale şi după familie. Mâhnirea îi
umple sufletul, deoarece el doreşte să îşi revadă
„fraţii din Labrador”, dar mai ales să fie liber.
Autorul subliniază efectele negative ale
dresajului şi captivităţii.

Fragmentul 11
Autorul prezintă lumea minunată a mării,
mediu în care Apolodor se simte în largul său:
Înoată bucuros, caută peşti şi răcoarea adâncurilor.
Înotând, el descoperă frumuseţea lumii subacvatice:
scoici, alge, nave.
De asemenea, sunt prezentaţi şi prietenii lui
Apolodor: cangurul Ilie şi leul Amedeu.
Autorul are o atitudine de simpatie faţă de
personajele sale, pe care le personifică.
5. Tema Profesorul anunţă tema: Vocabular / pag. 53, Elevii notează în 2 min.
manual caiete tema