Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

E D U C A T O A R E : Rusoaie Georgeta

G R U P A : Mare

D U R A T A : 30-35 minute

C A T E G O R I A D E A C T I V I T A T E : Educaţie pentru societate

D E N U M I R E A A C T I V I T Ă Ţ I I : Convorbire

T E M A A C T I V I T Ă Ţ I I : “Copiii harnici ajută în familie”

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1 – să enumere şi să argumenteze modalităţi în care pot ajuta familia la diferite munci;
O2 – să exemplifice din experienţa proprie felul în care au ajutat diferiţi membri ai familiei;
O3 – să identifice şi alte modalităţi de a ajuta la treburile gospodăreşti;
O4 – să rezolve sarcina dată (de a pune masa, de a îmbrăca păpuşa) în timp util.

MATERIAL DIDACTIC:
 pentru fiecare copil un jeton cu imagini (veveriţă sau căţeluş)
 panou, ace de gămălie, buline pentru marcarea punctajului
 feţe de masă, farfurii, linguri, şerveţele
 păpuşi cu haine de schimb
 clepsidră
 cartonaşe cu întrebările ce trebuie puse copiilor
Momentele Conţinutul activităţii Metode şi Observaţii
pedagogice procedee
I. Organizarea activităţii  aerisirea sălii de grupă instructajul
 aranjarea scăunelelor în semicerc cu distanţă între cele două echipe
 materialul necesar desfăşurării activităţii va fi pus la îndemâna educatoarei:
panoul cu buline în faţa clasei, cele necesare pentru aranjarea mesei sub o faţă
de masă, păpuşile cu hainele de schimb, masa juriului va fi pusă în faţa copiilor.
 intrarea copiilor

II. Desfăşurarea activităţii


Introducerea în activitate Se realizează direct, prin anunţarea activităţii: astăzi vom vorbi despre felul cum
vă ajutaţi voi părinţii
Anunţarea temei „Copiii harnici ajută în familie”

Le voi spune copiilor că vom organiza această activitate sub formă de concurs
între echipa căţeluşilor şi echipa veveriţelor.
Pentru aceasta vor trebui să tragă câte un jeton de pe masa educatoarei. Fiecare
copil se va uita la jeton şi va trece la echipa lui: veveriţe sau căţeluşi.
După repartizarea copiilor pe echipe se vor desemna căpitanii celor două echipe
(copiii care au veveriţa sau câinele încercuit), căpitanii de echipă vor ocupa primul explicaţia
loc, la marginea semicercului.
Copiii care au avut pe jeton numere sunt desemnaţi să facă parte din juriu.
După ce toată lumea şi-a ocupat locurile se vor explica regulile de concurs.
Fiecare echipă îşi va desemna un reprezentat care va trage din cutie un cartonaş
pe care este scrisă întrebarea la care trebuie să răspundă. După ce a răspuns la
întrebare va fi notat de juriu; cealaltă echipă va răspunde la aceeaşi întrebare.
La probele practice: aranjatul mesei şi îmbrăcatul păpuşii va câştiga echipa care a
terminat mai repede şi mai corect.
Se va prezenta clepsidra şi se va spune că măsoară scurgerea timpului (un minut
şi jumătate) timp în care vor trebui să facă ce li se indică în concurs.
conversaţia
Secvenţa nr. 1 Cum o ajutăm pe mama la bucătărie? (punem masa, ştergem vesela,
măturăm pe jos, ştergem pe jos, curăţăm legumele sau fructele, ştergem masa etc)

Cele două echipe vor trebui să pună masa corect şi repede.


Sinteza parţială Juriul va acorda punct echipei care a terminat prima dar a aranjat corect: cu faţă de
masă, cu şerveţelul în partea dreaptă, sub lingură

2
Secvenţa nr. 2 Cum o ajutăm pe mama la alte treburi din casă? (aspirat, şters praful, dus
gunoiul, făcut patul, măturat, aranjat lucrurile în ordine, aranjatul jucăriilor, etc.)

Sinteza parţială Sinteza parţială va fi făcută prin recitarea poeziei: „Cine-i vrednic” de Elena Dragoş

Am 5 ani. De dimineaţă
Mamei o surpriză-i fac,
M-am spălat pe gât, pe faţă
Şi tot singur mă îmbrac. exerciţiul
Cu fereastra-n lături dată
Fac gimnastică voios.
Vrăbiuţa-i încântată;
Foarte bine, Făt–Frumos!
Aşternutu-l scutur bine
Şi-mi fac patul tot aşa ...
Şterg şi praful. Cine vine?
Mama şi bunica mea.
– Ia te uită: ce văd oare?
Zice mama, n-am ştiut:
Băieţelul meu e mare ...
Şi ce vrednic s-a făcut!

Secvenţa nr. 3 Cum ne ajutăm părinţii şi fraţii (surorile)? (stăm cu ei când mama este conversaţia
ocupată, îi ajutăm să se îmbrace, ne jucăm cu ei, îi ajutăm să adune jucăriile)

Sinteza parţială Copiii vor trebui să îmbrace păpuşa cu haine pentru a putea merge la plimbare.
Va câştiga echipa care a îmbrăcat mai repede şi mai corect păpuşa pentru plimbare.

Secvenţa nr. 4 Cum îi ajutăm pe bunicii de la sat (dacă au grădină, livadă, vie)? (îi ajutăm la
muncile din grădină, îi ajutăm să culeagă fructele, strugurii, să măture în curte, să
hrănească animalele)

Sinteza parţială Sinteza parţială se va face prin jocul „La cules de vie”, fiecare echipă va interpreta
două strofe.

Cântând un cânt de bucurie, exerciţiul


3
În zori de zi la drum plecăm,
Azi mergem la cules de vie,
Părinţii să ni-i ajutăm.
La, la, la, la, la ,la

Râd strugurii o frumuseţe,


Pe dealul vesel însorit,
Noi aşezăm în coşuleţe
Circhini cu bobul aurit.
La, la, la, la, la

Se scaldă via noastră-n rouă,


Ea mult belşug ea ne-a adus
Întindem mâinile-amândouă
Spre strugurii cei mai de sus
La, la, la, la, la

Şi-acum cu faţa numai soare,


Să râdem, să ne veselim,
Şi să întindem hora mare
Culesul să-l sărbătorim.
La, la, la, la, la

La fiecare secvenţă educatoarea va putea adresa întrebări ajutătoare, fie pentru a


completa răspunsurile copilului numit să răspundă, fie pentru a pune în discuţie şi
alte aspecte.

Sinteza finală Fiecare copil va spune cum îşi propune să ajute familia.

III. Încheierea activităţii Educatoarea va aprecia modul în care au răspuns copiii la activitate.
Juriul va decide cine are mai multe puncte şi a câştigat concursul. buline roşii
Echipa câştigătoare va fi recompensată prin buline roşii.