Sunteți pe pagina 1din 1

1. Completează desenul cu alte elemente caracteristice anotimpului surprins!

2. Alcătuiește o propoziție, pornind de la imagine, apoi reprezint-o grafic!

3. Compune o problemă cu rândunelele din imagine, apoi transpune-o într-un


exercițiu!

+ =

+ =

4. Interpretează, împreună cu un coleg sau cu mai mulți, un cântec potrivit


anotimpului din imagine!