Sunteți pe pagina 1din 6

Asociatia Studia

Scoala si Gradinita ARLECHINO & FRIENDS

Str. Cezar Boliac nr. 22 – 24

Nr. /

Proiect de parteneriat educațional

Obiceiuri și tradițiile
populare la români
An scolar 2013-2014

Instituții implicate:

 Școala și Grădinița ARLECHINO & FRIENDS, sector 3, București


 ȘCOALA GIMNAZIALĂ LEONARDO DA VINCI, sector 2, București

Tipul de proiect: local

Coordonatori:

 profesor pentru învățământul primar -


 manager Școala și Gradiniț Arlechino & Friends -
 profesor învățământ și profesor -
 director coordonator -
Asociatia Studia

Scoala si Gradinita ARLECHINO & FRIENDS

Str. Cezar Boliac nr. 22 – 24

OBIECTIVE:

 Să cunoască semnificația unor evenimente exprimând tradiții și obiceiuri populare


 Să manifeste încredere, sinceritate, curaj în raport cu sine și cu ceilalți
 Să descrie și să recunoască evenimentele importante ( tradiționale, culturale, religioase)
 Să participe afectiv la sărbatorile laice și religioase ale familiei și comunității
 Să-și aducă contribuția la amenajarea unui colț cu obiecte de artă populară

STRATEGII DE REALIZARE:

Conversația, explicația, demonstrația, exercițiul, munca în echipă, vizita la Muzeul Țăranului


Român, problematizarea, șezătoarea populară.

GRUPURI ȚINTĂ:

 Elevii claselor implicate în program de la Școala nr. 75


 Preșcolarii și școlarii de la Școala și Gradinița ARLECHINO & FRIENDS
 Cadrele didactice implicate în program
 Părinții elevilor și preșcolarilor

DURATA:

15.09.2013 – 15.06.2014

RESURSE:

A) Umane: școlarii, preșcolarii, cadrele didactice, părinții


Asociatia
B) Materiale: cărți, casete audio, CD-uri, filme, costume populare Studia prosoape țărănești,
autentice,
diverse obiceiuri populare, materiale pentru realizarea unor lucrări
Scoala si Gradinita practice.
ARLECHINO & FRIENDS

Str. Cezar Boliac nr. 22 – 24

ACTIVITĂȚI DE INFORMARE SI DOCUMENTARE:

Întalniri periodice între colaboratorii de proiect

Școala și Gradinița Școala Gimnazială

ARLECHINO & FRIENDS LEONARDO DA VINCI

Sector 3, București Sector 2, București

Nr. ......... / ........... Nr. .............../..............

PROTOCOL PENTRU PARTENERIAT EDUCAȚIONAL

Tema: obiceiuri și tradiții populare la români

Argumentul proiectului:

Toată frumusețea lăuntrică, toate acele simțuri cuprinse în creația populară suntem datori să le
transmitem copiilor cu îndemnul de a le păstra. Apropiind copiii de cunoasterea folclorului, putem spune
că am deschis o cale spre cunoaștere interioară, întrucât obiceiurile și tradițiile populare exprimă pe
fiecare ca individ al neamului din care se trage.

Copilul simte admirația față de creațiile populare încă de când își ascultă bunica cum deapănă
firul unui basm sau al unei legende, în care eroii sunt înzestrați cu calitățile țăranului român, o simte din
cântecul duios de leagan al mamei, din proverbe și zicători, din ghicitori, din doinele ce se cântau încă din
vremea moșilor și strămoșilor noștri.

Înițiind acest proiect, ne-am propus să-i educăm de mici pe copiii noștri, prin diverse activități
desfășurate în unitățile de învățământ, să îndrăgească limba pe care o vorbesc și obiceiurile tării în care s-
au născut, ca să ne putem asigura că tradițiile vor avea continuitate în generațiile următoare.
Asociatia Studia

Scoala si Gradinita ARLECHINO & FRIENDS

Str. Cezar Boliac nr. 22 – 24

Scopul:

Educatea copiilor în sensul păstrării tradițiilor și obiceiurilor populare românești.

Obiective:

 Familiarizarea copiilor cu tradițiile populare românești, cultivarea dragostei către acestea


 Stimularea curiozității și interesului pentru manifestările exprimând tradiții populare prin
implicarea în realizarea unor activități specifice
 Realizarea de obiecte de artă artizanală (țesături, cioplit în lemn, cusături)

Grupuri țintă:

 Preșcolari
 Școlari
 Cadre didactice
 Părinți

Durata:

15.09.2013 – 15.06.2014

Modalități de evaluare:

 Concursuri, chestionare, desene


 Expoziții cu lucrările elevilor
 Realizarea unor obiecte de artă populară
 Serbări școlare
Asociatia Studia

Scoala si Gradinita ARLECHINO & FRIENDS

Str. Cezar Boliac nr. 22 – 24

Diseminarea:

Prezentarea proiectului la nivelul consiliilor metodice, la nivelul de școală.

Rezultatele vor fi aduse la cunoștintă instituției partenere.

Locul: Stabilit de comun acord.

Obligațiile partenerilor:

Ambele instituții se obligă să acorde atenția cuvenită și să întreprindă acțiunile propuse în calendarul
parteneriatului. Pentru deplasare ambii parteneri vor găsi soluții adecvate.

Coordonatorii proiectului:

 Profesor pentru învățământul primar –


 Profesor pentru învățământul primar –
 Manager ARLECHINO & FRIENDS –
 Director coordonator ARLECHINO & FRIENDS –

Parteneri:

Școala și Grădinița ARLECHINO & FRIENDS, str. Cezar Bolliac, nr. 22-24, sector 3, București

Manager Cristina Sîngeorzan

Școala Gimnazială Leonardo Da Vinci, str. Gh. Petrașcu, nr. 49, sector 3, București

Director, Virginia Stan Director adjunct, Daniela Musulin