Sunteți pe pagina 1din 5

ESTIMAREA NEPARAMETRICA A INDICATORILOR DE FIABILITATE

Atunci cand se realizeaza evaluarea din punct de vedere fiabilistic a functionarii unui
produs, se determina valorile indicatorilor de fiabilitate, care sunt o metrica a modului in care
produsul respectiv respecta normele tehnice de proiectare si a evolutiei acestuia in timp.

INDICATORI DE FIABILITATE
1. FUNCTIA DE FIABILITATE – determina probabilitatea ca la momentul verificarii,
produsul sa fie in stare de functionare.
R ( t )=prob { t< T } , unde T −timpul total de functionare

2. FUNCTIA DE DEFECTARE – determina probabilitatea ca la momentul verificarii,


produsul sa fie defect.
F ( t )= prob {t >T } , unde T −timpul total de functionare
Cei doi indicatori sunt complementari, intre ei existand relatia:
R ( t )+ F ( t )=1

3. FRECVENTA DEFECTIUNILOR PE UN INTERVAL f ( t ,t +t ), analizeaza numarul de


defecte pe fiecare interval, avand ca referinta numarul de defecte care functionau la
inceputul experimentului
4. RATA DEFECTIUNILOR PE UN INTERVAL z ( t , t+t ), analizeaza numarul de defecte
pe fiecare interval, avand ca referinta numarul de defecte care functionau la inceputul
intervalului avut in vedere

APLICATIE: Se efectueaza o incercare de fiabilitate asupra unui esantion de 100 de


rezistoare. Acestea sunt supuse unei incercari la putere disipata. Datele sunt culese la
interval de 100 ore. Se cere:
a) Sa se calculeze cei patru indicatori de fiabilitate, conform tabelului;
b) Sa se reprezinte pe un acelasi grafic R(t) si F(t), si pe un alt grafic, f ( t ,t +t ) si
z ( t , t+t );
c) Sa se calculeze cuntilele de ordinal 0,1 si 0,5 ale timpului de functionare.
Indicatie: Dupa ce se traseaza graficul F(t) se determina aceste momente de timp
pentru care F(t)=0,1 si F(t)=0,5
d) Sa se determine functia de fiabilitate pe un interval de functionare intre 500 si 1500
F ( 1500 )
ore si sa se compare cu valoarea F(1000)
F ( 500 )
Pentru ca in acest experiment se realizeaza doar o estimare neparametrica (punctuala) a
valorilor acestor indicatori de fiabilitate, se vor utiliza urmatoarele notatii si formule:
n(0) = 1000 – numarul de prosuse supuse experimentului
n(ti) – numarul de produse care functioneaza la momentul de timp ti
r(ti) – numarul de produse care nu functioneaza la momentul de timp ti
n(ti)+ r(ti)= n(0)
n (t i )
F ( t i )=
n(0 )
r (t i )
R ( t i )=
n ( 0)
n ( t i +1 )−n ( t i ) r
f ( t ,t +t )= = (determina numarul de defecte inregistrate in intervalul
t∗n 0 ( ) t∗n ( 0 )
analizat, raportat la cate produse functionau la inceputul experimentului)
n ( t i +1 )−n ( t i )
r
z ( t , t+t )= (determina numarul de defecte inregistrate in intervalul
=
t∗n ( 0 ) t∗n ( t )
analizat, raportat la cate produse functionau la inceputul acestui interval)

ti t r(ti) r n(ti) F(ti) R(ti) f(t ,t +t ) z(t ,t +t )


100 100 48 48- 1000- 952 48 48 48
0=48 48=952 1000 1000 100∗1000 100∗952
200 100 80 80- 1000- 9 20 80 32 32
48=32 80=920 1000 1000 100∗1000 100∗9 20
300 100
400 122
500 140
600 162
700 171
800 184
900 198
100 201
0
110 212
0
120 228
0
130 234
0
140 258
0
150 270
0
160 284
0
170 291
0
180 304
0
190 315
0
200 320
0
210 331
0
220 354
0
230 362
0
240 374
0
250 382
0
260 391
0
270 406
0
280 413
0
290 421
0
300 432
0
310 451
0
320 464
0
330 472
0
340 489
0
350 500
0
360 514
0
370 523
0
380 534
0
390 542
0
400 558
0
410 569
0
420 574
0
430 582
0
440 600
0
450 604
0
460 618
0
470 623
0
480 634
0
490 643
0
500 650
0

Indicatie:
- transferati aceste date intr-o foaie de calcul Excel;
- stabiliti formulele de calcul pe prima linie si apoi totul se va calcula automat;
- graficele le realizati, deasemenea, automat, punand pe axa X, coloanal lui t i, si pe
coloanal Y, pe rand ce va cere problema ( F(t) si R(t) pe acelasi grafic) , ( f(t) si z(t)
pe acelasi grafic)
- din graficul lui F(t) determinati valorile necesare pentru cerintele c) si d).