Sunteți pe pagina 1din 3

CONECTORI = CONNECTIVES

OF OF CAUSE AND
SUMMATION/ CONSEQUENCE TO
OF OF OF EXPLAIN/ TO TO
SEQUANCE ADDITION COMPARISON CLARIFY A EXEMPLIF EMPHASIZE
Y
POINT
CONCLUSION

Initial: -and = și -to conclude = Similarity: -because = pentru -in other -chiefly = mai -above all =
pentru a Similaritate că, datorită… words = cu cu seamă, mai mai presus
concluziona alte cuvinte ales decât tot/toate
-first(ly) -to -also = de -in conclusion = în -also de asemenea -because of this = -that is = adică -especially = -chiefly = mai
start with asemenea concluzie -and = și din cauza -that is to say în special cu seamă, mai
În primul -too = de -shortly = pe acestui/acestei, = cu alte -for instance = ales
rând asemenea scurt datorită cuvinte, cum de exemplu -with attention
s-ar zice. to = cu atențoe
la, cu privier
la
-to begin w ith -as well as = -in sequence = în -as well as = -therefore = astfel, -this/which -in particular = -especially =
În primul precum, ca și succesiune, la precum și așadar means = asta în special în mod special
rând rând, unul după înseamnă că - particularly =
altul îm mod
-in the first -in addition -consequently = -both = -hence = pornind That= încât -namely = și particular, în
place (to) = în afară în consecință ambii/ambele de la aceasta, de anume, cu alte mod special
În primul de, precum și, unde, de aici, în cuvinte
rând în plus de consecință , așadar
-at the start -besides = de -all in all = una -each of = fiecare -due to = datorită,-in essence = -particularly = -singularly=
Pentru altfel, pe peste alta dintre din cauza, datorat,în esență în special, deosebit de
început lângă toate cauzat de deosebit de, în
acestea particular
-first of all -moreover = -in all = cu totul, -in the same = în -so = astfel, așadar -in other words -including = cu
În primul mai mult în întregime, aceeași mă sură = cu alte tot cu, inclusiv
rând decât atât total cuvinte
-in the -likewise = în -in brief = pe scurt - way/manner = fel -so then = așadar, -namely = și -such as =
beginning plus, în de a fi, mod astfel anume, cu precum
În primul același mod, alte cuvinte
rând pe lângă
acestea
-initially -additionally = -in other words = -just as = la fel ca -consequently = în -in short = pe -markedly =
Inițial, la în plus, mai cu alte cuvinte și consecință scurt deosebit de,
început, mai mult decât considerabil
întâi atât
-at first -another = -in short = pe scurt -like = precum -wherefore = din ce -in brief = pe -specifically =
La început, încă un/o, un cauză, pentru ce, în scurt în mod specific
inițial al doilea, vederea căruia,
deosebit, alt pentru care moriv
✓ Middle: -another point -in summary = în -likewise = în -as a consequence -to put it = -for example =
= încă un esență, pentru a același mod, în = ca și consecință pentru a de exemplu
punct, încă o concluziona același fel
remarcă
-secondly) -beyond that = overall = una peste -neither = nici, -as a result of = ca Differently = -for instance =
În al doilea mai presus alta, în concluzie, niciunul, niciuna și rezultat diferit față de de exemplu, de
rând decât atât, per ansamblu pildă
mai mult
decât atât
-third(ly) -equally -to put it briefly = -similarly) = -for this reason = - what with = în -for one thing=
În al treilea important = în pentru a similar, în mod pentru acest motiv legătură cu în primul rând,
rând egală măsură concluziona, una asemămător mai întâi
peste alta
-then -further = mai -to sum up = a -the same =la fel -for this purpose = -as an
Apoi departe, mai rezuma, a cu, identic cu, pentru acest scop illustration = ca
mult decât totaliza exact ca. dovadă, ca
atât, ulterior probă, pentru a
sublinia.
-next -furthermore = -to summarize = a -too = de -subsequently = -illustrated with
Următorul, mai mult rezuma, a asemenea ulterior, după = dovedit cu,
mai reparte decât atât recapitula, a aceea, mai târziu subliniat cu,
centraliza evidențiat cu
CONECTORI = CONNECTIVES

-after that= -what's more = -on the whole =cu -alike = la fel, -accordingly = în -as an example
După aceea în plus totul, în ansamblu, precum, similar, în
consecință , drept = ca exemplu,
în general. același mod, care, de aceea, în ca dovadă, ca
identic cu. mod probă
corespunză tor,
prin urmare
-afterwards= -apart from = -on balance = una -equally = în egală -otherwise = din alt -in this case =
Ulterior, în nu numai, peste alta măsură punct de vedere, de în acest caz, în
cele din urmă exceptând, altfel, altminteri, de cazul de față
făcând nu, altfel
abstracție de
-following this= -not only...but -all things = mai -comparatively = -thereupon = la
După aceea, also = nu ales, mai cu seamă în comparație cu care,după care,
ulterior numai,…dar despre aceasta
de asemenea
-in the -both ... and = Considered = -coupled with = -with this in mind =
meantime= atât…cât și, ținând cont împreună cu acestea fiind spuse
Între timp, nu numai…ci
deocamdată și
-later = -coupled with -taking everything -together with = - with this purpose in
Mai târziu = legat de = ținând cont împreună cu view = în acest scop

-meanwhile= argument of... - into - correspondingly


Între timp = în baza a…, consideration/ = = în mod
în conformitate luând în corespunzător
cu… considerație
-soon= curând - in company - Account = a ține -identically =
with= cont, a ține identic cu
împreună cu evidența
- subsequently= -with this in mind Contrast:
Ulterior, mai = acestea fiind
târziu spuse
-at the same time -in the long run =în -despite = în ciuda
= În același cele din urmă, cu faptului că
timp timpul, pe termen
lung,
-the next step = -in the final = în -in spite of = în
Următorul pas final pofida acestui fapt,
cu toate acestea
-after = După - Analysis = în -regardless of =
urma analizei indiferent față de,
fă ră a ține seama
de.
-later on -nevertheless = cu
Mai târziu, toate acestea,
după aceea. totuși
-while -nonetheless =
În timp ce totuși, cu toate
acestea
- simultaneously -however =cu
= În același toate acestea, însă,
timp, simultan dar

Final: -still = totuși

-last(ly) = În -although = deși


cele din urmă,
În ultimul
rând
-last of all -even though = cu
În ultimul toate că, chiar
rând dacă

-finally = în -even if = chiar


final dacă

-eventually = în -but = dar


sfârșit, în cele
din urmă
CONECTORI = CONNECTIVES

-in the end = în -yet = încă


final, în cele din
urmă
-at last = în cele -despite the fact =
din urmă în ciuda faptului

-at the end = în - that = ca, fără


final, în cele din ca, în scopul de,
urmă
numai să, pentru
că, încât
-even so = chiar și
așa
-in contrast (to) =
în contrast cu
-on the contrary =
pe de altă parte
though = totuși
-on one hand = pe
de-o parte
-on the other hand
= pe de altă parte
-regardless of the
fact that = fără a
ține seama de
acel lucru
-opposite to = în
contrast cu,
contrar cu, în
opoziție față de