Sunteți pe pagina 1din 3

Numele şi prenumele...................................................... Data.................................

Examen de diferență pentru echivalarea studiilor


- Limba și literatura română -
Probă scrisă

1.Dictare:

3. Copiază propoziția !
Pe masă se află o carte cu povești.
4. Completează fiecare propoziţie cu cuvântul potrivit:
Lavinia călătoreşte cu ceaiul.
Alina toarnă trenul.
Mama taie tortul.

5 . Alcătuieşte propoziţii folosind cuvintele ,,soare”, ”ploaie”, ”iarnă” :

Descriptori de performanta
Itemi : S B FB
1 Scrie corect o Scrie corect două Scrie corect cele trei
propoziţie ,dupa propoziţii,dupa dictare. propoziţii,dupa dictare.
dictare.
2 Uneşte corect un Uneşte corect patru cuvinte Uneşte corect şase cuvinte cu
cuvâ nt cu imaginea ce cu imaginea ce le sugerează . imaginea ce le sugerează .
îl sugerează .
4 Transcrie corect un Transcrie corect două Transcrie corect toate
cuvâ nt cuvinte sau toate cu greșeli cuvintele
6 Gă seşte cuvâ ntul Gă seşte cuvâ ntul lipsă Gă seşte cuvâ ntul lipsă pentru
lipsă pentru o pentru două propoziţii. toate cele trei propoziţii.
propoziţie.
7 Alcă tuieşte o Alcă tuieşte o propoziţie Alcă tuieşte o propoziţie logică
propoziţie logică . logică şi scrie corect scrie corect cuvintele, foloseste
cuvintele. corect ortografia şi punctuaţia.

Competenţe urmărite

1.2. Identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj rostit cu claritate


1.3. Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în enunţuri rostite cu claritate
3.1. Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte, scrise cu litere de tipar sau de mână
4.1. Scrierea unor propozitii dupa dictare
4.2. Redactarea unor mesaje scurte, formate din cuvinte scrise cu litere de mână, folosind materiale diverse