Sunteți pe pagina 1din 2

APROB,

DECANUL FACULTĂŢII DE PSIHOLOGIE


Lector univ.dr.
Constantin-Edmond CRACSNER

COMISIILE1
PENTRU EVALUAREA EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR
DE LICENȚĂ ȘI MASTERAT
- VARIANTA FAȚĂ ÎN FAȚĂ -
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020
1. Comisia pentru elaborarea subiectelor de examen și evaluarea probei 1 (cunoștințe
fundamentale și de specialitate), precum și evaluarea probei 2 (prezentarea și susţinerii lucrării de
licenţă) – 15.09.2020:
Conf. univ. dr. Irinel Anca Tănăsescu - președinte
Conf. univ. dr. Ruxandra Gherghinescu – membru
Conf. univ. dr. Tamara Bîrsanu – membru
Lect. univ. dr. Constantin-Edmond Cracsner – membru
Lect. univ. dr. Adelina Duţu – secretar comisie
Lect. univ. dr. Adriana Borosanu – membru supleant
Lect. univ.dr. Adrian Prisăcaru – membru supleant

Comisia pentru rezolvarea contestaţiilor la proba 1 – 15.09.2020:

Lect. univ. dr. Simona Maria Glăveanu – președinte


Lect. univ. dr. Simona Maria Vlădica – membru

Lect. univ. dr. Gheorghe Perțea – membru supleant

2. Comisia pentru evaluarea lucrărilor de disertaţie la masterul „Psihodiagnoză cognitivă şi


consiliere psihologică” – 16.09.2020:
Conf. univ. dr. Irina Tănăsescu – preşedinte
Conf. univ. dr. Gherghinescu Ruxandra – membru
Conf. univ. dr. Tamara Bîrsanu – membru
Lect. univ. dr. Edmond Cracsner – membru
Lect. univ. dr. Simona Maria Glăveanu – secretar comisie

1
Comisiile pot lucra pe subcomisii, conform procedurii de evaluare.
1 din 2
Lect. univ. dr. Gheorghe Perțea – membru supleant
Lect. univ. dr. Adelina Oana Duțu – membru supleant

3. Comisia pentru evaluarea lucrărilor de disertaţie la masterul „Psihologie aplicată în


domeniul securităţii naţionale” – 16.09.2020:

Conf. univ. dr. Irina Tănăsescu – preşedinte


Conf. univ. dr. Gherghinescu Ruxandra – membru
Lector. univ. dr. Edmond Cracsner – membru
Lect. univ. dr. Gheorghe Perțea – membru
Lector. univ. dr. Simona Maria Glăveanu – secretar comisie

Lect. univ. dr. Adelina Oana Duțu – membru supleant


Lect. univ.dr. Adrian Prisăcaru – membru supleant

DIRECTOR
DEPARTAMENT PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI
Conf. univ. dr.
Irinel Anca TĂNĂSESCU

2 din 2

S-ar putea să vă placă și