Sunteți pe pagina 1din 1

STRUCTURA LUCRĂRII DE SINTEZĂ

 RELAȚIA DINTRE DOUĂ TIPURI DE MECANISME(de exemplu: Relația dintre


Gândire și Motivație)
1. Definiție (pentru Gândire, apoi pentru Motivație)
2. Caracterizare generală pentru fiecare mecanism în parte (pentru Gândire, apoi pentru
Motivație)
3. Modul în care fiecare mecanism psihic îl influențează pe celălalt (cum Gândirea
influențează Motivația și apoi invers).
4. Scurtă comparație între cele două mecanisme (câteva asemănări și deosebiri).

 ANALIZĂ COMPARATIVĂ ÎNTRE DOUĂ MECANISME PSIHICE (de exemplu:


Gândire și Motivație)
1. Definiție (pentru Gândire, apoi pentru Motivație)
2. Caracterizare generală pentru fiecare mecanism în parte (pentru Gândire, apoi pentru
Motivație)
3. Asemănări între cele două mecanisme (pornind de la tipul de mecanisme psihice și de la
locul ocupat în ierarhia mecanismelor psihice).
4. Deosebiri între cele două mecanisme psihice (pornind de la tipul de mecanisme psihice și
de la locul ocupat în ierarhia mecanismelor psihice).
5. Identificarea relației dintre cele două mecanisme psihice (foarte scurt).