Sunteți pe pagina 1din 1

Modurile nepersonale

-fişă de lucru-

1. Subliniază verbele la infinitiv împreună cu prepoziţiile dinaintea lor. Notează deasupra fiecărui verb cărei
conjugări aparţine.
a) La malul apelor am aflat că pentru a prinde peşte, este nevoie mai mult de peşte decât de undiţă.
b) E lesne bogatului a porunci, dar e greu săracului a împlini.
2. Adaugă după substantivele următoare participiul cu valoare adjectivală a verbelor indicate la capăt de rând:
drumuri............................ ...... - a umbla
unei cărţi.................................- a începe
al celei mai.....................opere – a preţui
3. Completează coloanele libere cu participiul verbelor date cu prefixul „ne-„, apoi cu prefixul „ne-„ urmat de
adverbul „mai” (după modelul)

Infinitivul Part. cu prefixul „ne-„ Part. cu prefixul „ne-„ şi adv. „mai”


a auzi neauzi nemaiauzi
a vedea
a încerca
a pomeni
a umbla
a închipui

4. Completează tabelul următor cu participiul şi supinul verbelor date punând înaintea supinului prepoziţii
diferite (de, pentru, la, de la, după etc.).

Infinitivul Participiul Supinul


a vâna vânat, vânată, vânaţi, vănate De vânat, pentru vânat, la vânat
a lăuda
a strânge
a împleti
a face
a secera

5. Completează tabelul următor cu gerunziul verbelor date:

Infinitivul Gerunziul Infinitivul Gerunziul


a învăţa a crea
a treiera a accentua
a îmbunătăţi a lua
a ţine a ploua

6. Completează tabelul următor cu participiul, supinul şi gerunziul verbelor date:

Infinitivul Participiul Supinul Gerunziul


a cânta
a dansa
a scrie
a umbla
a mânca
a prinde
a minţi
a fura