Sunteți pe pagina 1din 16

1.

O enitate ține evidența stocurilor la cost de achiziție și prezintă următoarele date


privind materiile prime:

- stoc inițial exaluat la costul de achiziție de 1 leu/litru: 300l.


- cumpărare de materii prime: 500 litri la prețul de facturare 1 leu/litru plus TVA,
achitate prin bancă.
-consum de materii prime: 600 litri.

Se înregistrează achiziția de materii prime.

%=401 595
301 500
4426 95

Se înregistrează cheltuilei de transport cu materia primă.

%=5311 59,5
301 50
4426 9,5

Se înregistrează achitarea facturii.

401=5121 595 595

Se înregistrează consumul materiei prime.

601=301 640 640

2. O entitate care ține evidența stocurilor la preț standard, prezintă la începutul lunii
octombrie, următoarele situații, privind materialele auxiliare.

- stoc inițial de materiale, evaluate la prețul standard de 2lei/kg.


- diferențe de preț aferente stocului inițial de 30 lei.

În cursul lunii se efectuează următoarele operațiuni privind materialele auxiliare.

- cumpărare în numerar de materiale, conform facturii 400 kg cu prețul de facturare de


2 lei/kg+TVA.
-consum de materiale 500kg.

Se înregistrează achiziția de materiale auxiliare la prețul standard.

%=401 1 249,5
3021 1 000
308 50
4426 199,5

Se înregistrează plata facturii.

6021=3021 1 249,5 1 249,5


Se înregistrează consumul de materiale auxiliare înregistrate la preț standard.

6021=3021 1 300 1 300

Se înregistrează diferențele de preț aferente consumului materialelor auxiliare.

6021=3021 65 65

3. Se confecționează în cadrul secțiilor auxiliare, obeicte de inventar înregistrare la


costul de producție de 500 lei. Ulterior se dau în consum productiv de inventar în
valoare de 150 lei.

Se înregistrează obținerea de produse finite.

345=711 500 500

Se înregistrează transferul produselor finite la materialul de natura obiectelor de


inventar.

303=345 500 500

Se înregistrează darea în consum a materiilor de natura obiectelor de inventar.

711=303 150 150

4. La inventariere se constată un minus de materii prime în valoarea de 200 lei, care se


impută gestionarului la valoarea actuală de 150 lei plus TVA. Suma imputată se
încasează în numerar.

Se înregistrează minusul de materii prime constatat la inventariere.

601=301 200 200

Se înregistrează imputarea minusului gestionarului.

4282=% 172,5
7581 150
4427 28,5

Se înregistrează încasarea sumei imputate.

5311=4282 172,5 172,5

5. L inventariere se constată un minus de produse finite de 100 lei, care se impută


magazionerului la valoarea actuală de 150 lei plus TVA. Suma se încasează ulterior în
numerar.

Se înregistrează minusul de produse finite.

711=345 100 100


Se înregistrează imputarea minusului de produse finite la valoarea actuală.

4282=% 178,5
7581 150
4427 28,5

Se înregistrează încasarea sumei imputate.

5311=4282 178,5 178,5

6. O societate comercială are la începutul perioadei, un stoc de produse finite de


350kg evaluate la prețul standard de 5lei/kg, diferențele de preț aferente stocului
inițial fiind de 250 lei. În cursul perioadeo, entitatea a fabricat 700 kg de produse
finite, efectuându-se în acest scop următoarele cheltuieli:
- cu materii prime: 3 000lei
- cu materiale auxiliare: 1 000lei
- cu salariile: 1 500 lei.

Se livrează 800 kg produse finite la prețul de vânzare de 10 lei/ kg plus TVA,


factura încasându-se prin bancă.

Se înregistrează cheltuieli cu materia primă.

601=301 3 000 3 000

Se înregistrează cheltuilei cu materialele auxiliare.

6021=3021 1 000 1 000

Se înregistrează cheltuieli cu salariile.

641=421 1 500 1 500

Se înregistrează obținerea de produse finite evaluate la prețul standard.

345=711 4 500 4 500

Se înregistrează diferențe de preț, aferente produselor finite.

348=711 1 000 1 000

Se înregistrează vânzarea de produse finite.

4111=% 9 250
7015 8 000
4425 1 529
Se înregistrează descărcarea gestiunii de produse finite vândute, la preț standard.

711=345 5 000 5 000

Se înregistrează diferențele de preț aferente produselor vândute.

711=348 1 000 1 000

Se înregistrează încasarea facturii.

5121=4111 9 620 9 620

7. O societate de prelucrare a lemnului, trimite la terți pentru prelucrarea lemn în


valoare de 2 000 lei. Prețul prelucrării materiei prime este de 100 lei plus TVA.
Ulterior, materiile prime prelucrate se returnează.

Se înregistrează materia primă trimisă spre prelucrarea la terți.

351=301 2 000 2 000

Se înregistrează costul materiilor prime.

%=401 119
301 100
4426 19

Se înregistrează returnarea materiilor prime.

301=351 2 000 2 000

8. O fermă achiziționează, conform facturii, porci pentru îngrășat, în valoarede 2 500


lei plus TVA, care se lasă o perioadă în custodia furnizorului, după care se aduc în
entitate.

Se înregistrează achiziția porcilor pentru îngrășat.

%=401 2 975
856 2 500
4426 475

Se înregistrează aducerea porcilor în entitate.

361=356 2 500 2 500


9. Se trimit unei entități neplătitoare de TVA, ambalaje în valoare de 500 lei pentru a
fi recondiționate. Costul recondiționării în valoare de 50 lei se achită în numerar.
Ulterior, ambalajele reintră în entitate.

Se înregistrează trimiterea ambalajelor la terți.

358=381 500 500

Se înregistrează costul recondiționării.

611=5311 50 50

Se înregistrează reîntoarcerea ambalajelor în entitate.

381=358 500 500

10. O societate având ca obiect de activitate comercializarea mărfurilor cu amănuntul,


achiziţionează mărfuri conform facturii de cumpărare din care se extrag următoarele
date: - valoarea la preţ de cumpărare fără TVA: 2.000 lei;
- TVA: 2.000 x 19% = 380 lei;
- Totalul facturii: 2 500 lei;
Cota de adaos comercial este de 30 % din costul de achiziţie.

Varianta I – Societatea nu este înregistrată în scopuri de TVA.

Calcularea preţului cu amănuntul: Pa = Cost de achiziţie (Ca) + Adaos comercial (Ac)


.
- costul de achiziţie = totalul facturii = 2 500 lei;
- adaosul comercial = costul de achiziţie x cota de adaos = 2 500 x 30% = 750 lei;
- preţul cu amănuntul = 2 500 + 750 lei = 3 250 lei

Varianta II – Societatea este înregistrată în scopuri de TVA.

Calcularea preţului cu amănuntul cu TVA: Pa = Ca + Ac + TVA neexigibilă.


- cotul de achiziţie = valoarea la preţul de cumpărare fără TVA = 2.000 lei;
- adaosul comercial = costul de achiziţie x cota de adaos = 2.000 x 30 % = 600 lei;
- TVA neexigibilă = (costul de achiziţie + adaosul comercial) x 19 % = 247 lei;
- Preţul cu amănuntul cu TVA = 2.000 + 600 + 247 = 2 847 lei.

11. O entitate care ţine evidenţa stocurilor la cost de achiziţie prezintă următoarele
date privind materiile prime:
- stoc iniţial evaluat la costul de achiziţie de 1 lei/litrul: 200 litri; În cursul lunii
noiembrie se efectuează următoarele operaţiuni privind materiile prime:
- cumpărare de materii prime: 500 litri la preţul de facturare de 1 leu/litrul plus TVA,
achitate prin bancă;
- cheltuieli de transport: 50 lei plus TVA, care se achită în numerar;
- consum de materii prime: 500 litri.
Achiziţionare de materii prime, conform facturii.

%= 401 614
301 500
4426 114

Cheltuieli de transport achitate în numerar.

%=5311 61,4
301 50
4426 11,4

Achitarea cu ordin de plată a materiilor prime.

401=5121 614 614

601=301 640 640

12. O entitate care ţine evidenţa stocurilor la preţ standard prezintă la începutul lunii
noiembrie următoarea situaţie privind materialele auxiliare:
- stoc iniţial de materiale, evaluate la preţul standard de 5 lei/kg: 200 kg;
- diferenţe de preţ aferente stocului iniţial: 100 lei; În cursul lunii se efectuează
următoarele operaţiuni privind materialele auxiliare:
- cumpărare în numerar de materiale, conform facturii: 500 de kg cu preţul de
facturare de 2 lei/kg plus TVA;
- consum de materiale: 500 kg.

Achiziționare de materiale auxiliare, înregistrate la preţul standard de 5 lei/ kg.

%=401 1 119
3021 1 000
308 100
4426 19

Achitarea în numerar a facturii.

401=5311 1 119 1 119

Consum de materiale auxiliare, înregistrate la preț standard: 500 x 2 = 1.000.

6021=3021 1 000 1 000

Diferenţele de preţ aferente consumului de materiale auxiliare: 0,05 x 1.000

6021=308 50 50

13. Se confecţionează în cadrul secţiilor auxiliare obiecte de inventar înregistrate la


costul de producţie de 2 000 lei. Ulterior se dau în consum productiv obiecte de
inventar în valoare de 200 lei.

Obţinerea produselor din producţie proprie conform bonului de predare.

345=711 2 000 2 000

Transferarea produselor la materiale de natura obiectelor de inventar.

303=345 2 000 2 000

Eliberarea din magazie a obiectelor de inventar pentru consum.

711=303 200 200

14. La inventariere se constată un minus de materii prime în valoare de 900 lei, care
se impută gestionarului la valoarea actuală de 1 500 lei plus TVA. Suma imputată se
încasează în numerar.

Înregistrarea minusului de materii prime.

601=301 900 900

Imputarea minusului de materii prime la valoarea actuală.

4282=% 1 785
7581 1 500
4427 285

Încasarea în numerar a creanţei faţă de gestionar.

5311=4282 885 885

15. O societate comercială are la începutul perioadei un stoc de produse finite de 500
kg evaluate la preţul standard de 6 lei/kg , diferenţele de preţ aferente stocului iniţial
fiind de 200 lei. În cursul perioadei entitatea a fabricat 1 000 kg de produse finite,
efectuându-se în acest scop următoarele cheltuieli:
- cu materii prime: 3.500 lei;
- cu materiale auxiliare: 1 000 lei;
- cu salariile: 1.330 lei. Se livrează 1 000 kg produse finite la preţul de vânzare de 10
lei/kg plus TVA, factura încasându-se prin bancă.

Cheltuieli cu materii prime.

601=301 3 500 3 500

Cheltuieli cu materialele consumabile .

6021=3021 1 000 1 000


Cheltuieli cu salariile.
641=421 1 330 1 330

Obţinere de produse finite evaluate la preţul standard de 6 lei/kg: 1 000 x 6 lei/kg.

345=711 6 000 6 000

Diferenţele de preţ aferente producţie obţinute: cost de producție.

348=711 500 500

Vânzarea produselor finite: 1 000 kg x 10 lei/kg = 10 000 lei.

4111=% 11 900
7015 10 000
4427 1 900

Scoaterea din evidenţă a produselor livrate la preţ standard: 1 000 kg x 6 lei /kg.

711=345 6 000 6 000

Coeficient diferențelor de preț K= Si348+Rd348/Si345+Rd345=500+500/


1 800+4200= 0,167

Diferenţele de preţ aferente producţiei livrate: valoarea la preţ standard a


produselor livrate x K = 6 000 x 0,167

711=348 1 000 1 000

Încasarea facturii.

5121=4111 11 900 11 900

16. La inventariere se constată un minus de produse finite de 150 lei, care se impută
magazionerului la valoarea actuală de 200 lei plus TVA. Suma se încasează ulterior în
numerar.

Minusul de produse finite constant la inventariere.

711=345 150 150

Imputarea pagubei gestionarului.

4282=% 238
7581 200
4427 38

Încasarea imputației în numerar.


5311=4282 238 238

17. O societate de prelucrare a lemnului trimite la terţi pentru prelucrare lemn în


valoare de 2.000 lei. Preţul prelucrării materiei prime este de 100 lei plus TVA.
Ulterior, materiile prime prelucrate se returnează.

Trimiterea materiilor prime pentru prelucrarea pe bază de aviz de însoțire a mărfii.

351=301 2 000 2 000

Constul prelucrării, conform facturii.

%=401 119
301 100
4426 19

Reînoirea de la prealucrare a materiilor prime.

301=351 2 000 2 000

18. O fermă achiziţionează, conform facturii, porci pentru îngrăşat în valoare de 2.500
lei plus TVA, care se lasă o perioadă în custodia furnizorului, după care se aduc în
entitate.

Achiziționarea porcilor și lăsarea acestora în custodia furnizorului.

%=401 2 975
356 2 500
4426 475

Aducerea animalelor de la furnizor.

361=356 2 500 2 500

19. Se trimit unei entităţi neplătitoare de TVA ambalaje în valoare de 300 lei pentru a
fi recondiţionate. Costul recondiţionării în valoare de 50 lei se achită în numerar.
Ulterior, ambalajele reintră în entitate.

Trimiterea ambalajelor pentru recondiționare.

358=381 300 300

Achitarea costului recondiționării.

611=5311 50 50

Reîntoarcerea ambalajelor recondiționate.


381=358 300 300

20. Se achiziţionează de la furnizori animale pentru îngrăşat la costul de achiziţie de


3.000 lei plus TVA, care se achită cu ordin de plată. Creştere în greutate se
înregistrează la costul de producţie de 500 lei. După 6 luni se vând ca animale vii cu
preţul de vânzare de 4.000 lei plus TVA, factura încasându-se prin bancă.

Achizițonarea animalelor.

%=401 3 570
361 3 000
4426 570
Achitarea facturii.

401=5121 3 570 3 570

Sporul de creștere în greutate.

361=711 500 500

Livrarea animalelor vii.

4111=% 4 760
701 4 000
4427 760

Descărcarea gestiunii de animalele vândute: - costul de achiziţie: 3.000 lei; sporul


total în greutate: 6 luni x 500 lei/lună = 3 000

%=361 7 000
606 4 000
711 3 000

Încasarea facturii.

5121=4111 3 570 3 570

21. Se achiziţionează o familie de albine cu preţul de 500 lei plus TVA, care se achită
din avansuri de trezorerie. În cursul perioadei se obţine miere la costul de producţie de
30 lei, care se livrează la preţul de vânzare de 50 lei plus TVA, încasându-se în
numerar.

Achiziționarea albinelor.

%=542 595
361 500
4426 95

Obținerea produselor finite.


345=711 30 30

Vânzarea mierii.

4111=% 59,5
701 50
4427 9,5

Descărcarea gestiunii de produsele vândute.

711=345 30 30

Încasarea facturii.

5311=4111 59,5 59,5

22. O societate comercială care ţine evidenţa mărfurilor la cost de achiziţie,


achiziţionează un lot de mărfuri în valoare de 3.500 lei plus TVA, care se achită cu
ordin de plată. În cursul perioadei se livrează mărfuri în valoare de 3.000 lei plus
TVA, la preţ de vânzare, încasarea făcându-se cu ordin de plată. Costul de achiziţie
al mărfurilor livrate este de 2.500 lei.

Înregistrarea facturii privind mărfurile achiziționate.

%=401 4 165
371 3 500
4426 665

Achitarea facturii.

401=5121 4 165 4 165

Livrarea mărfurilor.

4111=% 3 570
707 3 000
4427 570

Scoaterea din gestiune a mărfurilor livrate.

607=371 2 500 2 500

Încasarea facturii.

5121=4111 3 570 3 570

23. O societate comercială prezintă la începutul perioadei un sold de marfă evaluat la


preţul de vânzare cu amănuntul de 1.488 lei (1.000 lei preţul de facturare, 200 lei
adaosul comercial, 240 lei TVA neexigibilă). Se achiziţionează mărfuri la preţul de
cumpărare de 5.000 lei plus TVA, care se achită prin bancă. Cota de adaos comercial
este de 30 % din preţul de cumpărare. Se vând în numerar mărfuri în valoare de 1 785
lei, inclusiv TVA colectată. Se scot din evidenţă mărfurile livrate.

Înregistarea facturii privind mărfurile achiziționate.

%=401 5 950
371 5 000
4426 950

Înregistrarea adaosului comercial și a TVA neexibil.

371=% 1 094
378 600
4428 494

Achitarea facturii.

401=5121 5 950 5 950

Încasări în numerar din vâzanrea mărfurilor.

5311=% 1 785
707 1 500
4427 285

Descărcarea gestiunii.

%=371 2 161
378 394
607 1 482
4428 285

24. Un angrosist livrează la începutul lunii unui detailist un lot de mărfuri cu plata în
4 rate lunare, în valoare de 3.000 lei plus TVA, la preţ de vânzare. Costul de achiziţie
al mărfurilor este de 1.800 lei. Dobânda lunară este de 1%. Decontările se fac cu ordin
de plată la sfârşitul fiecărei luni. Adaosul comercial al detailistului este de 25 %.
Furnizorul ţine evidenţa mărfurilor la cost de achiziţie, iar clientul, la preţ de vânzare
cu amănuntul.

Livrarea mărfurilor cu plata în rate:-dobânda cuvenită: 3 000x1%+1 500x1%+ 1


000x1%+500x1%= 55,5

4111=% 2 439,5
707 3 000
472 5,55
4427 389,5
Încasarea primei rate: 3 000:4+389,5+3 000x1%= 1 169,5 lei.

5121=4111 1 169,5 1 169,5


Include în venituri a dobânzii încasate în prima lună: 3 000x1%= 30 lei.

472=766 30 30

25. O persoană juridică înregistrată în scopuri de TVA, importă mărfuri la preţul


extern de 2.000 euro la cursul de 4,25 lei/euro. Taxele vamale sunt de 10 %, iar
comisionul vamal de 0,5 % din preţul extern al mărfurilor. Taxele vamale şi
comisionul se achită prin virament bancar, în lei. Mărfurile se achită prin bancă la
cursul de 4,5 lei/euro. Mărfurile se evaluează la costul de achiziţie.

Recepția mărfurilor importate.

371=401 8 500 8 500

Taxe vamale: 8 500x10%= 850 lei,

371=446 850 850

Comisionul vamal: 8 500 x0,5%= 42,5 lei.

371=446 42,5 42,5

Achitarea TVA în vamă; (8 500+800+42,5)x19%=1 775 lei.

4426=5121 1 775 1 775

Achitarea taxelor vamale și a comisionului vamal: 8 500+42,5= 8 542,5 lei.

446=5121 8 542,5 8 542,5

Achitarea mărfurilor la cursul de 4,5 lei/euro.

%=5124 9 250
401 9 000
665 250

26. Se recepţionează ambalaje înregistrate la costul de achiziţie de 1 000 lei plus


TVA, achitate din avansuri de trezorerie. Ulterior, se vând ambalaje la costul de
achiziţie de 500 lei, încasarea făcându-se cu ordin de plată. Ambalajele vândute se
scot din evidenţă.

Achiziționarea ambalajelor.

%=542 1 119
381 1 000
4426 119
Vânzarea ambalajelor.

4111=% 595
708 500
4427 95

Scoaterea din evidență a ambalajelor vândute.

608=381 500 500

Încasarea creanței.

5121=4111 238 238

27. Se obţin din producţie proprie ambalaje înregistrate la costul de producţie de 100
lei, care, ulterior se vând cu 150 lei, împreună cu mărfurile livrate.

Obținerea de ambalaje din producție proprie.

381=711 100 100

Vânzarea ambalajelor.

4111=% 178,5
708 150
4427 28,5

Scoaterea din evidență a ambalajelor vândute.

711=381 10 10

28. Se achiziţionează materiale pentru ambalat – pungi de plastic, în valoare de 50 lei


plus TVA, care se achită din avansuri de trezorerie. Materialele se utilizează integral
pentru ambalarea mărfurilor vândute cu amănuntul.

Achiziționarea materialelor de ambalat achitate dintr-un avans de trezorerie

%=542 59,5
3023 50
4426 9,5

Consumul de materiale utilizate pentru ambalarea mărfurilor.

6023=3023 50 50

29. Se achiziţionează materii prime în cantitate de 1.000 buc. înregistrate la costul de


achiziţie de 2 lei/buc., plus TVA. În cursul anului se dau în consum 500 de buc.. La
sfârşitul anului se constată că preţul materiilor prime respective, a scăzut la 1,8 lei/
buc. Ulterior, preţul materiilor prime creşte la 2,5 lei/buc.
Recepția materiilor prime.

%=401 1 190
301 1 000
4426 190

Consumul de materii prime în anul curent: 500 buc x 2lei/buc= 1 000 lei.

601=301 1 000 1 000

Constituirea unei ajustări pentru deprecierea materiilor prime: (2,5-1,8) x 500 buc=
350

6814=391 350 350

Anularea ajustării datorită creșterii prețurilor.

391=7814 350 350

30. La inventarierea de la sfârşitul lunii se constat în secțiile de producție


ale întreprinderii “Beta” produse în curs de execuție evaluate la cost efectiv
de 4.000 lei. La sfârşitul lunii urmtoare producția neterminată este
de 1.000 lei.

Înregistrarea producției în curs de execuție stabișite la sfârșitul primei


luni.

331=711 4 000 4 000

Stornarea la începutul lunii următoare a stocului de producție


nedeterminată.

331=711 4 000 4 000

Înregistrarea producției în curs de execuție stabilite la sfârșitul lunii a


doua.

331=711 1 000 1 000

31. Se achiziționează, conform facturii, piese de schimb în valoare de 5 000


lei și TVA 19% care din motive obiective nu se pot recepționa imediat.
Ulterior se fae recepția lotului de piese de schimb achiziționate și se achită
facutra prin ordin de plată.

Primirea facturii pentru piesele de schimb achiziționate, dar nerecepționate


încă.

%=401 5 950
351 5 000
4426 950

Recepția pieselor de schimb.

3024=351 5 000 5 000

Achitarea facturii cu ordin de plată.

401=5121 5 950 5 950

32. Din cauza lipsei spațiilor de depozitare, se trimit la terți pentru


depozitare temporară, produse reziduale în valoare de 3 000 lei. Chiria
percepută este de 500 lei și TVA 19% și se achită în numerar. Ulterior
produsele sunt readuse în întreprindere.

Trimiterea produselor reziduale pentru depozitare temporară.

345=346 3 000 3 000

Achitarea chiriei.

%=5311 595
612 500
4426 95

Readucerea în întreprindere a produselor reziduale.

346=354 3 000 3 000