Sunteți pe pagina 1din 3

4/10/2020 Zăvoi | Judeţ: Caraş-Severin | Punct: Cimitirul Ortodox | Anul: 2009 -- Cercetări arheologice în România

Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.


Rapoarte preliminare de cercetare arheologică
Raport de cercetare arheologică

Zăvoi | Judeţ: Caraş-Severin | Punct: Cimitirul Ortodox |


Anul: 2009
Anul 2009
Epoca Epoca romană timpurie (sec. I - III)
Perioade Epoca romană timpurie
Categorie Alimentare cu apă şi drenaj; Apărare (construcţii defensive); Domestic
Tipuri de sit Locuire civilă
Localizare pe
Localizează pe harta României
hartă
Judet Caraş-Severin
Localitate Zăvoi
Comuna Zăvoi
Punct Cimitirul Ortodox
Sector
Toponim
Nume Prenume rol Instituție
Persoane implicate Ardeţ Adrian
și instituții Ardeţ Lucia-Carmen
Negrei Dimitrie Pavel
Cod RAN 54626.02
Raport Semnalarea în anul 1976 la cca. 350 - 400 m E de incinta fortificată şi 50
m N spre râul Bistra, în cimitirul satului a cărămizilor romane dintre care şi
cea cu ştampila COH I S1 a ridicat o serie de probleme rămase de-a lungul
anilor doar la stadiul de ipoteze.
În primăvara anului 2009, mai precis în data de 10 martie, autorităţile
locale, respectiv d-nul primar al comunei Zăvoi, Antonie Bunei, m-a
anunţat de apariţia unor ziduri groase din piatră legate cu mortar în
cimitirul satului, unde urma să fie înmormântată o persoană. Ca urmare a
acestui anunţ, m-am deplasat la faţa locului unde am hotărât de comun
acord cu primarul şi preotul înmormântarea în altă parte a cimitirului a
persoanei decedate. Din momentul apariţiei primelor ziduri ne-am propus
doar recuperarea materialului arheologic şi dezvelirea unei părţi din
construcţie. Lucrurile au luat o altă turnură decât cea pe care am
preconizat-o, datorită apariţiei bazinului de apă caldă dar şi extinderii
ruinelor antice în curtea unui locuitor al comunei Zăvoi, care a fost de
acord să extindem cercetările în grădină.
Am trasat o suprafaţă cu dimensiunile de 15 x 15 m orientată N - S, pe care
am împărţit-o în carouri de 2 x 2 m. Extinderea cercetărilor am făcut-o
numai spre S, unde se află grădina casei cu nr.140.
Cercetarea arheologică efectuată la Zăvoi - Cimitirul Ortodox a fost
eşalonată pe două perioade calendaristice, reprezentând lunile martie - mai
şi iunie iulie 2009, având sprijinul material şi moral al doamnei dr. Ada
Chisăliţă, director DCCPCN Caraş-Severin şi al domnului primar Antonie
Bunei.
Din primele cercetări ne-am dat seama că suntem în faţa unui complex de
băi antice acoperite de un strat de pământ şi moloz modern. Zidurile ce au
lăţimea pe toată suprafaţa cercetată de 0,65 m, sunt realizate din piatră
fasonată de carieră foarte bine lucrată şi legată cu mortar de foarte bună
cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4489 1/3
4/10/2020 Zăvoi | Judeţ: Caraş-Severin | Punct: Cimitirul Ortodox | Anul: 2009 -- Cercetări arheologice în România
calitate.
Prima încăpere dezvelită o reprezintă caldarium-ul sau Camera B cum am
denumit-o noi şi are dimensiunile de 3,70 x 2 m. Această cameră am
curăţat-o până la podeaua de opus signinum, mai bine zis până la
adâncimea de 0,80 m. Această încăpere a fost căptuşită cu pereţi groşi de
opus signinum ce ating dimensiunea de 0,40 m. La bază pot fi observate
urmele lăsate de la pilele de hypocaustum.
Următoarea încăpere o reprezintă Camera A ce are dimensiunile de 4,50 x
5 m şi care a fost curăţată până la adâncimea de 1 m unde am dat de baza
de opus signinum, pe care am reuşit să mai descoperim 10 cărămizi cu
dimensiunile de 32 x 30 cm ce au rol de pile de hypocaustum.
Încăperea D cu dimensiunile de 3,70 x 2,40 m am curăţat-o numai parţial
datorită prezenţei unui nuc pe care l-am ocrotit şi nu l-am tăiat. Am
cercetat numai o porţiune de 2 x 40 m până la adâncimea de 0,60 m şi care
se compune dintr-un strat compact de lut galben.
Camera C se pare că reprezintă frigidarium, cu dimensiunile de 3,70 x 5 m
a fost cercetată parţial datorită existenţei în interiorul acesteia a unui
mormânt actual. Am reuşit însă să curăţăm o parte din cameră care este
căptuşită cu pereţi de opus signinum ce au grosimea de 0,25 m iar baza
este realizată tot din opus signinum. Pe pereţi am constatat existenţa unor
tegule dreptunghiulare ce au cant pentru îmbinare. Acestea seamănă cu
tipul de ţigle „solzi" folosit la sfârşitul secolului al XIX-lea.
A doua etapă de cercetare de la Zăvoi am efectuat-o în perioada lunilor
iunie-iulie, când am dezvelit încăperile E şi F.
Încăperea E are dimensiunile de 8,30 X 3 m şi o absidă cu lăţimea de 4 m
şi deschiderea acesteia de 2 m. În cea mai mare parte din băile cercetate în
Dacia (Castre), încăperea în care se află absida este destinată bazinului de
apă caldă caldarium, numai că în cazul nostru nu avem nici un indiciu în
acest sens şi după structură suntem mai aproape de un tepidarium. În
primul rând această încăpere este căptuşită de un strat de cca. 0,01-0,02 m
de opus signinum pentru a proteja de infiltraţiile de fum de la instalaţia de
hypocaustum. Au fost descoperite şi şase cărămizi cu rol de pile.
La S de această încăpere se află un zid din piatră ce are lungimea de 2,30
m şi care nu închide încăperea ci permite trecerea aerului cald la
următoarea încăpere pe care nu am mai reuşit să o cercetăm.
Cea mai interesantă şi cea mai importantă încăpere o reprezintă camera F,
cu dimensiunile de 8,5 x 6 m ce se pare că ar reprezenta apodyteriumul.
Această încăpere este străbătută de un canal cu lăţimea de 0,30 m pe care
la adâncimea de 0,50 m sunt puse cărămizi. La rândul său, canalul este
acoperit de lespezi mari de piatră de carieră cu dimensiunile de 1 x 0,60 m,
care sunt acoperite de un strat de piatră de râu, peste care se află un strat
compact de opus signinum pe care se aflau bucăţi dreptunghiulare de
gresie cu dimensiunile de 11 x 5 x 3 cm ce aveau rol de paviment. Nu am
găsit nici o bucată in situ dar structura cât şi tehnica de execuţie este
similară cu încăperile în care au fost descoperite mozaicuri romane. În
exteriorul încăperii am reuşit să dezvelim o parte din structura compactă
din piatră de carieră a unui monument care în bună parte a fost devastat de
hoţii de antichităţi.
Întreg complexul este construit din piatră de carieră fasonată legată cu
mortar. În interiorul încăperii încălzite prin podea, se mai păstrează câteva
cărămizi ce au fost folosite ca pile pentru susţinerea podelei (suspensura)
din care se mai păstrează doar o singură bucată. Materialul arheologic este
destul de sărăcăcios şi este reprezentat doar prin câteva fragmente
ceramice, cuie şi cărămizi care în majoritate au fost descoperite în canale.
Canalele au fost colmatate încă din antichitate aşa cum rezultă din
descoperirea unei monede (denar) din timpul Sabinei (126 p.Chr), soţia
împăratului Hadrian.
În actualul stadiu al cercetărilor se pare că suntem în faţa unui complex de
băi asemănătoare doar cu cele destinate celor mai importante personalităţi.
Asemănările sunt izbitoare, păstrând totuşi proporţiile, cu acest tip de
construcţii cunoscute la Roma (Termele lui Caracalla) sau în Pompei. O
altă asemănare, însă mult mai aproape de noi, o constituie construcţia de
tip domus, pe care am cercetat-o în perioada 1985-1989 la Ulpia Traiana
Sarmizegetusa şi care reprezintă Domus Procuratoris.
cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4489 2/3
4/10/2020 Zăvoi | Judeţ: Caraş-Severin | Punct: Cimitirul Ortodox | Anul: 2009 -- Cercetări arheologice în România
Diferenţa dintre cele două rezidă atât din calitatea lucrării cât şi a
materialului folosit, care în cazul descoperirii de la Zăvoi este net
superioară celei de la Ulpia Traian Sarmizegetusa. În perioada imediat
următoare propunem conservarea primară a întregului complex şi punerea
în valoare din punct de vedere turistic.
Pentru anul viitor intenţionăm extinderea cercetărilor pe latura de S unde
se extind încăperile destinate cu hypocaust.
Rezumat
Archaeological investigations conducted at Zăvoi - the Orthodox cemetery
was spread over two calendar periods, from March to May and from June
to July 2009. From the first excavation period we realized that we are
dealing with an ancient baths covered by a layer of earth and modern
rubble. The entire construction is built out of quarry shaped stones and
mortar. Inside the room, with under-floor heating, there are still preserved
some bricks that were used as piles for supporting floor (suspensura) of
English Abstract which we have only one piece. The archaeological material is relatively
scant and it is represented only by a few fragments of pottery, stone and
bricks that most of them were found in ditches. Channels have been
clogged since antiquity, evidenced also by the discovery of a coin
(denarius) dating from Sabina, wife of Emperor Hadrian (126 AD). In the
current stage of investigations it seems that we are dealing with a baths
like those built for the most important personalities. The excavation will
continue in 2010.
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor CIMEC
Limba RO

Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.


Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina
Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu

cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4489 3/3