Sunteți pe pagina 1din 3

4/10/2020 Zăvoi | Judeţ: Caraş-Severin | Punct: Cimitirul Ortodox | Anul: 2011 -- Cercetări arheologice în România

Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.


Rapoarte preliminare de cercetare arheologică
Raport de cercetare arheologică

Zăvoi | Judeţ: Caraş-Severin | Punct: Cimitirul Ortodox |


Anul: 2011
Anul 2011
Epoca Epoca romană timpurie (sec. I - III)
Perioade Epoca romană
Alimentare cu apă şi drenaj; Apărare (construcţii defensive); Civil;
Categorie
Domestic
Tipuri de sit Locuire civilă; Amenajare/construcţie
Localizare pe
Localizează pe harta României
hartă
Judet Caraş-Severin
Localitate Zăvoi
Comuna Zăvoi
Punct Cimitirul Ortodox
Sector
Toponim
Nume Prenume rol Instituție
Angeleski Sote
Muzeul Judeţean de Etnografie şi al
Ardeţ Adrian
Regimentului de Graniţă, Caransebeş
Lucia-
Ardeţ Liceul Teoretic "Traian Doda" Caransebeş
Persoane implicate Carmen
și instituții Hancox Hope Bradford University, UK
Dimitrie Muzeul Judeţean de Etnografie şi al
Negrei
Pavel Regimentului de Graniţă, Caransebeş
Shaw Francis Birmingham University, UK
Wasenczuk Keighley Cardiff University, UK
Wood Daniel Aberdeen University, UK
Cod RAN 54626.02
Raport În anul 1976 la cca. 300-400 m est de incinta fortificată, a fost semnalată,
în cimitirul satului, apariţia unor cărămizi romane dintre care una avea
ştampila COH I S, acestă cărămidă ridicând o serie de probleme rămase
de-a lungul anilor doar la stadiul de ipoteze.
În primăvara anului 2009 am fost anunţat că în cimitirul satului au apărut
ziduri groase din piatră legate cu mortar. În primăvara aceluiaşi an am
început cercetarea arheologică preventivă conform autorizaţiei nr. 64/2009.
În urma efectuări lucrărilor arheologice am constatat existenţa unui
complex de construcţii romane (clădire publică de tip Domus). În această
campanie a fost cercetată o suprafaţă de cca. 15 x 15 m. Zidurile au lăţimea
pe toată suprafaţa cercetată de 0,65 m şi sunt realizate din piatră fasonată
de carieră foarte bine lucrată şi legată cu mortar de foarte bună calitate.
Acest complex este format din: bazinul de apă caldă (caldarium), bazinul
de apă rece (frigidarium), complexul de săli încălzite prin podea
(hypocaustum), sala 1 cu dimensiunile de 5 x 8 m din care se mai păstreză
doar câteva pile şi o bucată din podea, sala 2, cu dimensiunile de 10 x 8 m
care în centru are şi o absidă, sala3, din care nu a fost cercetată decât
intrarea, marea sală pavată cu bucăţi de cărămidă, ce are dimensiunile de
cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4812&d=Zavoi-Caras-Severin-Cimitirul-Ortodox-2011 1/3
4/10/2020 Zăvoi | Judeţ: Caraş-Severin | Punct: Cimitirul Ortodox | Anul: 2011 -- Cercetări arheologice în România
10 x 9 m, traversată dedesubt de canalul de scurgere a apei.
Întreg complexul este construit din piatră de carieră fasonată legată cu
mortar. În interiorul încăperii încălzite prin podea, se mai păstrează câteva
cărămizi ce au fost folosite ca pile pentru susţinerea podelei (suspensura)2.
Obiectivele cercetării sistematice din anul 2011 au fost:
- continuarea cercetărilor la Clădirea publică (Domus) săpată parţial în
campania arheologică din 2009;
- extinderea cercetărilor pentru a surprinde şi posibilă existenţa a altor
construcţii.
În anul 2011 au fost demarate cercetările arheologice sistematice, conform
Autorizaţie de cercetare arheologică sistematică nr. 20/2011. În această
campanie a fost deschisă o nouă suprafaţă, în continuarea suprafeţei
cercetate în campania din 2009. Această suprafaţă este orientată N-S şi are
dimensiunile de 6 x 6 m. De asemenea în partea de vest a clădirii a fost
deschisă o secţiune orientată E-V, cu dimensiunile de 4 x 2 m.
Lucrările au fost demarate pe data de 01.09.2011 în zona de sud a clădirii
unde cercetările din anul 2009 au fost oprite.
După aproape o lună de cercetări arheologice am reuşit să surprindem în
partea de sud-est a clădirii, prefurniul, construit din piatră fasonată legată
cu mortar. Acesta are dimensiunile de 3,40 x 2,40 m. Zidul dinspre marea
sală pavată cu cărămidă are grosimea de 1,50 m; acest zid a fost construit
aşa de gros pentru a proteja încăperea, numerotată de noi F, de un eventual
incendiu.
Pătrunderea aerului cald din prefurniu în prima încăpere încălzită prin
podea (hypocaustum) se făcea printr-un canal, construit din piatră fasonată,
cu dimensiunile de 1,70 X 0,70 m. Zidurile canalului aveau grosimea de
0,40 m.
În secţiunea efectuată, orientată E-V, a fost surprinsă o parte din curtea de
incintă, aceasta fiind pavată cu plăci de calcar. Pe alocuri acest pavaj este
distrus.
Materialul arheologic este destul de sărăcăcios şi este reprezentat doar prin
câteva fragmente ceramice, sticlă, cuie şi cărămizi.
La cercetările arheologice efectuate anul acesta au fost folosite mijloacele
clasice de cercetare arheologică, combinate cu tehnica fişelor de context
arheologic ce se dovedeşte deosebit de fructuoasă în cercetare şi
documentare.
În urma cercetărilor efectuate în acest an putem spune că avem de-a face
cu o construcţie de tip DOMUS, asemănătoare cu cea de la Ulpia Traiana
Sarmizegetusa. Diferenţa dintre cele două rezidă atât din calitatea lucrării
cât şi a materialului folosit.
Acest complex poate fi datat la începutul secolului al II-lea p.Chr.
În vederea elucidării numeroaselor întrebări privind acest obiectiv
arheologic se pune problema continuării cercetărilor arheologice şi punerii
în valoare a întregii zone cercetate până în prezent printr-o acţiune
conjugată la care să participe şi autorităţile locale prin sprijinirea unui
program de conservare şi punere în valoare a acestei importante zone
arheologice din România.
De asemenea este necesară continuarea cercetărilor arheologice în zona de
sud şi cea de vest a clădirii. În zona de nord cercetările arheologice sunt
mai greu de efectuat datorită faptului că sunt morminte actuale, iar în est se
află o grădină proprietate privată. [Adrian Ardeţ]
Rezumat
English Abstract In 1976, at approx. 300-400 m East of the fortified interior court, the
appearance of some Roman bricks in the village cemetery was reported,
one of them with the COH I S inscription. In the spring of 2009 we started
the preventive archaeological excavation, a Roman building complex
(public building of Domus type) was discovered. An area of approx. 15x15
m was investigated. The walls were 0.65 m wide and were made out of
quarry shaped stones, very well worked, and mortar of high quality.

In 2011 a systematic archaeological excavation was started and a new


trench was opened, further away from the area investigated in 2009. This
new trench is oriented North-South and measured 6 x 6 m. In the West part

cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4812&d=Zavoi-Caras-Severin-Cimitirul-Ortodox-2011 2/3
4/10/2020 Zăvoi | Judeţ: Caraş-Severin | Punct: Cimitirul Ortodox | Anul: 2011 -- Cercetări arheologice în România
of the building, a section was opened, orientated East-West with the
dimensions of 4x2 m. In the south part of the building a prefurnium was
discovered, built out of shaped stone bound with mortar. This measures
3.40x2.40 m. In the section oriented East-West we discovered part of the
interior court, paved with limestone slabs. After the excavation from this
year we can assume that we are dealing with a construction of Domus
type, similar to the one in Sarmizegetusa. The difference between these two
lies in the quality of work and materials used. The complex can be dated to
the beginning of the 2nd century AD.
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor INP
Limba RO

Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.


Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina
Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu

cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4812&d=Zavoi-Caras-Severin-Cimitirul-Ortodox-2011 3/3