Sunteți pe pagina 1din 5

Valeriu Nicolescu

_____________________________________________

CĂTINA - FRĂSINET
COMUNA DE LA POALELE CORNĂŢELULUI

REPERE MONOGRAFICE
Valeriu Nicolescu

CĂTINA - FRĂSINET
COMUNA DE LA POALELE CORNĂŢELULUI

REPERE MONOGRAFICE

Prefaţă de Florentin Popescu

Editgraph
Buzău 2011
Lector carte: prof. Mihai Mâncu
Culegere text: Eduard Nicolescu
Corectură: Marcela Chiriţă
Tehnoredactare & layout: Cristian Bucur
Fotografii din:
Colecţiile: Serviciului Arhivelor Naţionale Buzău,
prof. Mihai Mâncu, ing. Gheorghe Popescu,
Florentin Popescu, Albumul Etnografic al
României

Proiect realizat cu sprijinul


Consiliului Judeţean Buzău

Imprimat la tipografia 
Editgraph Buzău 
www.editgraph.ro

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României


NICOLESCU, VALERIU
    Cătina : comuna de la poalele Cornăţelului /
Valeriu Nicolescu ; pref.: Florentin Popescu. - Buzău:
Editgraph, 2011 Tipar: editgraph Buzău
     Bibliogr. www.editgraph.ro
     ISBN 978-606-8310-19-0

I. Popescu, Florentin (pref.)

908(498 Cătina)