Sunteți pe pagina 1din 6

Indicatoral 2015 2016 2017

Active în străinătate 101977 106319 106790


Active totale 124590 129467 133627
Ponderea activelor în străinătate în actevele totale 82% 82% 80%

Ponderea activelor în străinătate


88%
Activele firmei Nestle SA
160000 86%
140000
84%
120000
100000 82%
82% 82%
80000
80%
60000
40000 78%
20000
76%
0 2015 2016
2015 2016 2017 2018

Active în străinătate Active totale


2018
120407
139215
86%

rea activelor în străinătate în actevele totale

86%

82%

80%

2016 2017 2018


Indicatorul 2015 2016 2017 2018
cifra de afacere obținută în străinătate 11370 17012 16885 28237
cifra de afacere totală 32375 38663 42441 45776
ponderea cifrei de afaceri 35% 44% 40% 62%

Cifra de afacere
70%
50000
45000 60%
40000
35000 50%
30000
40%
25000 35%
20000 30%
15000
20%
10000
5000 10%
0
2015 2016 2017 2018
0%
2015
cifra de afacere obținută în străinătate cifra de afacere totală
ponderea cifrei de afaceri
70%

60% 62%

50%
44%
40% 40%
35%
30%

20%

10%

0%
2015 2016 2017 2018
Indicatorul 2015 2016 2017 2018
Nr. Angajați străini 324115 317954 312867 298334
Nr. Angajați total 335000 328000 323000 308000
Ponderea nr. Angajați 97% 97% 97% 97%

Nr. angajați
340000 97%

330000 97%

320000 97%

310000 97%

300000 97%

290000 97%

280000 97%
2015 2016 2017 2018
97%
Nr. Angajați străini Nr. Angajați total 2015
Ponderea nr. Angajați
97%

97%

97%

97%

97%

97%

97%

97%
2015 2016 2017 2018