Sunteți pe pagina 1din 9

MEMORIU TEHNIC

1. DATE GENERALE
1.2. Denumirea lucrării: Instalaţii electrice interioare” Vila-parcela 1”
1.3. Faza documentaţiei: PT+DDE.
1.4. Elemente care stau la baza elaborării documentaţiei:
- Comanda beneficiarului.
- Planul de situaţie.
- Date obţinute din teren.
1.5. Durata de realizare a lucrării: cinci electricieni în una lună/una casă.

2. GENERALITĂŢI
2.1. Obiectul proiectului
Prezentul proiect rezolvă instalaţiile electrice interioare a unei vile-parcela 1, P+E .

2.2. Baza de proiectare


La baza proiectării au stat standardele tehnice în vigoare şi normativul NP-I7/2002 referitor la
instalaţiile electrice cu tensiuni până la 1000V.
Conform standardului român indicativ SR 234/2008 tabelele 1 şi 2 pentru diferite valori ale
factorului de utilizare ku în funcţie de varianta de dotare în funcţie de numărul de locuinţe (25
vile) – Vila cu mai mult de 5 camere având parter şi etaj, puterea instalată
Pi  24562WW  24,56kW .
Puterea maximă absorbită pentru vilă este:
Pa  Pixku xk s  24562x0,6 x0,41  6042,25W  6,04kW
Pi  24,56kW
Pa  6,04kW

3. Descrierea instalaţiilor proiectate


De la firida de branşament FDC amplasată la limita de proprietate (gard) vezi planşa nr. 3 se
va poza un cablu subteran în profil de şanţ ’’m’’ tip CYABY 4x6 mmp ce va alimenta tabloul
general de distribuţie montat la parter. Din tabloul general de distribuţie cu 24 circuite se va
racorda tabloul secundar de distribuţie cu 14 circuite montat la etaj cu conductor FY 5x 4 mmp
introdus în tub de protecţie IP – PVC Ø 25mm.
Tablourile electrice de distribuţie se vor realiza în carcase de material plastic. Circuitele
electrice vor fi alimentate şi protejate cu întrerupătoare automate (vezi planşa nr. 2) după cum
urmează:
a) pentru iluminat N+P de 6A;
b) pentru prize N+P de 16 A şi întrerupătorul general automat va fi 3P de 25A respectiv
16A la etaj.
De asemenea din tabloul general de distribuţie se va pleca cu:
a) un circuit separat în cablu de 0,4kV CYABY 5x4 mmp pozat în profil ’’m’’ până la firida
de distribuţie din incintă;
b) un circuit CYABY 5x2,5 mmp pentru poarta mare auto cu acţionare electrică (opţional) şi
garaj alimentate fiecare prin intermediul tabloului electric garaj;
Firida de distribuţie din incintă este echipată cu un circuit trifazic prin montarea unei prize de
16A şi un circuit monofazic prin montarea unei prize de 16A ambele cu contact de protecţie
precum şi două circuite monofazice de rezervă.
Instalaţiile electrice interioare au fost proiectate în conformitate cu normativul I7/2002 fişa
tehnologică indicativ U-FT 34-83 reeditată în 1995 şi cuprind următoarele tipuri de instalaţii,
după cum urmează:
 Instalaţia electrică de iluminat;
 Instalaţia de prize;
 Instalaţia de protecţie împotriva tensiunilor accidentale;
 Instalaţia de protecţie prin legare la pământ;
 Instalaţia de curenţi slabi.
3.1. Instalaţia electrica de iluminat
În camere, bucătărie, centrala termică se utilizează corpuri de iluminat cu lămpi
fluorescente cu consum redus de energie cu grad de protecţie IP10. În grupurile sanitare se
montează corpuri de iluminat cu lămpi fluorecente compacte, cu grad de protecţie IP54 şi IP41
pentru corpurilede iluminat oglindă.
Pe casa scării sunt montate corpuri de iluminat cu lămpi fluorescente, montate aparent la
fiecare spaţiu de odihnă al scării cu grad de protecţie IP10.
Acţionarea iluminatului se realizează cu întrerupătoare simple, duble sau butoane, amplasate la
intrarea în fiecare încăpere . Pentru iluminatul exterior se utilizează corpuri de ilumina cu lămpi
fluorescente cu grad de protecţie IP44 respectiv IP54 la o înlţime de h=3,5m.
Circuitele de iluminat se vor realiza cu conductori masivi din Cu 3FYx1,5 mmp pe
circuitele de iluminat introduse in tub de tip IP- PVC cu diametrul exterior Ø 16 mm montate
îngropate în tencuială, în şapa de egalizare sau pe placa în pereţii despărţitori din rigips precum
şi în planseele false.
Comanda iluminatului se va realiza prin întrerupătoare, comutatoare montate îngropat
(ST) sau/şi prin intermediul unui senzor de mişcare montat în încaperea ’’ baie 3’’ etaj 1.
Butonul de sonerie din locuinţe se montează direct pe conductorul de fază a circuitului de
sonerie sau pe primarul transformatorului de sonerie, iar butonul de sonerie va fi de tip
corespunzător tensiunii de 220V conform normativului I7/2002.
3.2. Instalaţia de prize
Circuitele de prize sunt realizate din conductor 3FYx 2,5 mmp atât pe fază cât şi pe nul de
lucru respectiv nul de protecţie introduse în tub de tip IP-PVC cu diametrul exterior Ø 16 mm.
Instalaţia de prize este destinată pentru utilităţi generale şi pentru calculatoare (posturi de
lucru). Prizele pentru utilităţi generale sunt montate în toate camerele apartamentelor, în anexe,
pe culoare de acces şi în spaţiile pentru birouri. Prizele se vor monta sub tencuiala ST, la 0,4m
înălţime faţă de pardoseală finită după cum se specifică în planuri, cu contact de protecţie.
Se interzice instalarea prizelor în depozite de material combustibil.
Este strict interzisă conectarea unui receptor de putere mai mare la o priză de intensitate mai
mică, ex. maşină automată de spălat rufe la o priză dintr-un circuit comun, întrucât se
deconectează automat întregul circuit de prize.
Conductoarele electrice se vor monta cu respectarea strict a codului culorilor după cum
urmează (spre exemplu):
 verde – galben, pentru conductorul de protecţie (PE);
 albastru deschis, pentru conductorul NEUTRU de la circuitul de iluminat;
 albastru închis, pentru conductorul NEUTRU de la circuitul de prize;
 roşu sau maro, pentru conductorul nde fază de la circuitul de iluminat;
 verde sau galben, pentru conductorul de fază de la circuitul de prize.
Odată stabilit codul culorilor, acesta se va respecta în întreaga construcţie respective
apartament de bloc.
Alegerea diametrului tuburilor pentru conductoarele FY se va realiza conform planşei nr. 11.
Pentru o funcţionare fără deconectări trebuie să se respecte echilibrarea fazelor conform planşei
nr. 10.
Conform normativului I7/2002, legăturile pentru îmbinări sau derivaţii între
conductoarele de cupru se fac prin răsucire şi matisare, prin cleme speciale sau prin presare cu
scule şi accesorii corespunzătoare.
Întrucât defectele nu apar în tuburi ci în doze, depistarea se efectuează în doze prin
demontarea îmbinării în cauză; din acest motiv, îmbinările sau derivaţiile se vor executa numai
prin răsucire şi matisare.
3.3. Instalaţia de protecţie împotriva tensiunilor accidentale
Protecţia împotriva tensiunilor accidentale se realizează prin legarea la nulul de proteţie, prin
legarea la pământ şi prin dispozitive diferenţiale de protecţie pentru echipamente ce au carcase
metalice sau lucrează în mediu umed cum ar fi:jacuzzi, maşina de spălat rufe, maşina de spălat
vase şi altele asemenea. Carcasele acestora vor fi legate vizibil la pământ, conform cărţilor
tehnice proprii.
3.4. Instalaţia de protecţie prin legare la pământ
Conform standardului român în vigoare indicativ SR 234/2008 subcap. 6.4: ’’ Protecţia de
bază la consumator împotriva atingerilor indirecte este protecţia prin legare la pământ
(conductorul de protecţie PE al reţelei). În acest sens se vor realiza instalaţii de legare la pământ
locale la consumator de 4 Ω indiferent de tipul branşamentului monofazat/trifazat şi chiar în
cazul în care abonatul are în dotare protecţie la curenţi de defect ( I n  30mA )’’.
Priza de pământ a consumatorului este alcătuită din 6 electrozi verticalidin ţeavă galvanizată
în adâncime de 2,5 m cu diametrul de 2’’ îmbinate între ele cu platbandă OL –Zn 40x4 mm în
lungime de 27 m. Priza de pământ trebuie să aibă valoarea rezistenţei de dispersie de ≤4Ω
conform standardului român indicativ SR 234/2008 care înlocuieşte prescripţia energetică
indicativ PE 155/92 ‚ ’’ Normativ pentru proiectarea şi executarea branşamentelor electrice’’.
După terminarea lucrărilor ce devin ascunse se vor astupa şanţurile săpate în cazul prizelor de
pământ, traseele pentru cabluri subterane, traseele circuitelor interioare cu montaj îngropat.
Înainte de punerea sub tensiune a instalaţiei electrice se va verifica dacă toate circuitele şi
legăturile electrice au fost executate conform planurilor, precum şi integritatea izolaţiei
conductoarelor atât vizibil cât şi măsurători cu megohmetrul 1000V verificat metrologic precum
şi buna funcţionare a tuturor aparatelor electrice ce urmează a fi montate în instalaţia electrică.
Conform fişei tehnologice indicativ 2U – FT-83 (reeditată în 1995) – Executarea şi repararea
instalaţiilor electrice interioare din locuinţe valoarea rezistenţei de izolaţiei se consideră
admisibilă dacă este de minim 0,5MΩ.
Este interzisa utilizarea materialelor (conductoare, tuburi, doze, etc.) ce au suferit deteriorari
pe timpul transportului, şi care nu mai corespund din punct de vedere al siguranţei de funcţionare
ca fiind neconforme certificatului de calitate proprii.
3.5. Instalaţia de curenti slabi
Conform normativului I7/2002, este obligatorie separarea traseelor circuitelor de forţă de
circuitele de curenţi slabi şi anume:
- 30 cm pe trasee verticale;
- 5 cm minimum pe trasee orizontale.
Intersectarea circuitelor de forţă cu cele de curenţi slabi se recomandă să se facă la un unghi de
900.
Înăltimea de montaj a prizelor pentru curenti slabi (prize de telefon, prize TV, prize
internet) va fi de 0,4 m, masurata de la nivelul pardoselii finite pina in axul prizei.
Circuitele de internet se compun din: tablou denumit switch, amplasat la parter, lângă
intrare. Circuitele de internet se vor executa cu cablu UTP, protejate împotriva deteriorării
mecanice în tuburi de protecţie din PVC (IPEY). Distribuţia circuitelor se va realiza îngropat în
tencuială, sub pardoseală sau mascat de pereţii din gipscarton.
Circuitele de antenă (cablu TV) vor fi alimentate dintr-un dispozitiv denumit splitter,
amplasat lângă intrare. Circuitele de antenă (cablu TV) se vor executa cu cablu coaxial cu
impedanţa 75Ω, protejat împotriva deteriorării mecanice în tuburi de protecţie din PVC (tip
IPEY). Distribuţia circuitelor se va realiza îngropat în tencuială, sub pardoseală sau mascat de
pereţii din gipscarton.
Racordul la reţeaua de cablu TV stradală va fi proiectat şi executat de operatorul de cablu din
zonă, la cererea beneficiarului şi nu face obiectul proiectului de faţă.
Circuitele de telefonie vor fi alimentate dintr-o doza, amplasata in holul de intrare de la
parter. Circuitele de telefonie se vor executa cu conductoare din cupru, tip TCC 2x0,5 mmp,
protejate impotriva deteriorarii mecanice in tuburi de protectie din PVC (tip IPEY). Distributia
circuitelor se va realiza ingropat in tencuiala, sub pardoseala, sau mascat de peretii din
gipscarton.
Racordul la reteaua telefonica va fi proiectat si executat de “Romtelecom”, la cererea
beneficiarului.
4. PREVEDERI PRIVIND PUNREA ÎN FUNCŢIUNE A INSTALAŢIILOR
Punerea în funcţiune a instalaţiilor se va face în următoarele etape:
 existenţa documentelor de verificări de lot;
 existenţa proceselor verbale de lucrări ascunse;
 existenţa PCCVI completat şi semnat;
 rezolvarea observaţiilor consemnate în anexele procesului verbal de recepţie la
terminarea lucrărilor;
 existenţa raportului proiectantului privind execuţia lucrărilor.
5. PREVEDERI PRIVIND CORECTA EXPLOATARE A INSTALAŢIILOR
ELECTRICE
 este strict interzisă intervenţia persoanelor neautorizate, a copiilor în mod special, la
instalaţia electrică interioară întrucât există permanent pericolul de electrocutare;
 totuşi pentru siguranţa dumneavoastră în cazuri deosebite, rugăm nu interveniţi asupra
instalaţiei electrice ci apelaţi la administratorul imobilului sau la un electrician autorizat
de ANRE.

6. PREVEDERI PRIVIND UMĂRIREA COMPORTĂRII PE DURATA EXPLOATĂRII


Pe toată durata de exploatare a instalaţiilor se va executa urmărirea comportării în timp a
instalaţiilor în baza unui program stabilit conform prevederilor tehnice în vigoare şi pe baza
precizărilor furnizorilor de echipamente.
Se vor executa:
 verificarea periodică (urmărire curentă) de către proprietar;
 verificări şi măsurători în cadrul urmăririi speciale (conform PE 116/94 de către un
electrician autorizat ANRE);
 măsurători de intervenţie în cazul constatării unor deficienţe (reparaţii):
 măsurători cauzate de evenimente excepţionale (cutremure, inundaţii, incendii,
explozii, etc.).
7. MĂSURI DE SĂNĂTATE ŞI SECURITATE A MUNCII., PREVENIREA
SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ PRECUM ŞI PROTECŢIA MEDIULUI.
7.1. Norme S.S.M .
Prezenta documentaţie a fost întocmită în conformitate cu prevederile Hot. 1091/2006 -
Cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă.
Încă din faza de proiectare s-au avut în vedere următoarele reglementări legale în domeniul
SSM, reglementări ce trebuiesc respectate şi pe perioada execuţiei, PIF şi exploatarea instalaţiei
electrice :
Hot. 300/2006 Cerinţe minime de securitate şi sănătate în muncă pentru şantierele temporare sau mobile
Legea 319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii muncii
Hot. 1425/2006 Norme metodologice de aplicarea a prevederilor Legii 319/2006
Hot. 493/2-006 Cerinţe minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri
generale de zgomot
Hot. 1048/2006 Cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentului
individual de protecţie la locul de muncă
Hot. 1051 / 2006 Cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a maselor ce prezintă
riscuri pentru lucrători
Hot. 1146/2006 Cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă, de către lucrători, a
echipamentelor de muncă

7.2. Măsuri P.S.U.


Această documentaţie tehnică a fost întocmită în conformitate cu prevederile legale în
domeniu:

Legea 307/2006 Legea privind apărarea împotriva incendiilor .


Ord. 1739/2006 Categoriile de construcţii ce se supun avizării sau autorizării privind securitatea la incendiu.
Ord. 163/2007 Pentru aprobare Norme generale de apărare împotriva incendiilor .
Norme generale - Cap.1 - (art.1 - 10).
PE 009/93 Norme de prevenire, stingere şi dotare împotriva incendiilor pentru instalaţii electrice.
Ordin 712/2005 Pentru aprobarea dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de
urgenţă.
Ordin 786/2005 Completare Ordin 712/2005.
Ord. 130/2007 Metodologie privind elaborarea scenariilor de siguranţă la foc.
Ord. 210/2007 Metodologia privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu .

7.3. Măsuri P.S.U. în instalaţii electrice interioare


La folosirea instalaţiilor electrice de forţă si iluminat se va asigura o bună funcţionare a
utilajelor şi a aparatelor respective, prin revizii înainte de intrarea în funcţiune şi prin înlăturarea
imediată a defecţiunilor constatate.
La tablourile electrice se vor întrebuinţa numai siguranţe calibrate, conform proiectului. Se
interzice înlocuirea fuzibilelor arse cu fir de liţă, staniol sau cu alte materiale.
Se interzice supraîncărcarea circuitelor prin racordarea mai multor receptori decât cei prevăzuţi
pentru instalaţia respectivă.
Aparatele electrice portative se vor folosi numai cu fişe şi conductoare izolate. La terminarea
lucrului, întregul utilaj electric se scoate de sub tensiune.
Se interzice:
 folosirea în stare defectă a instalaţiilor electrice şi a receptoarelor de energie electrică, de
orice fel, precum şi a celor deteriorate sau improvizate;
 încărcarea instalaţiilor electrice (conducte, cabluri, transformatoare, întrerupătoare,
comutatoare, prize, etc.) peste sarcina admisă;
 suspendarea corpurilor de iluminat direct de conductoarele de alimentare;
 agăţarea sau introducerea pe şi în interiorul panourilor, nişelor, tablourilor electrice etc. a
obiectelor de orice fel, precum şi adăpostirea de obiecte sau materiale în posturile de
transformare sau de distribuţie;
 folosirea instalaţiilor electrice neprotejate în medii de vapori explozivi şi degajări de praf
combustibil;
 executarea lucrarilor de întreţinere şi reparaţii a instalaţiilor electrice de către personal
necalificat sau neautorizat;
 utilizarea lămpilor mobile portative, alimentate prin cordoane improvizate sau dezizolate;
 folosirea la corpurile de iluminat a fitrelor de lumini (abajururi) improvizate din carton,
hârtie sau alte materiale combustibile;
 întrebuinţarea radiatoarelor şi a reşourilor electrice în alte locuri decât cele stabilite şi în
condiţii care prezintă pericol de incendiu. Cele care se folosesc în condiţiile admise vor fi
scoase de sub tensiune şi vor fi depuse la terminarea programului în locurile stabilite în
acest scop;
 folosirea legăturilor provizorii prin introducerea conductoarelor electrice fără fişe, direct
în priză;
 utilizarea receptoarelor de energie electrică (maşini de călcat, radiatoare,reşouri, ciocane
de lipit, etc.), fără luarea măsurilor de izolare faţă de elementele combustibile din
încăperi;
 aşezarea pe motoarele electrice ale receptoarelor electrocasnice a materialelor
combustibile (cârpe, hârtie, lemne, etc.);
 lăsarea neizolată a capetelor conductoarelor electrice, în cazul demontării parţiale a unei
instalaţii electrice.
Se interzice montarea directă pe elementele de construcţie combustibile a conductoarelor şi
cablurilor cu manta din materiale combustibile sau greu combustibile, a tuburilor din P.V.C., a
aparatelor şi echipamentelor electrice.
Montarea conductoarelor şi a cablurilor menţionate mai sus pe elemente de construcţie
combustibile se poate face numai prin introducerea lor în tuburi de protecţie, iar a celorlalte
elemente (tuburi P.V.C., aparate şi echipamente electrice) numai pe suporturi incombustibile
(zidărie, beton, foi de azbest etc.) sau pe console incombustibile.
Proiectarea, execuţia şi verificarea instalaţiilor de protecţie prin legare la pământ se vor face
conform normelor în vigoare şi STAS 12604/5.
Stingerea incendiilor în faza incipientă la instalaţiile de iluminat şi forţă se va face cu
stingătoare portative cu C02 , cu stingătoare portative cu praf şi C02.
Planul de măsuri pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă este prezentată separat în anexă.

7.4. Măsuri pentru protecţia mediului


Prezenta documentaţia s-a executat în conformitate cu “Cerinţele legale şi alte cerinţe de
mediu” în vigoare :
- OUG nr.195/2005 - Protecţia mediului;
- Legea nr.107/1995 - Legea apelor ;
- OUG nr.243/2000 - Protecţia atmosferei;
- HGR nr.539/2004 - Limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de
echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor ;
- OUG nr.78/2000 - Regimul deşeurilor ;
- OUG nr.16/2001 - Gestionarea deşeurilor industriale reciclabile ;
- HGR nr.621/2005 - Gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje ;
- HGR nr.448/2005 - Deşeurile de echipamente electrice şi electronice ;
- HGR nr.856/2002 - Evidenţa gestiunii deşeurilor ;
- ORD nr.2 /2004 - Transportul deşeurilor pe teritoriul României .
a) Protecţia calităţii apei
Nu sunt afectate stabilitatea şi funcţionalitatea apelor de suprafaţă.
Se interzice deversarea de către constructor, în apele de suprafaţă a substanţelor periculoase
(uleuri, vopsele, diluanţi, etc.) precum şi a deşeurilor inerte rezultate.
b) Protecţia solului şi a subsolului
Lucrările de construcţie şi organizare de şantier se vor executa cu afectarea unei suprafeţe
minime de teren.
Se interzice deversarea pe sol a substanţelor periculoase(uleuri, vopsele, diluanţi, etc.)
c) Protecţia aşezărilor umane
În timpul execuţiei lucrărilor, constructorul va rezolva reclamaţiile şi sesizările apărute din
propria vină şi datorită nerespectării legislaţiei şi a reglementărilor mai sus amintite.
Constructorul va avea în vedere ca execuţia lucrărilor să nu creeze blocaje ale căilor de acces
particulare sau ale căilor rutiere învecinate amplasamentul lucrării.
La terminarea lucrărilor, suprafeţele de teren ocupate temporar vor fi redate, prin refacerea
acestora în circuitul funcţional iniţial. Constructorul are obligaţia de a preda amplasamentul către
beneficiar, liber de reclamaţii şi sesizări.
d) Gospodăria substanţelor şi periculoase
Nu este cazul
e) Gospodăria deşeurilor
Tipurile de deşeuri:

Denumire deşeu Eliminare/Valorificare deşeu Cod


Ambalaje de hârtie şi carton Valorificare prin societăţi atestate 15.01.01
Beton şi moluz rezultat din spargere fundaţii stâlpi Eliminare la groapa de gunoi a localităţii 17.01.01
Aluminiu Eliminare la groapa de gunoi a localităţii 17.01.03
Fier, fontă oţel Valorificare prin societăţi atestate 17.04.05
Pământ şi pietre Eliminare la groapa de gunoi a localităţii 17.05.04

Resturile de cabluri si conductoare (capete scurte) se vor depozita separat in tomberoane pt


cupru si separat pt aluminiu in vederea reciclarii.
f) Protecţia calităţii aerului
Utilajele şi mijloacele de transport folosite la executarea lucrărilor trebuie să corespundă din
punct de vedere tehnic, pentru a evita poluarea mediului cu noxe rezultate din combustibil.
g) Protecţia împotriva zgomotelor şi vibraţiilor
Maşinile speciale, incidentele tehnice şi accidentale acestuia, vor fi comunicate, în timp util,
beneficiarului.
8. CALITATEA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII – MONTAJ
Executantul, S.C. TRANS – P.E.C. S.A. are implementat sistemul calităţii şi certificat în
conformitate cu HG nr. 293/1999 şi Ordin nr. 323/2000 şi este cuprins în lista constructorilor
agreaţi de S.C. ELECTRICA S.A. GALAŢI.
Lucrărilor executate vor fi de calitate corespunzătoare în conformitate cu prevederile legale:
 Legea nr. 10/95, completată cu Legea 587/2002 – Legea privind calitatea în construcţii şi
Legea nr. 440/2002;
 Ordonanţa 95/1999 – Calitatea lucrărilor de montaj pentru dotări tehnologice industriale;
 Legea 440/2002 – Legea de aprobare a Ordonanţei 95/1999;
 FT1 – 84 - Montarea şi demontarea cablurilor de energie electrică cu tensiuni până la
35kV;
 NTE007/08/00 – Normativ pentru proiectarea şi executarea reţelelor de cabluri electrice.
Fazele determinante ale instalaţiei electrice sunt:
 măsurarea rezistenţei de dispersie a prizei de punere la pământ;
 verificarea circuitelor şi conexiunilor la tablourilor electrice înainte de punerea lor sub
tensiune;
 măsurarea rezistenţei de izolaţie a cablurilor şi conductorilor electrici.
Planul de control al calităţii, verificări şi încercări în timpul execuţiei lucrărilor este
prezentată separat în anexă.

9. CONTROLUL ŞI RECEPŢIA LUCRĂRILOR


 pe parcusul execuţiei lucrării, inspectorii de şantier desemnaţi de beneficiar vor
supraveghea realizarea corectă a execuţiei lucrărilor de montaj dotări tehnologice
industriale în conformitate cu HG 293/1999 şi Ordin 323/2000 – verificarea calităţii
lucrărilor de montaj d.t.i. (norme metodologice şi Regulament);
 pentru execuţia lucrării vor fi folosite produse (materiale şi echipamente) care au
certificarea de conformitate a calităţii poduselor;
 la punerea în funcţiune a instalaţiilor se vor respecta prevedrile HG 273/1994 –
Regulament de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente şi HG 51/1996 –
Regulament de recepţie a lucrărilor de montaj utilaje, instalaţii tehnologice.
 în conformitate cu normativul PE 116/94, executantul va prezenta beneficiarului buletine
de verificare pentru fiecare probă iar conform fişei tehnologice indicativ 2U-FT-34
valoarea rezistenţei de izolaţie a conductoarelor se va înscrie în dosarul de utilizare a
instalaţiilor electrice.
Graficul de realizare a lucrării este prezentat separat în anexă.

10. DATE PRIVIND PARTEA ECONOMICO – FINANCIARĂ


Lucrarea s-a structurat pe trei obiecte şi anume: LES 0,4kV , Instalaţii electrice interioare
respectiv instalaţii electrice de curenţi slabi şi respectă prevederile legale prevăzute în HGR
28/2008.