Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA „AL. I.

CUZA” IAŞI
FACULTATEA DE ISTORIE
SEMINAR
EUROPA ŞI LUMEA ÎN SECOLUL XX. DEMOCRAŢIE ŞI TOTALITARISM

Acordul de la München - 29 septembrie, 1938

Cele patru Puteri, Germania, Regatul-Unit, Franţa, Italia, luând în considerare angajamentul , deja realizat
în principiu, pentru cedarea către Germania a teritoriilor germanilor din Sudeţia, au convenit asupra
următoarelor dispoziţii şi condiţiuni, care reglementează menţionata cedare, precum şi măsurile pe care le
comportă. Fiecare dintre cele patru puteri se angajează prin acest acord să facă demersurile necesare ca
să-i asigure executarea.

1. Evacuarea va începe la 1 octombrie


2. Regatul-Unit, Franţa şi Italia, convin că evacuarea teritoriului în cauză va trebui să fie
terminată la 10 octombrie, fără să se distrugă vreuna din instalaţiile existente. Guvernul
cehoslovac va avea răspunderea efectuării acestei evacuări, fără ca din aceasta să rezulte vreo
dăunare a ziselor instalaţii.
3. Condiţiunile acestei evacuări vor fi stabilite în ce priveşte amănuntele, de o Comisie
Internaţională, compusă din reprezentanţi ai Germaniei, Regatului-Unit, Franţei, Italiei şi ai
Cehoslovaciei.
4. Ocuparea progresivă de către trupele Reichului a teritoriilor în care predomină germanii, va
începe la 1 octombrie. Cele patru zone, indicate în harta aici alăturată, vor fi ocupate de
trupele germane în ordinea următoarea (....).
Celelalte teritorii cu preponderenţă germană, vor fi determinate de Comisia Internaţională şi
vor fi ocupate până la 10 octombrie.
5. Comisia Internaţională menţionată în paragraful 3, va stabili teritoriile în care trebuie să se
instituie un plebiscit. Teritoriile acestea vor fi ocupate de contingente internaţionale până la
terminarea plebiscitului, luând ca bază condiţiile plebiscitului, ea va fixa şi data, care nu va
putea fi posterioară sfârşitului lui noiembrie.
6. Determinarea finală a frontierelor se va face de către Comisia Internaţională. Această
Comisie va avea şi competenţa de a recomanda celor patru Puteri: Germania, Regatul-Unit,
Franţa şi Italia, în anumite cazuri excepţionale, modificări de mică importanţă la determinarea
strict etnografică a zonei transferabile fără plebiscit.
7. Va exista dreptul de a opta pentru a rămâne sau a părăsi teritoriile transferate, opţiunea poate
fi exercitată timp de şase luni de la semnrea acordului. O comisie germano-cehoslovacă va
detaliile şi condiţiile în care va avea loc schimbul de populaţie.
8. Guvernul cohoslovac va trebui că într-o perioadă de patru săptămâni de la semnarea acordului
să elibereze din cadrul Poliţiei şi forţelor armate pe oricare sudet german ce doreşte acest
lucru, şi, în aceeaşi perioadă, Guvernul cehoslovac va trebui să elibereze deţinuţii sudeţi
germani care au fost condamnaţi pe criterii politice.
München, 29 septembrie, 1938
Adolf Hitler,
Neville Chamberlain,
Edouard Daladier, Benito Mussolini