Sunteți pe pagina 1din 1

Demonstrație pastel

Opera ,,Amurg" de Otilia Cazimir ,aparține genului liric , iar ca


specie literară este pastel
Pastelul este operă lirică în care autorul își exprimă
sentimentele în mod direct, descriind un tablou din natură, cu
ajutorul a numeroase imagini artistice și figuri de stil.
În primul rând,modul de expunere folosit este descrierea cu
ajutorul căreia se prezintă un frumos tablou al apusului de
soare. Ca în orice descriere ,realitatea este modificată artistic cu
ajutorul imaginarului poetic. Astfel se desprinde sentimentul de
admirație față de peisajul descris.
În al doilea rând ,se folosesc imagini artistice (vizuale-,,Pe
garduri ostenite" ; dinamice- ,,Salcâmii [...] se scutură pe drum")
și figuri de stil (epitet- ,,salcâmii grei" , personificare- ,,se
scutură"). De asemenea ,elementele componente ale cadrului
natural sunt determinate de substantivele: ,,Salcâmii" ,
,,Apusul" , ,,frunză". Dominante sunt adjectivele cu valoare de
epitet care au rolul de a conferi valoare plastică tabloului.
În concluzie , opera ,,Amurg" de Otilia Cazimir ,este un pastel
ce îndeplinește toate caracteristicile acestei specii literare.