Sunteți pe pagina 1din 2

Master

Data Mining
Anul II, Semestrul II
Disciplina: Etică și Integritate Academică și pregătirea lucrării de disertație

Forma de examinare: Evaluare pe parcurs
Evaluare:
Eseu la Etică și Integritate Academică
Referat la Pregătirea lucrării de disertație

Dead-line: Eseu – 4 mai 2020
Referat – 18 mai 2020

Evaluare: Media finală -> medie ponderată: 40% - Eseu și 60% - Referat;

Data și locul programării evaluării Referatului: 18 mai 2020, în biroul fiecăruia


dintre coordonatori.

Informații privind Referatul la Pregătirea lucrării de disertație:

Dimensiune: 7-10 pagini

Continutul Referatului:

-> planul detaliat al lucrării de disertație:


- titlul lucrării de disertație
- obiectivele cercetării corespunzătoare lucrării de disertație și concordanța
acestora cu titlul lucrării;
- metodologia de cercetare, prezentată sumar;
- concordanța metodologiei cu obiectivele fixate;
- un literature review care să facă trimitere la minim 3 articole, 2 cărți și 2 surse
internet;
- rezultate anticipate, direcții viitoare de cercetare la tema cercetată prin lucrarea
de disertație.

NOTA: În funcție de restricțiile impuse de COVID-19, examenele pot fi programate într-o
altă locație decât cea sugerată mai sus.

Master Data Mining
Anul II, Semestrul II
Disciplina: Practică

Forma de examinare: Examen

data și locul susținerii va fi cunoscuta odata cu programarea examenelor la nivel de FEAA

Notarea se va face pe baza unui Referat.

Dimensiune: 7-10 pagini, fără anexe

Continutul Referatului:-> descrierea modului în care, în lucrarea de disertație, au fost parcurși


pașii KDD și modul în care au fost satisfăcute rigorile impuse de KDD:
- analiza preliminară a calității BD: Preprocesing, Data cleaning, NR analysis, Outlier
analysis ș.a.;
- îmbunătățirea calității datelor din BD prin metode adecvate: transformarea
variabilelor, formarea de categorii de variație (gruparea pe interval a variabilelor
continue), gruparea pe grupe de variație discretă (discretizarea variabilelor
continue), etc.; substituirea valorilor lipsă sau a outlierilor; înlăturarea înregistrărilor
duplicat din BD ș.a. în concordanță cu metodele utilizate;
- analiza exploratorie univariatăși multivariată;
- descrierea sumară a metodologiei utilizate în pregătirea BD pentru Data Mining;
- pentru etapele corespunzătoare Data Mining, din KDD, se vor descrie metodologiile
și elementele ce țin de structura BD. Definirea variabilei/ variabilelor obiectiv (în
funcție de modelul ales, pot fi denumite și variabile dependente) și a ipotezelor de
lucru.

NB: Pentru temele atipice, care tratează punctual un anumit aspect și nu implică un demers
specific KDD, rămâne la latitudinea coordonatorului să facă încadrări cât mai apropiate de
elementele descrise mai sus.

NOTA: În funcție de restricțiile impuse de COVID-19, examenele pot fi programate într-o altă
locație decât cea sugerată mai sus.