Sunteți pe pagina 1din 2

Casa tina cont de contniunl acestor dr care reiese din legislatie ,mai multe drepturi care le detin membri

familiei sunt drepturi si obligatii

Dretul de asi educa copii9( este obligat sai exercite acest drept) in caz contrar se aplica sancituni:
decaderea din dr parintesti, trebuie sa

Art 7 cf dr familiale sunt incalcate ele au dr la ocrotire se face de anumite org:

Instanta de judecata – se examineaza dosarele de decadere de dr parintesti desfacerea casatoriei


stabilirea paternitatii

Autoritatea tutelara – este prev la art 57 cu cifra 2(sectoriala) protectia copilului locala( primara) si
centrala (ministerul) determinarea domiciliului minor, adoptia prin autritatea tutuelara apoi instanta de
judecata, luarea copilului de la parinti prin decizia aut tutelare si instanta de judecata.

Mediatorul – orice conflict art 7 cf care lezeaza interesele lui legala autoritatea tutelara sugereaza
procesul de mediere

Art 7 Mijloacele de solutinare a litigiilor familiale:

Lipsirea permanennta sau temporara din dr subiectiv familiar art 67 cf lipsirea de dr parintesti parinti fac
abuz de acest dr. Li

Incetarea rap juridice familiale si restabilirea situatiei anterioare art 49 din legea 99 prinvind regimul
juridic al adoptiei.

Executarea silita a obligatiilor – cap ce prevede incasarea pensieii de intretinere cap 16

Refuzul de a para dr prin intermediul org de stat art 65 fratii si surorile au dr sa comunice cu copilul.
Bunici au dr de a se aderesa in instanta de judecata, instanta poate sa refuze acest dr( atunci cand este
in defavoarea copilului, aduc un copilului un rau, nu il supravegheaza in mod corespunzator).

Reparea prejudiciului moral si material cauzat membrilor familiei art 44 si art 106 cf, nulitatea casatoriei
si repararea prej moral si material din motivul ca nu sa platiti la timp pensia de intretinere.

Art 85 daca un sot este inapt de munca necesita sprinijin material instanta de judecata este in drept sa
scuteasca de plata daca acesta a avut un comportamnet amoral.

Termenele de prescriptie sunt imprescriptibile

Exceptii

Art 21 alin 4 CF – de 3 ani de zile, pentru a declara conventia de catre un sot fara acordulu celuilat, nula.

Prorp in devalmasie poate fi impartita in termen de 3 ani de zile + legislatia civila pentru reglementarea
relatiilor prevazute la art 3 se aplica leg civila in masura ce aceasta nu contravine esentei relatiilor de
familie

Art 49 alin 2 contestarea paternitatii sau maternitatii poate fi depusa timp de un 1 din momentul in ce
persoana a aflat

Art 104 incasarea pensiei de intretinere de la debitorul care nu a platiti – 3 ani

Starea cvila reprez un ansamblu de calitati personale de care legea leaga anumite consecinte juridice cu
ajutorul carora pers fzica se individualizeaza starea civila este determinat a de lege si are drept izvoare
acetele si faptele de stare civila. Ea se dobandeste ca producere a unor fapte juridice si anume nasterea
si decesul sau ca urmare a incheierii unor acte juridice si anume casatoria adoptia rudenia sau ca urmare
a pronuntarii unei hot judecatoresti cum ar fi de divort de stabilire sau contestare a paterniatatii sau
materniatatii. Starea cevila are urm caract juridice: inalienabila( nimeni nu poate renunta nici in
intregime si ni partial) este imprescriptibila nu se supune nici unui termien de presciptie, este personala
doar titularul sau reprezentatul poate sa efectueze careva actiuni. Indiviziibila