Sunteți pe pagina 1din 4

Referat la Geografie

despre
Rasa Slavă
Slavii au fost un popor de origine indo-
europeană, care a migrat dinspre răsărit (din
zona cuprinsă între râul Nipru, Munții
Carpați din Ucraina, râul Oder și Marea
Baltică) și a ocupat, în mileniul I, întinse
teritorii din estul și centrul Europei. Ei căutau
pământuri mai bune pentru agricultură și
pășunat. Deoarece triburile slave s-au stabilit
pe zone întinse și datorită amestecului cu alte
populații, între ele au apărut diferențieri
de limbă. Astfel, slavii de răsărit
sunt rușii, ucrainenii și bielorușii de astăzi.
Slavii de apus sunt cehii, slovacii și polonezii.
Iar slavii de sud, cei care au migrat la sud
strămoșii: bulgarilor, sârbilor, croaților, maced
onenilor, slovenilor, bosniacilor și muntenegre
nilor.
Slavii erau organizați în triburi și uniuni de
triburi. Aceștia erau conduși
de cnezi sau jupâni, ajutați de Sfatul
Bătrânilor. Dar, din secolele VII și IX, slavii au
început să își constituie state, ca, de exemplu,
statul cehilor (numit și statul lui Samo), cel al
sârbilor, cu capitala la Rașka sau cnezatele
ruse. La crearea celor din urmă, au contribuit
și varegii sau vikingii, populație
germanică din nordul Europei.
Strămoșii popoarelor slave se rugau la
forțele naturii. Nu aveau preoți și nici temple,
dar ridicau idoli în păduri. Slavii erau înrudiți
cu tracii, dacii, sciții, sarmații, armenii și balticii
care făceau parte din grupa etno-
lingvistică Satem. Din secolele IX și X,
popoarele slave au adoptat creștinismul. Slavii
de est (rușii, ucrainenii) și o parte a celor de
sud (bulgarii, sârbii, macedonenii,
muntenegrenii) sunt creștini ortodocși. Cei de
la apus (cehii, slovacii, polonezii) și o parte a
celor de sud (croații, slovenii) sunt
creștini catolici. Musulmani sunt bosniacii,
precum și o parte a sârbilor (în Sangeac),
bulgarilor (pomacii) și macedonenilor
(torbeși, gorani).
Cele mai importante erau sarbatorile în
cinstea zeului Iarilo (iar = primavara). Iarilo
venea odata cu însamântarile de primavara si
“murea” înainte de seceris. La echinoxul de
primavara se pomeneau sufletele mortilor,
ceea ce a dat la români sarbatoarea “mosilor
de primavara”. Aceasta papusa era
numita Kupalo de rusi si Kaloian de bulgari,
ritul trecând si la românii din sud.
Una dintre marile realizări culturale ale
slavilor a fost inventarea, în secolul IX,
a alfabetului chirilic.
Slavii răsăriteni sau rușii erau organizați în
triburi conduse de cnezi. Trăiau în sate și
târguri de-a lungul râului Nipru. Datorită
drumului comercial care pornea de la Marea
Baltică și cobora pe Nipru până la Marea
Neagră și Constantinopol, negoțul s-a
dezvoltat de timpuriu. Acest drum comercial al
slavilor de est s-a numit: “drumul de la varegi
la greci”, fiindcă era folosit și
de normanzii numiți și varegi.

Bibliografie: www.wikipedia.com
www.descopera.org