Sunteți pe pagina 1din 2

1. Ocolulsilvic acționează cu investiții pe termen scurt în valoare de 4.

000 de lei și
vărsăminte în valoare de aceeași sumă.

501=5091 4.000 4.000

2. Ocolul silvic înregistrează vânzarea acțiunilor la un preț de 5.000 lei, prețul de


achiziție fiind de 4.000 lei.

5121=% 5.000
501 4.000
7642 1.000

3. Ocolul silvic cumpără obligațiuni în sumă de 1.000 lei cu plata prin contul bancar.

506=5121 1.000 1.000

4. Ocolul silvic înregistrează la sfârșitul exercițului financiar actualizarea valorii


acțiunilor cu suma de 200 de lei,

668=5081 200 200

5. Ocolul silvic înregistrează încasarea în bancă a CEC-urilor în sumă de 3.000 lei și a


biletelor la ordin în sumă de 2.000 lei primite de la clienți.

%=413 5.000
5112 3.000
5113 2.000

6. Societatea comercială “X” înregistrează plata prin contul bancar a datoriei față de
un furnizor în sumă de 7.000 lei.

401=5121 7.000 7.000

7. Ocolul silvic înregistrează depunerea îm contul bancar a sumei de 8.000 lei, ridicată
din casieria unității.

5121=581 8.000 8.000

8. Ocolul silvic înregistrează achiziția de timbre poștale în sumă de 50 lei, bilete de


tratament și odihnă în sumă de 1.000 lei și bilete de călătorie în sumă de 200 lei.

%=5311 1.250
5321 50
5322 1.000
5323 200

9. Ocolul silvic înregistrează încasarea prin casierie a sumei de 1.000 euro de la un


client(curs valutar 4,2 lei/euro).

5314=4111 4200 4200


10. Ocolul silvic înregistrează plata furnizorului cu suma de 3.000 lei din acreditivul
constituit.

401=5411 3.000 3.000

11. Ocolul silvic înregistrează acordarea unui avans de trezorerie în sumă de 1.000 lei,
unui salariat care pleacă în delegație.

542=5311 1.000 1.000

12. Ocolul silvic înregistrează încasarea prin contul bancar de la un creditor divers a
sumei de 1.000 lei.

5121=462 1.000 1.000

13. Ocolul silvic încasează eronat suma de 300 lei prin contul bancar.

5121=473 300 300

14. Ocolul silvic rambursează credit bancar pe termen scurt în sumă de 70.000 lei și a
dobânzii aferente în sumă de 7.000 lei.

%=5121 110.000
5191 100.000
5198 10.000

15. Ocolul silvic înregistrează justificarea avansului de trezorerie primit după cum
urmează: cheltuilei transport în sumă de 100 lei, TVA-19%, cazare în sumă de 500
lei, TVA-9% și diurnă în sumă de 200 lei.

%=542 869
624 100
625 700
4426 69