Sunteți pe pagina 1din 1

Numele şi prenumele……………………………………………………………………

Fişă de lucru
Rolul statului în economia de piaţă

I. Completaţi spaţiile punctate:

a. Statul intervine pt a corecta eficienţa alocării resurselor realizată de pieţe prin intermediul
funcţiei ..............................
b. Pentru exercitarea ........................... statului este nevoie de un ......................... mare de resurse băneşti şi
de ................................de acţiune.
c. ......................... economice ale statului au rolul de a colecta centralizat ......................... economice, de a
elabora studii şi prognoze, de a proiecta politici şi strategii economice.

II. Stabiliţi valoarea de adevăr a următoarelor enunţuri:

___ a. Funcţia stabilizatoare a statului constă în intervenţia acestuia pentru a preveni sau corecta unele
dezechilibre macroeconomice.
___ b. Sistemul informational statistic nu se realizează prin Buletinele informative ale Institutului Naţional de
Statistică sau Anuarul Băncii Naţionale.
___ c. Resursele bănesti ale statului provin şi din impozitele plătite de unităţile economice şi de populaţie.

III. Completetaţi schema de mai jos

Funcţiile
statului

IV. Enumeraţi principalele instrumente economice utilizate de stat pentru indeplinirea funcţiilor sale.