Sunteți pe pagina 1din 2

Contabilitate și gestiune fiscală CIG II gr.

2, seminar 3
Data: 12.03.2020

Exemplu privind schimbarea metodei de amortizare de la un exercițiu financiar la


altul:
S.C. ALFA S.A. deţine un mijloc de transport achiziţionat la un cost de achiziţie
de 100 000 lei la data de 31.06.N-1. Valoarea reziduală este de 2 000 lei. În momentul achiziţiei,
durata de utilizare a fost apreciată la 4 ani, iar metoda de amortizare aleasă a fost cea liniară. La
închiderea exerciţiului financiar N-1, se constată că metoda de amortizare degresivă reflectă mult
mai bine modul în care se consumă beneficiile economice aduse de activ. Determinarea
amortizării pentru cei 4 ani presupune:
Valoarea amortizabilă = 100 000 lei – 2 000 lei = 98 000 lei
Cota de amortizare liniară : 100/4= 25%
Cota de amortizare degresivă: 100/4 x 1,5 = 37,5%
Tabel nr.3 Calculul amortizării
Ani Modul de calcul Amortizarea calculată Valoarea rămasă
i
N-1 98 000 x 25% x 6/12 12 250 85 750
N 85 750 x 37,5% 32 156,25 53 593,75
N+1 53 593,75 x 12 /30 21 437,42 32 156,25
N+2 32 156,25 x 12/ 18 21 437,42 10 718,91
N+3 10 718,91 10 718,91 0

Se observă că în anul N+1 s-a trecut la amortizarea liniară calculată pentru durata rămasă
deoarece valoarea obţinută (21 437,42) este mai mare decât suma ce rezulta prin aplicarea cotei
de amortizare degresivă (53 593,75 x 37,5% = 20 097,66).

Exemplu privind metodele de reevaluare a imobilizărilor:


O entitate economică deţine construcţii care au fost achiziţionate la un cost de 900 000 lei,
iar amortizarea înregistrată până la data reevaluării este de 300 000 lei. Valoarea justă
determinată de experţii contabili este de 1 000 000 lei.
- Conform primei metode de reevaluare:
 Se calculează raportul între valoarea justă şi valoarea netă contabilă a
construcţiilor:
1 000 000/(900 000 – 300 000) = 1,66
 Costul imobilizărilor şi amortizările cumulate sunt reevaluate prin aplicarea
coeficientului de creştere , ceea ce conduce la:
 costul reevaluat al construcţiilor: 900 000 lei x 1,66 = 1 494 000 lei
 amortizările cumulate reevaluate: 300 000 lei x 1.66 = 498 000 lei
 valoarea amortizabilă după reevaluare: 996 000 lei
 Înregistrarea operaţiunii de reevaluare:
212 Construcţii = % 594 000
2812 Amortizarea construcţiilor 198 000
105 Rezerve din reevaluare 396 000

- Conform celei de-a doua metode de reevaluare:


 Se anulează amortizarea înregistrată şi se deduce mărimea amortizării din
valoarea costului construcţiilor:
2812 Amortizarea construcţiilor = 212 Construcţii 300 000 300 000
 Reevaluarea construcţiilor:
212 Construcţii = 105 Rezerve din reevaluare 396 000 396 000
 Valoarea amortizabilă după reevaluare = 900 000 – 300 000 + 396 000 = 996 000
lei
- Analizând cele două metode se observă că, oricare din ele conduce la aceeaşi valoare
amortizabilă după reevaluare.