Sunteți pe pagina 1din 6

Schiță proiect didactic pentru o

activitate monodisciplinară

Grupa mare
Anul școlar 2019-2020
Nivel de vârstă/ grupa: 5-6 ani,nivel II,grupa mare
Tema anuală de studiu: Când,cum și de ce se întâmplă?
Tema proiectului/săptămânii: Culorile toamnei
Domeniul experiențial: DLC-limbă și comunicare
Disciplina: Educarea limbajului
Tema activității: Greierele și furnica
Mijloc de realizare: povestire
Dimensiuni ale dezvoltării: mesaje orale în context de comunicare cunoscute
Comportamente vizate: ascultă povești și povestiri scurte,participă la jocuri
însoțite inițial de gesturi
Scopul:reproducerea cu usurință a poveștilor învățate fără abateri de la
subiect,repetări sau omisiuni și stimularea creativității copiilor în exprimarea orală
Obiective:
O1- să demonstreze înțelegerea mesajului unui text,ca urmare a audierii acestuia
O2-să reproducă cu usurință povestea fără abatere de la subiect
O3-să formuleze cel puțin un enunț corect din punct de vedere grammatical
referitor la emoțiile trăite de personaje pe baza textului audiat
O4-să exprimă emoția de tristețe respective bucurie ,prin adaptarea unor posturi ale
corpului ,printr-o mimică și gestică specific valorificând fragmente ale textului
audiat
Strategii didactice:
- Metode și procedee: povestirea,conversația,exercițiul,observația,explicația
demonstrația,jocul,problematizarea,expunere
- Resurse material: carte,laptop,videoproiector,ecran,siluete cu imagini din
poveste,copac,panou,plicuri colorate
Durata:40 minute
Forme de organizare: frontal ,individual,pe grupe
Bibliografie:
 Curriculum pentru educație timpurie 2019
 Suport pentru explicitarea și înțelegerea unor concept și instrumente cu care
operează curriculumul pentru educație timpurie 2019

Scenariul zilei

La intrarea copiilor în sala de grupă scaunele sunt așezate în


semicerc,în fața semicercului este așezat un copac pe care sunt atârnate
plicuri ce conțin fragmente din poveste și siluete cu elementele din poveste.
Laptopul este deschis și pregătit pentru a proiecta imagini care redau
principalele momente ale povestei.
Captarea atenției se realizează prin prezentarea copacului adus în sala
de grupă de către educatoare și primit în dar de la un prieten
comun,împreună cu povestea unui întâmplări trăite de el pe vremea când era
copil,de vârsta celor din grupă mare.
Pornind de la prezumația că lor le place poveștile,atât să le asculte cât
și să le creeze,educatoarea cere copiilor să-și amintească poveștile pe care le
cunosc și să argumenteze de ce le au plăcut poveștile,care sunt personajele
îndrăjite și de ce.
Anunță copiii că le va citi povestea,,Greierele și furnica,,dar va avea
nevoie de ajutorul lor.Atenția copiilor va fi direcționată către copac și
plicurile,se deschid căte un plic.Se deschide un plic,educatoarea citeste
fragmentul din poveste,derulează slide-urile corespunzătoare fiecărui
fragment citit.
La finalul activități se va face aprecieri verbale