Sunteți pe pagina 1din 14

Organisme de plasament

colectiv
Cuprins
01. Ce este un OPC
02. Calculul VUAN
03. Clasificarea OPC
04. Fonduri deschise vs Fonduri închise
Ce este un OPC

Organismele de plasament colectiv (OPC) – entităţi cu sau fără personalitate juridică,


destinate atragerii economiilor individuale (prin apel public sau privat) şi investiţiei
colective a acestora.

Clasificare (conform Directivei UCITS)


1) organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM);
2) alte organisme de plasament colectiv (AOPC).

OPC nu sunt garantate printr-un fond similar celui aplicabil


depozitelor bancare, dar gradul ridicat de diversificare a portofoliului
conduce la un risc scăzut de default.

Avantajele investiţiei în OPC


 Administrare profesionistă;
 Diversificarea portofoliului;
 Economiile de scală;
 Transparenţa plasamentelor.
Ce este un OPC

Societățile de administrare a investițiilor (SAI) care administrează fonduri de investiții


distribuie (vând) sau răscumpără de la investitori unități de fond. Unitățile de fond sunt
instrumente financiare emise de organismele de plasament colectiv (OPC), la un preț
stabilit în funcție de valoarea activului net al organismului respectiv.
acţiuni

Societate de
depozite
Administrare O.P.C.
Unități de fond a Investiţiilor .
.
.

PROFIT
PIERDERE
Ce este un OPC
Ce este un OPC

• Factorii de risc ai unui OPC

1. Riscul de piaţă – riscul de pierdere a valorii ca urmare a fluctuaţiei


valorii instrumentelor din portofoliu.

2. Riscul de credit – riscul de pierdere a valorii în situaţia în care


emitentul unui instrument din portofoliu nu îşi îndeplineşte obligaţiile faţă de
fond.

3. Riscul operaţional – riscul generat de pierderi datorate unor


factori interni ai SAI (decizii investiţionale greşite) sau externi.

4. Riscul legislativ – riscul generat de aplicarea incorectă a legislaţiei


de către autorităţile competente sau de impunerea de sancţiuni asupra SAI.

5. Riscul de reputaţie – riscul generat de propagarea unei imagini


negative a SAI, care poate conduce la retrageri masive ale investitorilor sau la
creşterea costurilor impuse de furnizorii de servicii de intermediere financiară.
Calculul VUAN

Ce sunt unitățile de fond?

Unitatea de font este un instrument financiar emis de un organism de plasament


colectiv (fond de investiții). Ea poartă și denumirea de titlu de participare și
dovedește investiția dumneavoastră într-un fond de investiții. Trebuie știut faptul că
achiziționarea unităților de fond este unica modalitate prin care se poate investi într-
un fond de investiții.
Calculul VUAN

Valoarea unitară Valoarea netă a activelor fondului la acea dată


a activului net la acea dată = -----------------------------------------------
Număr total de unităţi de fond în circulaţie la acea dată

Preţ emisiune = VUAN + Comision cumpărare


Preţ răscumpărare = VUAN – Comision răscumpărare

Citiți prospectul de emisiune al fondului pentru a afla valoarea comisioanelor.


Calculul VUAN

Exemplu concret al unei posibile investiții:

Dacă avem 1.000 lei disponibili pentru achiziționarea unor unități de fond vândute la un
preț de 50 lei/unitate de fond, vom cumpăra 20 de unități de fond pe care le vom răscum
păra ulterior la o altă valoare decât cea de achiziție.

Dacă în momentul răscumpărării unitatea de fond va fi cotată la 75 lei/unitate de fond, va


loarea celor 20 de unități de fond va fi de 1.500 de lei. În funcție de comisioanele specifi
ce fondului ales a căror valoare se va scădea din profit, putem calcula profitul final care
ne va rămâne.

În cazul în care, în momentul răscumpărării, unitatea de fond va fi cotată la 40 lei/unitate


de fond, valoarea celor 20 de unități achiziționate va scădea față de investiția de la mome
ntul achiziției lor, fiind de 800 lei. Practic, în acest caz avem o pierdere raportată la inves
tiția inițială, așa încât este foarte important să urmărim evoluția investiției noastre, adică
a valorii unității de fond.
Clasificarea OPC

• Clasificarea OPC (ca grad de risc)

• risc redus – fonduri care investesc în instrumente ale pieţei monetare


şi fonduri de obligaţiuni;

• risc mediu – fonduri de acţiuni şi fonduri cu politica de investiţii


diversificată;

• risc ridicat – fonduri adresate investitorilor specializaţi (fonduri


închise, cu număr limitat de investitori şi cu valoare minimă a
investiţiei ridicată).
Clasificarea OPC

• Clasificarea OPCVM în funcție de politica de investiții

• fonduri de acţiuni (85% expunere permanentă minimă pe acţiuni a


portofoliului);

• fonduri de instrumente cu venit fix (portofoliul este format din minimum


90% obligaţiuni, investiţiile în acţiuni nefiind permise);

• fonduri de instrumente ale pieţei monetare (portofoliul format din


instrumente cu venit fix şi instrumente ale pieţei monetare, durata modificată
a acestuia fiind de maxim un an);

• fonduri diversificate (portofoliul constă în diferite clase de instrumente


financiare);

• alte fonduri (fonduri de fonduri, fonduri garantate, fonduri cu capital


protejat).
Clasificarea OPC

ACTIVE TOTALE pe categorii de OPC la data de


30.12.2016 (mil.lei)

FÎI : 603,79 SIF-uri : 7.462,28 (18,01%


(1,46% din AT) din AT)

FDI : 21.902,18 (52,85% din FP : 11.475,36 (27,69% din


AT) AT)
Fonduri deschise vs Fonduri închise

Fondurile Deschise de Investiții (OP Fondurile Închise de Investiții


CVM)
Emisiunea și răscumpă- Emisiunea unităților de fond se reali- Emisiunea unităților de fond se realizeză la
rarea unităților de fond zează în mod continuu. anumite date stabilite prin prospectul de em
isiune.
Durata de viață De regulă, nelimitată. De regulă, durata determinată (limitată), așa
cum este aceasta specificată în prospect.

Limita investițională Politica investițională este strictă, Politica investițională este permisivă.
limita fiind impusă de lege.

Listarea fondului În prezent, în țara noastră, listarea unui Listarea fondului la bursă este posibilă, dar
fond deschis de investiții la bursă este nu este o variantă la care apelează toți admi
dificil de realizat. nistratorii fondurilor închise de investiții.

Număr de investitori Nelimitați. Mai puțin de 500 potrivit legislației în


vigoare.
Sumă minimă de investit În funcție de disponibilitatea Sumă minimă de investit este stabilită prin
individuală a investitorului și de prospect.
valoarea unității de fond.
Programul ASF de educație financiară

VĂ MULȚUMIM!

A.S.F. FACEBOOK Telverde:


Stylish design 0800 825 627
www.asfromania.ro https://www.facebook.com/asf.romania
Stylish templates can be
office@asfromania.ro a valuable aid to creative
professionals

www.asfromania.ro/edu