Sunteți pe pagina 1din 2

CURSUL I

1. Ce se înţelege prin dozimetria radiaţiilor ionizante?


2. Ce se înţelege prin câmp de radiaţii?
3. Modelul câmpului de radiaţii (CR) utilizat pentru definirea mărimilor radiometrice
operează cu valori medii. Ce condiţii trebuie să îndeplinească intervalele de timp şi regiunile
spaţiale utilizate în definirea mărimilor radiometrice într-un astfel de model?
4. Ce presupune caracterizarea completă a câmpului de radiaţii?
5. Definiţi mărimile radiometrice bazate pe numărul de particule. Specificaţi unităţile de
măsură.
6. Definiţi mărimile radiometrice bazate pe energia particulelor. Specificaţi unităţile de
măsură.
7. Ce se înţelege prin densitate diferenţială de flux? Cum se determină densitatea de flux a
particulelor pe baza acestei mărimi?
8. Ce se înţelege prin spectru energetic al unei mărimi dozimetrice? Cum se determină
spectrul energetic al densităţii de flux pe baza densităţii diferenţiale de flux?
9. Ce se înţelege prin distribuţii unghiulare? Cum pot fi calculate acestea dacă se cunoaşte
densitatea diferenţială de flux?
10. Definiţi kerma şi specificaţi unitatea de măsură în S.I. Pentru ce tip de radiaţii este
definită această mărime dozimetrică?
11. Care sunt componentele kermei? Argumentaţi răspunsul.
12. Definiţi debitul kermei şi specificaţi unităţile de măsură.
13. Care sunt etapele prin care energia radiaţiilor indirect ionizante cedează energie
substanţei cu care interacţionează?
14. Care sunt procesele prin care radiaţii X şi gama interacţionează cu substanţa?
15. Definiţi cema şi specificaţi unitatea de măsură în S.I. Pentru ce tip de radiaţii este definită
această mărime dozimetrică?
16. Definiţi doza absorbită şi specificaţi unităţile de măsură. Pentru ce tip de radiaţii este
definită această mărime dozimetrică?
17. Definiţi debitul dozei absorbite şi specificaţi unităţile de măsură.
18. Care este ecuaţia fundamentală a dozimetriei?
19. Definiţi expunerea şi debitul expunerii. Specificaţi unităţile de măsură. Pentru ce tip de
radiaţii sunt definite aceste mărimi dozimetrice?
20. Definiţi puterea de oprire liniară şi specificaţi unităţile de măsură. Pentru ce tip de
radiaţii este definită această mărime?
21. Care sunt componentele puterii de oprire. Definiţi aceste componente!
22. Care este expresia analitică a puterii de oprire colizionale masice pentru particule
încărcate grele? Interpretaţi această expresie!
23. Cum se estimează energia medie de excitare? Cum variază aceasta în funcţie de nr.
atomic Z?
24. Care este expresia analitică a puterii de oprire colizionale masice pentru particule
încărcate uşoare (electroni/pozitroni)? Interpretaţi această expresie!
25. Care este expresia de calcul a puterii de oprire radiative masice? Interpretaţi această
expresie!
26. Definiţi transferul liniar de energie (TLE) şi specificaţi unităţile de măsură. De ce TLE se
mai numeşte şi putere de oprire restrânsă?
27. Prin ce se deosebeşte TLE de puterea de oprire colizională masică?
28. Ce sunt electronii delta?

Bibliografie:
[1] Cursul I – Dozimetrie clinică
[2] Cursul de Dozimetrie din anul III.

25.02.2015
Lect. dr. Dan Mihăilescu