Sunteți pe pagina 1din 2

CURSUL IV

1. Daţi câteva exemple de dozimetre termoluminiscente!


2. Descrieţi un program termic pentru un dozimetru termoluminiscent!
3. Care este schema bloc a unei instalaţii de dozimetrie termoluminiscentă? Daţi explicaţiile
necesare înţelegerii funcţionării unei astfel de instalaţii!
4. Ce se înţelege prin curbă de strălucire? Care este importanţa sa practică?
5. Care este semnalul de răspuns al unui sistem de dozimetrie termoluminiscentă?
6. Care este legătura dintre suma luminii şi doza absorbită?
7. Ce se înţelege prin “fading” ?
8. Care sunt principalele aplicaţii ale TLD-urilor în dozimetria clinică?
9. Care este diferenţa esenţială dintre OSL şi TLD?
10. Descrieţi, pe scurt, construcţia şi funcţionarea unei diode ca dozimetru de radiaţii.
11. Din ce motiv sensibilitatea diodelor se modifică la utilizări repetate?
12. Care sunt aplicaţiile în care sunt utilizate diodele ca dozimetre de radiaţii?
13. Descrieţi, pe scurt, construcţia şi funcţionarea dozimetru MOSFET.
14. Care este fenomenul ce stă la baza utilizării alaninei ca dozimetru de radiaţii?
15. Care sunt aplicaţiile în care sunt utilizaţi scintilatorii plastici ca dozimetre de radiaţii?
16. Descrieţi, pe scurt, construcţia şi funcţionarea dozimetrului diamant.
17. Care sunt caracteristicile dozimetrice ale dozimetrelor diamant?
18. Care este principalul dezavantaj al dozimetrelor diamant în comparaţie cu alte dozimetre?
19. Din ce motiv gelurile sunt considerate dozimtre 3D?
20. Descrieţi funcţionarea gelurilor Fricke ca dozimetre de radiaţii!
21. Care sunt metodele de scanare a gelurilor în scopul obţinerii informaţiilor referitoare la
doza absorbită? Ce fel de informaţii se pot obţine?
22. Descrieţi funcţionarea gelurilor polimerice ca dozimetre de radiaţii!
23. Care sunt principalele aplicaţii la care pot fi utilizate gelurile polimerice?
24. Ce sunt standardele primare? Unde sunt realizate aceste instrumente?
25. Cum se verifică precizia şi acurateţea standardelor primare?
26. Explicaţi expresia calibration traceable to a primary standard !
27. Care este principala sarcină a Laboratoarelor de Dozimetrie Standard Primară? Dar a
Laboratoarelor de Dozimetrie Standard Secundară?
28. Care sunt standardele primare pentru kerma în aer?
29. Din ce motiv camerele de ionizare deschise sunt utilizate pentru fascicule de fotoni cu
energii mai mici de 300 keV?
30. Care sunt metodele dozimetrice ce pot fi utilizate pentru determinarea dozei absorbite în
apă la nivel de standard primar?
31. Care este standardul ionometric pentru doza absorbită în apă?
32. Care este dozimetrul chimic ce poate fi utilizat ca standard pentru doza absorbită în apă?
33. Ce calorimetre sunt utilizate ca standarde pentru doza absorbită în apă?
34. Care sunt deosebirile dintre standardul calorimetric cu apă şi cel cu grafit?
35. Care sunt cele mai utilizate sisteme dozimetrice în dozimetria clinică?
36. Care sunt principalele avantaje ale camerelor de ionizare? Dar dezavantaje?
37. Care sunt principalele avantaje ale filmelor radiografice, atunci când sunt utilizate ca
dozimetre? Dar dezavantaje?
38. Care sunt principalele avantaje ale TLD-urilor? Dar dezavantaje?
39. Care sunt principalele avantaje ale diodelor? Dar dezavantaje?

18.03.2015
Lect. dr. Dan Mihăilescu