Sunteți pe pagina 1din 3

CURSUL V

1. Ce este teleterapia?
2. Ce este brahiterapia?
3. Care sunt cele mai utilizate radiaţii ionizante în radioterapie?
4. Ce sunt radiaţiile gama? Care este mecanismul lor de generare?
5. Ce sunt radiaţiile X? Care sunt mecanismele lor de generare?
6. Cum este spectrul energetic al radiaţiilor X?
7. Cum este spectrul energetic al radiaţiilor γ ?
8. Care sunt dizpozitivele de producere a radiaţiilor X?
9. Definiţi fluenţa fotonilor şi debitul fluenţei fotonilor? Ce fel de mărimi fizice sunt acestea ?
10. Definiţi fluenţa energetică şi debitul fluenţei energetice? Ce fel de mărimi fizice sunt
acestea ?
11. Cum se poate calcula kerma în aer pe baza unei mărimi radiometrice ce descrie fasciculul
de fotoni? Dar kerma colizională?
12. Care este legătura dintre coeficientul masic de transfer a energie şi coeficientul masic de
absorbţie a energiei?
13. Care este semnificaţia factorului g?
14. În ce condiţii are loc egalitatea Kcol = K?
15. Cum se calculează kerma colizională în aer în funcţie de expunerea în aer dacă expunerea
este dată în C/Kg? Dar dacă este dată în R?
16. Explicaţi conceptul de “doză într-o masă mică de material situat în aer”! Cum se
determină această mărime pe baza semnalului măsurat cu ajutorul unei camere de ionizare?
17. Cum pot fi clasificate sursele de fotoni utilizate în radioterapie?
18. Care sunt cele mai utilizate surse de fotoni în radioterapie?
19. Ce se înţelege prin sursă izotropă de fotoni? Dar ne-izotropă?
20. Cum se defineşte spectrul energetic al fluenţei fotonilor?
21. Care este legea inversului pătratului distanţei pentru fasciculele de fotoni? Justificaţi
această lege!
22. Ce implicaţii are legea inversului pătratului distanţei asupra mărimilor fizico-dozimetrice
ce caracterizează fasciculele de fotoni?
23. Analizaţi următoarele situaţii, din punctul de vedere al acţiunii legii inversului pătratului
distanţei: (1) fascicul de fotoni ce se propagă prin spaţiul vid; (2) fascicul de fotoni ce se
propagă prin aer; (3) fascicul de fotoni ce se propagă prin pacient/fantom.
24. Repezentaţi grafic (calitativ) o distribuţie tipică a dozelor absorbite în pacient, de-a lungul
axului central al fasciculului de fotoni de mare energie. Analizaţi curba obţinută indicând
parametrii săi caracteristici.
25. Definiţi Ds, Dmax, zmax, Dex şi zex !
26. Cum este normată o curbă de distribuţie a dozei procentuale în profunzime?
27. Care sunt parametrii de care depinde doza la suprafaţă, Ds?
28. Cum depinde doza la suprafaţă Ds de energia fasciculului de fotoni?
29. Definiţi termenul “skin sparing effect”! Care este implicaţia acestui efect asupra tehnicilor
de radioterapie cu fascicule de fotoni?
30. Cum depinde doza la suprafaţă de dimensiunile câmpului de fotoni la suprafaţa
fantomului/pacientului, pentru o valoare dată a energiei fasciculului de fotoni?
31. Ce tip de camere de ionizare sunt utilizate pentru măsurarea dozei la suprafaţă în fascicule
de fotoni?
32. Ce se înţelege prin regiune de acumulare?
33. Analizaţi o curbă tipică de distribuţie a dozei procentuale în profunzime, în fantomul cu
apă, pentru un fascicul de fotoni de mare energie, din punctul de vedere al stabilirii
echilibrului particulelor încărcate secundare.
34. Ce reprezintă zmax? De cine depinde acest parametru şi în ce mod?
35. Definiţi Dex ! În ce condiţii Dex ≈ 0?
36. Care sunt principalii parametri utilizaţi în teleterapia cu fascicule de fotoni?
37. Cum se clasifică câmpurile de radiaţii în funcţie de forma acestora? Cum se produc aceste
câmpuri?
38. Care este câmpul pătrat echivalent unui câmp dreptunghiular cu dimensiunea de
10 x 20 cm2?
39. Care raza unui câmp circular echivalent câmpului pătrat de 10 x 10 cm2?
40. Ce se înţelege prin componenta primară a unui câmp de fotoni, într-un punct de interes P?
Dar prin componenta împrăştiată?
41. Cum se defineşte factorul colimator, CF, şi cum poate fi acesta determinat experimental?
42. În ce condiţii CF =1, CF > 1 şi CF < 1 ?
43. Cum se defineşte factorul “peak-scatter”, PSF, şi cum poate fi acesta determinat
experimental?
44. Care sunt parametrii de care depinde factorul “peak-scatter”, PSF?
45. Cum depinde factorul “peak-scatter”, PSF, de dimensiunea câmpului?
46. Cum se defineşte factorul de împrăştiere, SF?
47. Cum se defineşte factorul doză relativă, RDF, şi cum poate fi acesta determinat
experimental?
48. Demonstraţi că RDF este produsul dintre CF şi SF !
49. Cum se defineşte doza procentuală în profunzime, PDD?
50. Care este geometria utilizată pentru măsurarea distribuţiei dozei procentuale în
profunzime, în fantomul cu apă?
51. Care sunt parametrii de care depinde doza procentuală în profunzime?
52. Care este expresia de calcul a componentei primare a dozei procentuale în profunzime,
PDDpri ?
53. Cum variază PDD cu profunzimea z, pentru A, f şi hν fixate?
54. Cum variază PDD cu dimensiunea câmpului A, pentru z, f şi hν fixate?
55. Cum variază PDD cu distanţa sursă-suprafaţă f, pentru z, A şi hν fixate?
56. Cum variază PDD cu energia fasciculului de fotoni hν, pentru z, A şi f fixate?
57. Cum se modifică dimensiunea regiunii de acumulare şi doza la suprafaţă Ds odată cu
creşterea energiei fasciculului de fotoni, hν?
58. Cum se defineşte funţia de împrăştiere S şi care este semnificaţia acesteia?
59. Care sunt parametrii de care depinde funcţia de împrăştiere?
60. Care este expresia de calcul a funcţiei de împrăştiere pentru z = zmax ?

25.03.2015
Lect. dr. Dan Mihăilescu

S-ar putea să vă placă și