Sunteți pe pagina 1din 1

Nivelul morfologic

-fișă de lucru-

6. Subliniați adjectivele care nu pot avea grade de comparație :

larg, optim, bătrân, întreg, uriaş, minier, principal, desăvârşit, tineresc, strategic, etern, nesfârşit, unic, fundamental,
important, scris, contagios, complet, major, maxim, logic, rural, ştiințific.

7. Subliniați formele corecte ale adjectivelor :


a. persoană snobă / snoabă
b. carte poilglotă / poligloată
c. structură analoagă / analogă
d. funcție omologă / omoloagă
e. formulare echivocă / echivoacă
f. copie policromă / policroamă
g. chemare patriotă / patrioată.

8. Indicați formele de plural ale adjectivelor :


chel - ………………., domol…………………, ursuz…………….., sătul……………, viteaz……………., confuz………….,
dârz……….., flasc…………, complex……………., moale……………, ambiguu……………………

9. Alegeți forma corectă :


a. Temele amândurora / amânduror erau corecte.
b. Câteşitrele / câteşitrei fete au participat la concurs.
c. Caietele amânduror / amândurora copiilor sunt ordonate.
d. întâi / unu mai
e. al o sută cincilea / al o sutălea cinci
f. al optălea / al optulea
g. al patruzecilea / al patruzecelea
h. al treizecimiile / al treizecilea de mii
i. clasa a-II-a / a II-a

10. Subliniați formele verbale corecte :


a. Mărul dăruie / dăruieşte drumeților merele sale gustoase.
b. Urma să absolve / să absolvească liceul anul viitor.
c. Ea înseamnă / însemnează într-un jurnal evenimentele importante.
d. Nu îngădui / îngăduiesc nimănui să mă mintă.
e. Dacă te reazemi / rezemi de spătarul scaunului, vei sta mai comod.
f. Nu înşală / înşela pe nimeni cu aceste cuvinte mincinoase.
g. Ea aşează / aşază obictele în funcție de culori.
h. Scriitorul reflectă / reflectează realitatea din época sa.

11. Alcătuiți enunțuri cu termenii:


a. altă dată
b. altădată
c. alt fel
d. altfel
e. de o parte
f. deoparte
g. bine înțeles
h. bineînțeles.