Sunteți pe pagina 1din 1

Nivelul lexico-semantic

-fişă de lucru-

1. Precizaţi prin ce procedee sunt compuse următoarele cuvinte: ADAS, altădată, astă-vară, autoturism,
avicultură, Baia Mare, binevoi, bloc-turn, bunăstare, câine-lup, C.F.R., Curtea de Argeş, devreme, fărădelege,
Harap-Alb, înspre, pierde-vară, Ştefan cel Mare, TAROM, UDMR, unsprezece, untdelemn.

2. Folosiţi în propoziţii cuvintele compuse şi grupurile de cuvinte: altădată - altă dată, devreme - de
vreme, numai - nu mai.

3. Precizaţi care dintre cuvintele de mai jos sunt compuse şi care sunt derivate cu prefixe: amoral,
deoparte, despăduri, despre, deşuruba, devreme, dinspre, înnoda, neclar.

4. Arătaţi din ce părţi de vorbire sunt compuse următoarele cuvinte: binevoi, bună voie, drum-de-fier,
după-amiază, coate-goale, floarea-soarelui, social-politic, vorbă-lungă.

5. Completaţi spaţiile goale cu ”întruna” sau ”într-una”:


a) Bunica vorbeşte .......................
b) ................... din zile vom merge la film.
c) De ce îmi repeţi ......................acelaşi lucru?
d) ......................... din camere se află biblioteca.
e) Telefonul sună ......................

6. Completaţi spaţiile libere cu „bineînţeles” sau „bine înţeles”:


a) A întrebat de la cine este scrisoarea, dar............................că nu i-am spus.
b) Profesorul a constatat că textul a fost............................
c) – Spune, am dreptate?
– ..........................., că ai!
d) Cuvântul lui n-a fost ......................