Sunteți pe pagina 1din 2

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

Str. Universității nr.16, 700115, Iași, România


www.umfiasi.ro

OFERTĂ CURSURI OPŢIONALE


AN UNIVERSITAR 2020-2021

Item-uri Cerinţe
Titlul cursului Endoscopie digestivă- talent, training, competență

Obiective Precizarea locului endoscopiei digestive în protocolul de investigaţii paraclinice


moderne. Înţelegerea evoluţiei dinamice a tehnologiei în medicină.Creşterea
capacităţii decizionale a studentului în faţa unui pacient complex; relaţii
intercolegiale.
Grup ţintă Studenți an V MG
Participanţi Cursul s-a bucurat de un interes extrem de mare din partea studenţilor (peste 50
de studenţi în ultimii 4 ani).
Tematica propusă 1. Istoricul endoscopie digestive- moment de răscruce pentru dezvoltarea
practicii medicale.
2. Endoscopia digestivă superioară – indicaţii, contraindicaţii, limite,
complicaţii.
3. Endoscopia digestivă inferioară – indicaţii, contraindicaţii, limite,
complicaţii.
4. Locul endoscopiei digestive în screening-ul şi diagnosticul precoce al
cancerelor digestive.
5. Endoscopia digestivă terapeutică – posibilităţi şi limite.
6. Endoscopia secolului XXI – realităţi şi perspective: videocapsula
endoscopică, endoscopia narrow band, cromoendoscopia, aeroscop etc.
Tehnica în medicină: talent, training, competenţă. Rolul educatorului în
alegerea specialităţii – testarea manualităţii.

SECRETARIAT FACULTATE
+40 232 301 615 tel / +40 232 301626 fax
dec_med@umfiasi.ro

pagina 1 din 2
Bibliografia 1. Carol Stanciu. Ghid de practică medicală- cancerele digestive. Ed
Junimea, Iaşi 2007
2. Carol Stanciu. Cancerul de colon: epidemiologie, clinică, prevenţie
sub redacţia prof. Stanciu, Editura Gr. T. Popa, Iaşi, 2003
3. Anca Trifan. Colonoscopia - Editura Junimea, 224 pg, 2003.
Anca Trifan. Manual de endoscopie digestiva -vol 1, Editura Junimea, 207 pg,
2002.
4. https://www.esge.com/publications/guidelines/
Competenţe 1.stabilirea justă a indicaţiei de endoscopie digestivă;
profesionale și 2.înţelegerea unui protocol/imagini endoscopice; evaluarea unei proceduri
transversale endoscopice/radiologice;
3.stratificarea indicaţiei endoscopiei digestive în funcţie de patologie.
aptitudini minime în manipularea endoscopului.
Metode de predare şi prelegeri teoretice şi stagii practice. Materiale şi metode utilizate: workshop-uri,
materiale de curs prelegeri, stagii practice pe simulator, cărţi, casete video, CD-uri.
Metode de evaluare: dizertaţie- 30%, intervenţie,- 20%, test grilă - 20%,
evaluarea capacităţii decizionale – caz, situaţii limită – 30%
Responsabil curs Camelia Cojocariu, Anca Trifan
Lectori asociaţi Cătălin Sfarti, Irina Girleanu, Oana Petrea, Ștefan Chiriac, Tudor Cuciureanu
Cuvinte cheie Endoscopie digestivă, abilități, competenţe

pagina 2 din 2