Sunteți pe pagina 1din 1

Procesul penal este o activitate ce urmărește constatarea la timp și în mod concret a faptelor ce constituie infracțiuni, astfel încât

persoana care a săvârșit o infracțiune să fie trasă la raspundere penală.

Procesul penal are patru faze: urmărirea penală, camera preliminară, judecata și punerea în executare a hotărârilor penale de
condamnare rămase definitive.

• Urmărirea penală; are ca obiect strângerea probelor pentru trimiterea în judecată a inculpatului. Această activitate este efectuată
de organele de cercetare penală și de către procuror.
• Camera preliminară; are ca obiect verificarea, după trimiterea în judecată, a competenței și a legalității sesizării instanței, precum
și verificarea legalității administrării probelor și a efectuării actelor de către organele de urmărire penală.
• Judecata; în această fază se soluționează cauza dedusă judecății. Obiectul judecății se raportează la fapta și persoana arătată în
cuprinsul actului de sesizare a instanței. Această activitate este realizată de judecător.
• Punerea în executare a hotărârilor penale de condamnare rămase definitive.