Sunteți pe pagina 1din 31

Geografie Politică

An III, Semestrul II, 2019-2020


GLR 1604: 4 credite, curs opțional
Nr.ore = 36: 2 ore curs+1 oră lucrări practice/ săptămână
Sala 43-CURS: VINERI 10.00-12.00
Sala 70-seminar: Vineri 08.00-10.00, 16.00-18.00
Activitate online din 12 martie

Titular de curs: conf.dr. Voicu Bodocan


e-mail: voicu.bodocan@ubbcluj.ro
telefon: 0264-596116 int. 214

Formatul cursului
Tip prelegere, expunere interactivă, prezentări power point

Evaluarea cunoştinţelor:
examen (75%), participare la curs și seminar (25%)
Definiția geografiei politice
Geografia politică reprezintă analiza spaţială a fenomenelor politice (Kasperson
şi Minghi, 1969, p. xi).

In political geography, “geography” ....illumine the political...“politics” shed light on


the geographic (Kevin R. Cox, Political Geography: Territory, State, and
Society, 2002)

Geografia politică este ramura geografiei care se ocupă cu studiul relaţiei dintre
procesele și deciziile politice şi mediul geografic. Geografia politică studiază,
pe de o parte, relaţia dintre individ sau comunitate umană şi suprafaţa terestră
unde acesta trăieşte şi îşi desfăşoară activitatea, relaţie privită prin prisma
influenţelor pe care teritoriul respectiv, prin caracteristicile sale cantitative şi
calitative, le are asupra comportamentului politic uman, şi, pe de altă parte,
influenţele pe care le au deciziile politice asupra teritoriului, atât din domeniul
continental, cât şi din cel maritim (Bodocan, 1997, p.9).
Preocupări privind relația dintre mediul geografic și deciziile politice

-abordări predominant deterministe până în secolul XX

Antichitate

Platon (428-348 î.Hr.) - Republica


-Identifică entitatea politică ideală, putere militară
-mărime, localizare-departe de mare, teritoriu

Aristotel (384-322 î.Hr.) - Politica


-Localizare între mare și uscat
-Relaţia dintre condiţiile climatice şi trăsăturile de caracter ale diferitelor rase.

Strabo (64 î.Hr.-20 d. Hr.) - Geografia


Analizează factorii geografici care contribuie la funcţionarea ideală a
unui stat (a Imperiului Roman).
Evul mediu
Abn-al Rahman Ibn-Khaldun (1332-1406) -
influenţa naturii (climă) asupra istoriei, societăţii umane şi deciziilor politice
conceptul evoluţiei ciclice a statelor.

Jean Bodin (1530-1596) - Les Six livres de la République


Importanţa climei în modelarea caracterului uman şi în luarea
deciziilor politice.

William Petty (1623-1687) – Political Arithmetick


-preocupat de legătura dintre geografie şi politică
-mărimea ideală şi localizarea statelor

Charles Montesquieu (1689-1755) - L'esprit des lois


rolul mediului (în special clima, solul, topografia) și a
poziției geografice în determinarea formei de
guvernământ și a organizării social-politice;
Perioada modernă

Jacques Turgot (1727-1781)


Plan d’un ouvrage sur la géographie politique
Introduce termenul de geografie politică (1751).

RITTER??

Friedrich Ratzel (1844-1904)


Întemeietorul geografiei politice moderne
Politische Geographie, 1897

Secolul XX – consolidarea geografiei politice ca ramură a geografiei umane


- modificarea hărții politice a Europei după cele două războaie mondiale și după căderea
comunismului
- școlii germană de geopolitică
- U.I.G.: Comisia de Geografie Politică.
Geografie politică vs Geopolitică

• Ambele studiază relațiile dintre


geografie și politică dar în termeni
diferiți:
Geografia politică
– analizează statul în contextul
geografic
– interpretează relațiile internaționale
în scop științific și academic
Geopolitica
– analizează relațiile internaționale
prin prisma valorificării avantajelor
geostrategice ale teritoriului în
conflicte
– analizează discursul politic al
actorilor implicați în politica externă,
a celor din mass-media și a celor
din cercetarea științifică
Tematică Texte cerute Data

Introducere în Geografia Politică


1 Prezentarea cursului. Etica academică. Concepte şi curente. Săgeată 9-25,65-87 28 feb
Şcoli reprezentative. Geografia politică în România

Geografia statului. Definiţie şi formare Glassner 71-82


2 Cerinţe geografice şi politice ale statelor Ilieş 55-67 06 mar
Forme de achiziţie teritorială Săgeată 87-110

Geografia statului. Caracteristici geografice Glassner 74-79


3 Mărimea, forma şi localizarea Ilieş 81-96 13 mar
Tipologia geografică a statelor Săgeată 110-158

Geografia statului. Componente spațiale Glassner 104-115


4 Arii centrale. Teritorii statale efective Ilieş 100-109 20 mar
Capitale Săgeată 110-158

Geografia statului. Frontiere și graniţe Glassner 82-104


5 Definiţie, clasificare, funcţii Ilieş 143-170 27 mar
Dispute de graniţă Săgeată 152-158

Geografia politică a mărilor și oceanelor Glassner 526-545


6 Delimitarea bazinelor maritime Ilieş 172-183 03 apr
Zone economice naţionale şi internaţionale Săgeată 110-158

Anomalii politico-teritoriale Glassner 126-142


7 Entităţi politico-teritoriale intermediare Ilieş 109-118
10 apr
Teritorii dependente. Enclave

Națiune, statul național şi minoritățile naționale Glassner 212-230


8 Formarea națiunilor. State naţionale şi ne-naţionale Ilieş 213-223 17 apr
Clasificarea minorităţilor. Relaţia grup minoritar-stat Săgeată 133-145

Geografia electorală Glassner 203-212


9 Influenţele geografice asupra votării Taylor 229-240 08 mai
Delimitare şi reprezentare electorală Boamfă

Concepte și diviziuni geopolitice Glassner 322-342


10 Curentul statului organic şi al geostrategiei Ilieş 36-51 15 mai
Teorii geopolitice contemporane Săgeată 25-65

Probleme regionale de geografie politică. România


11 Evoluţia politico-teritorială şi geopolitica Săgeată 221-247 22 mai
Specificităţi electorale
GEOGRAFIA STATULUI
De ce numărul de pașapoarte este
mai mare decât numărul de state?

1. Definiţie şi formare
2. Cerinţe geografice şi politice ale
statelor
3. Forme de achiziţie teritorială

Obiective:
• cunoaşterea elementelor definitorii ale statelor ca şi componente de bază ale hărţii
politice mondiale
• identificarea factorilor geografici şi politici care au favorizat apariţia şi dezvoltarea statelor
Rămâne statul elementul central al organizării politice?
Bibliografie:
Glassner: Political Geography, p. 71-82
Ilieş: Elemente de Geografie Politică, p. 55-67
Posibile întrebări de verificare finală:
Care sunt cerinţele geografice şi politice ale statelor ca subiect de drept internaţional
Explicaţi şi exemplificaţi trei forme de creştere teritorială a statelor
Cuvinte cheie/termeni noi:
stat de facto, stat de jure, creştere teritorială, personalitate internaţională
http://www.rts.ch/emissions/geopolitis/2824404-territoires-pays-etats-quelles-differences.html
GEOGRAFIA STATULUI
De ce există turism de litoral în Iordania?

Caracteristici geografice:
• mărime
• formă
• localizare
GEOGRAFIA STATULUI
De ce New York este o destinație turistică
mai importantă decât Washington?
Componente teritoriale
• Arii centrale
• Teritorii statale efective
• Capitale
Frontiere şi Graniţe
Mai are granița politică funcția de barieră?
Pretutindeni?
De ce este Panmunjon o destinație turistică?
• frontiere vs. graniţe
• clasificarea graniţelor
• funcţiile graniţelor
• cooperarea
transfrontalieră
Geografia Politică a Mărilor şi Oceanelor
Ce tipuri de vize ai nevoie într-un itinerariu
de croazieră maritimă sau fluvială?
• divizarea bazinelor
oceanice
• graniţe maritime
• rute strategice
• state continental închise
Anomalii politico-teritoriale
De ce putem calatori doar cu buletinul în Caraibe?

• teritorii neutre, incerte,


intermediare, divizate,
dependente etc
• enclave
NAŢIUNE, STAT NAȚIONAL, MINORITĂȚI
NAȚIONALE
Există un patrimoniu turistic legat de
conceptul de stat-națiune?
• Formarea naţiunilor
• Tipologia
naţionalismului

• state naţionale
• minorităţi: definiţie Arabian Golf/Persian Golf
La Manche/Dover
• tipologia minorităţilor Erdely/Transilvania
http://www.rts.ch/emissions/geopolitis/
vizualizat în 23.02.2013
GEOGRAFIE ELECTORALĂ

Turism electoral ?

• Geografia votării
• Sisteme electorale
• Geografia reprezentării
GEOPOLITICA
De ce Qatar are o singură graniță terestră,
iar aceasta este impenetrabilă?

• Geopolitica vs.
geografia politică
• Geostrategia
• Statul organic
• Geopolitica germană
• Coduri geopolitice
contemporane
ROMANIA. GEOGRAFIE POLITICĂ ȘI
GEOPOLITICA
De ce România ar putea avea graniță cu Federația Rusă?

• Carpați, Dunăre și
Marea Neagră
• Tranzit sud-est european
• Geopolitica insularității în
sud-estul european
• Sistem și comportament
electoral
Seminar
A. Relațiile dintre state și libertatea de circulație 13-20 martie
– Viza ca document de călătorie
– State cu interdicții de călătorie
– Turismul transfrontalier
B. Turismul politic 27martie-3 aprilie
– Potențialul turistic al capitalelor
– Turismul roșu (zidul Berlinului, Casa Poporului), negru (Cernobyl) etc
– Obiective turistice ale unor produse politice: tri-state border, ONU, NATO
C. Turismul în areale critice 10 aprilie (?)
– În state cu regimuri autoritare: Korea, Arabia Saudită, E.A.U etc, sau instabile:
Kenya, Algeria
– În state afectate de evenimente majore: Irak, Siria, Vietnam, Israel, Qatar
– State fără turism
D. Turismul în entități politico-teritoriale speciale 15-22 mai (?)
– Insularitate
– În teritorii dependente, enclave, capitale divizate
– Turismul etnic vs turism internațional

– Quiz?
– Free subject la fiecare seminar, la final

– SAU?
Mod de evaluare, cerinţe, etică
• Evaluarea finală va consta într-un examen scris ce va conţine întrebări de concept
sau problematizare. Participarea activa la curs şi seminarii poate influenţa nota finală

• Cursul tipărit existent în bibliotecă asigură doar cunoştinţele minime necesare


promovării examenului. Pentru note mari recomand asimilarea informaţiilor updatate
prezentate la curs. Pentru nota 10 trebuie să consultați bibliografia suplimentare. În
sesiunea de restanţe, cerințele rămân neschimbate. Se poate participa la examen
pentru mărire de notă.
• Voi aprecia originalitatea prezentărilor şi interpretărilor, claritatea exprimării şi
coerenţa, acurateţea localizārii geografice. Reproducerea mecanică a materialului
tipărit sau a prezentărilor de la curs vor constitui puncte în minus. Frauda impune
excluderea din examen.
• Pentru a evita plagiatul (dexonline: a PLAGIÁ, vb. I. Tranz.= a-şi însuşi, a copia total
sau parţial ideile, operele etc. cuiva, prezentându-le drept creaţii personale; a comite
un furt literar, artistic sau ştiinţific – Din fr. plagier) utilizaţi minimum trei surse şi
comentaţi informaţiile obţinute. Cele mai recente informaţii se pot gāsi pe internet. De
evitat însā multe site-uri guvernamentale care tind sā ofere o imagine prea pozitivā a
unui stat sau fenomen
BIBLIOGRAFIE
Obligatorie
• Bodocan, V. (1997), Geografie Politică, Editura presa Universitară Clujeană
• Bodocan, V., Ilieș Al. (2004) Spațiul European. Structură, dinamică și funcționalitate,
București
• Costachie, S. (2004), Geografie politică – o nouă abordare, Editura Universităţii din
Bucureşti
• Glassner, M.I. (1996), Political Geography, John Willey & Sons, New York
• Ilieş, A. (1999), Elemente de Geografie Politică, Editura Universităţii din Oradea
• Săgeată, R. (2008), Geopolitică, Ed. Universității ”Lucian Blaga”, Sibiu
• Neguţ, S., Cucu, S.V., Vlad, L.B. (2004), Geopolitica României, Editura Transversal,
Târgovişte
• Neguţ, S. (2005), Introducere în Geopolitică, Meteor Press, Bucureşti
• Taylor, P.J. (1993), Political Geography. World-economy, Nation-state and Locality,
Longman, London

Periodice
• *** Political Geography
• *** Revista Română de Geografie Politică
• *** Annals of the Association of the American Geographers
• *** Progress in Human Geography
• *** The Geographical Journal

www
Bibliografie suplimentară?!?

https://www.pinterest.ch/pin/128915608056559738/
Bibliografie recomandată
• Andreescu, G. (2004), Naţiuni şi minorităţi, Editura Polirom, Iaşi
• Bădescu, I., Dungaciu, M. (1995), Sociologia şi geopolitica frontierei, Editura Floare
Albastră, Bucureşti
• Blake, G. (1999), World Boundaries, Roultedge, London (5 volume)
• Bodocan, V. (1995), Minorităţi şi state naţionale: aspecte politico-geografice, în Studia
Universitatis Babeş-Bolyai, Geographia, Nr.1-2, Cluj-Napoca
• Bodocan, V. (2001), Etnie, confesiune şi comportament electoral în Transilvania, Presa
Universitară Clujeană
• Bodocan, V., Ilieş, Al. (2005), Spaţiul european: structură, dinamică, integrare şi
funcţionalitate, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Bucureşti
• Cox, K.R. (2002) Political Geography: Territory, State, and Society, Wiley
• Clark, D. (1996), Urban World/Global City, Routledge, London and New York
• Dijkink, G. (1996), National Identity&Geopolitical Vision, Routledge, London and New
York
• Farington, H. (1989), Strategic Geography. NATO, the Warsaw Pact and the
Superpowers, Routledge, London
• Hartshorne, R. (1950), The Functional Approach in Political Geography, în Annals of the
Association of American Geographers, No.40, Washington D.C.
• Johnston, R.J., Shelley, F.M., Taylor, P.J. (1990), Developments in Electoral Geography,
Routledge, London
• Knox, P.L., Taylor, P.J. (1997), World Cities in a World System, Cambridge University
Press
• Leimgruber, W. (1989), The Perception of Boundaries. Barriers or Invitation to
Interaction?, în Regio Basiliensis, No. 2+3, Basel
• Lèvi, J. (1990), Gèographie dú Politiques, Presses de la Fondation Nationale des
Sciences Politiques, Paris.
• Marenchenes, A. şi colab. (1988), Atlas Géopolitique, Stock, Rungis
Bibliografie recomandată
• Muir, R., Paddison, R. (1981), Politics, Geography and Behaviour, Methuen, London
• Paddison, R. (1983), The Fragmented State. The political geography of power, Basil
Blackwell, Oxford
• Popa, N. (2006), Frontiere, regiuni transfrontaliere și dezvoltare regională în Europa
Mediană, Ed. Universității de Vest, Timișoara
• Popescu, Dumitra, Năstase, A., Coman, F. (1994), Drept internaţional public, Casa de
editură şi presă “Şansa”, Bucureşti
• Rubenstein, J. (1989), The Cultural Landscape. An Introduction to Human
Geography, Merrill Publishing Company, Columbus, Ohio
• Săgeată, R. (2008), Bucharest. Geographical and Geopolitical Considerations, in
Romanian Review on Political Geography, Oradea
• Seiler, D. (1999), Partidele politice din Europa, Institutul European, Iaşi
• Sellier, A., Sellier, J. (1991), Atlas des peuples d'Europe Centrale, La Decouverte,
Paris
• Short, P.J. (1993), An Introduction to Political Geography, Routledge, London
• Smith, A.D. (1993), The Ethnic Origin of Nations, Basil Blackwell, Oxford
• Tauthail, G. (1996), Critical Geopolitics, Routledge, London
• Tămaş, S. (1995), Geopolitica, Editura Noua Alternativă, Bucureşti
• Taylor, P.J. eds. (1993), Political Geography of the Twentieth Century. A Global
Analysis, Belhaven Press, London
• Toynbee, A. (1979), Oraşe în mişcare, Editura Politică, Bucureşti
• Vandermotten, C. (1987), Géographie Politique, Presses Universitaire de Bruxelles,
Bruxelles
• Wallerstein, I. (1993), Sistemul mondial modern, Editura Meridiane, Bucureşti
• Watson, M. (1992), Contemporary Minority Nationalism, Routledge, London
Resurse web
• www.geopolitis.ch
• http://worldstatesmen.org : enciclopedie politica şi istorică a statelor si fostelor state
• http://www.jcpa.org/dje/index-fs.htm : federalism
• http://ifes.org/eguide/eleguide.htm: site al Fundaţiei Internaţionale pentru Sisteme
Electorale
• http://amnesty.org: site al Amnesty International: drepturile omului, refugiaţi, etc
• http://angelfire.com/ma/maxcrc/territories.htm: teritorii dependente/autonome-libertate
politicā
• http://vinokurov.info: enclave şi exclave
• http://www.cas.muohio.edu/igu-cpg: site-ul Comisiei IGU de Geografie politică
• http://uselectionatlas.org: atlasul electoral al S.U.A.1860-2008, rezultate electorale
detaliate http://ElectionResources.org: link-uri, bibliografie, domenii, probleme
electorale
• http://worldwideelection.org: alegeri
• http://indigenouspeople.org: minoritati
• http://www.unpo.org lista cu cvasistate, state nereprezentate international, secesiuni
• http://geography.about.com/science/geography/cs/secession/ secesiuni şi mişcāri de
independenţā
• etc
Reviste de Geografie Politică
• Political Geography
• Revista Română de Geografie Politică
• Geopolitica. Revista de Geografie Politică, GeoPolitică şi GeoStrategie
• L'Espace Politique
• Space and Polity
• Journal of Borderland Studies
• Borderlines
• National Identity
• National and Ethnic politics
• Geopolitics
• Herodote
• Electoral Studies
• Limes, Rivista Italiana di Geopolitica
• Heartland, Eurasian Review of Geopolitics
V – A Non-Exhaustive World List of Reviews on
Political Geography and Geopolitics
° Political Geography. Founded in 1981, Political Geography is the most well-known and the most distributed
review of political geography in the world. PG has become the flagship journal of the resurgence of political
geography studies in recent years. Editor-in-Chief: John O'Loughlin (University of Colorado at Boulder)
Publisher: Elsevier (Amsterdam, The Netherlands). 8 issues per year. Volume 26 in 2007. Website:
www.politicalgeography.com
° Revista Romana de Geografie Politica. After the fall of communism which created a favorable environment in
Romania, political geography and geopolitics reapperaed as fields of research and as subjects in the Romanian
universitary system. The Revista Romana de Geografie Politica (Romanian Review on Political Geography) was
founded in 1999. Year 2007 is the ninth year of regular publishing of RRPG and coincides with its position in
the top of the geographical publications in Romania (corresponding to the criteria of the CNCSIS – National
Commission of Scientific Research for Higher Education). Editors-in-Chief: Alexandru Ilies (University of
Oradea) and Voicu Bodocan (Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca). Publisher: University of Oradea Press.
Two issues per year in English. Email: ilies@uoradea.ro; ioanajosan@yahoo.co.uk
° L'Espace Politique. Founded in 2007, L'Espace Politique (The Political Space) is the single free online review
of political geography and geopolitics in the world, and also the single French-speaking review of political
geography. Leaded by the Commission on Political Geography and Geopolitics (French National Committee on
Geography), the EP is hosted by the Department of Geography of the University of Reims-Champagne. Editor-
in-Chief: Stéphane Rosière (University of Reims-Champagne). Three issues per year. Free downloading of each
issue and of all papers. Website: www.espacepolitique.org
° Space and Polity. Founded in 1996, Space & Polity is a fully refereed scholarly international journal devoted
to the theoretical and empirical understanding of the changing relationships between the state, and regional and
local forms of governance. Editor-in-Chief: Ronan Paddison, School of Geographical Sciences, University of
Glasgow). Publisher: Routledge, part of the Taylor & Francis Group. Volume 11 in the year 2007. Three issues
per year. Website: www.tandf.co.uk/journals/titles/13562576.asp
° Journal of Borderlands Studies Founded in 1986, the Journal of Borderlands Studies is sponsored by the
Association for Borderland Studies (University of San Diego, California). The JBS has for more than two
decades distinguished itself as a leading forum for borderlands research. The JBS is a truly multi-disciplinary
journal. Contributions focus in a substantive way on the border-related aspects of social science, humanities,
economics, business disciplines and so forth. Editors-in-Chief: J.Michael Patrick (Texas A&M International
University, Laredo), Henk Van Houtoum & Martin Van Der Welde (University of Nijmegen, The Netherlands).
Publisher: Texas A&M International University Press. Two issues per year. Website: www.absborderlands.org
Page 7° Borderlines is the newsletter of the IBRU (International Boundaries Research Unit), University of Durham,
UK. Borderlines provides an update on the activities of the IBRU and information on developments in the wider
boundary community around the world. This annual newsletter has a readership of more than 3000 boundary
scholars. B is keen to include information on boundary-related events. Editor-in-Chief: Michelle Speaks (IBRU, Durham). Website: www-
ibru.dur.ac.uk
° National Identities. Founded in 2001, NI explores the formation and expression of national identity from
Antiquity to the present day. It examines the role of forging identity of cultural and political factors, by
examining the ways in which these have been shaped and changed over time. Editor-in-Chief: Peter Catterall
• (University of London). Publisher: Taylor & Francis. Volume 9 in the year 2007. Three issues per year. Website:
• www.tandf.co.uk/journals/titles/14608944.asp
• ° Nationalism and Ethnic Politics. Founded in 1994, NEP explores the varied political aspects of nationalim and
• ethnicity in order to develop more constructive inter-group relations. The journal publishes case studies and
• comparative and theoretical analyses. Editor-in-Chief: William Safran (University of Colorado at Boulder).
• Publisher: Frank Cass, a part of Taylor & Francis Group. Volume 13 for the year 2007. Quarterly. Website:
• www.tandf.co.uk/journals/titles/13537113.asp
• ° Geopolitics. Founded in 1995, Geopolitics seeks to explore the theoretical implications of contemporary
• geopolitics and geopolitical change with particular reference to territorial problems and issues of state
• sovereignty. Multidiciplinary in its scope, Geopolitics includes all aspects of the social sciences with particular
• emphasis on political geography, international relations, the territorial aspects of political science, and
• international law. The journal seeks to maintain a healthy balance between systemic and regional analysis.
• Editors-in-Chief: David Newman (Ben Gurion University of the Negev, Beersheva) and John Agnew (University
• of California at Los Angeles). Publisher: Frank Cas, a part of Taylor & Francis Group. Volume 12 in the year
• 2007. Quarterly. Website: www.tandf.co.uk/journals/titles/ 14650045.asp
• ° Hérodote. Founded in 1976, Hérodote is the single French review on geopolitics which is totally managed by
• geographers. Each issue of this quaterly journal is based upon a special thematic. No abstracts.Hérodote is
• mainly the work of its founder, Yves Lacoste (University of Paris VIII). Editor-in-Chief: Yves Lacoste.
• Publisher: Editions Masson (Paris). Volume 31 in the year 2007. Website: www.herodote.org
• ° Electoral Studies. Founded in 1981, ES is an international journal covering all aspects of voting, the central act
• in democratic process. Political scientists, economists, sociologists, game theorists, geographers, contemporary
• historians and lawyers have common, and overlapping interests in what causes voters to act as they do, and the
• consequences. Editors-in-Chief: Harold D. Clarke (University of Texas at Dallas), G. Evans (University of
• Oxford), E. Scarborough (University of Essex). Publisher: Elsevier (Amsterdam). Volume 26 for the year 2007.
• Quarterly. Website: www.utdallas.edu/dept/socsci/hclarke/es
• ° Limes, rivista italiana di geopolitica. Founded in 1993, Limes is the Italian review of geopolitics. It's a 300-
• page bimonthly review. Every issue is devoted to one topic, which is developed through news analysis, round
• tables, interviews. Beside the main topic, there is a dossier regarding some previous or different stories. Limes
• declares itself to be radically anti-academic in its approach. The aim of Limes is to analyse conflicts (political,
• cultural or military) in specific spaces. Editor-in-Chief: Luca Caracciolo (Rome). Publisher: Gruppo Editoriale
• L'Espresso (Rome). Website: www.limesonline.com
• ° Heartland, Eurasian Review of Geopolitics. Founded in 2000, Heartland is the sister publication of Limes and
• a journal of geopolitics originally created in China and Italy, which aims to construct a forum for discussion
• based on three pillars: Asia, Europe and America. Until 2004, Heartland was published and distributed in printed
• form. Since March 2005, Heartland has become a website. This choice is intended to promote circulation,
• knowledge, and the exchange of often remote and disparate points of view. Editors-in-Chief: Luca Caracciolo &
• Francesco Sisci (Rome). Publisher: Gruppo Editoriale L'Espresso (Rome). Website: www.heartland.it