Sunteți pe pagina 1din 1

Puiţău Bianca Elena

30.04.2020

Fişă de lucru

Exerciţiul 1

 Izvorul reprezintă locul (punctul) de unde începe să se formeze cursul unui


râu; acesta poate fi punctul de ieșire naturală a apei dintr-un strat acvifer
subteran la suprafața scoarței terestre sau locul de topire a unui ghețar, ori
chiar un lac.

 Cursul de apă, făgașul (albia minoră) prin care se scurge apa râului între izvor
și gura de vărsare. Acest curs este încadrat de maluri și conține talvegul, partea
morfologică cea mai joasă, în care apa râului are o viteză de curgere mare.

 Gura de vărsare reprezintă locul de vărsare într-un alt râu sau fluviu, ori într-
un lac, o mare sau chiar Oceanul Planetar.

Exerciţiul 2

Bazinul hidrografic cuprinde atât cursul de apă principal, toţi afluneţii săi, cât
şi suprafeţele de pe care afluenţii săi îsi adună apele.

Exerciţiul 3

 Locul în care un râu debuşează în altul poartă numele de confluenţă.


 Râul care se varsă în altul se numeşte afluent.