Sunteți pe pagina 1din 2

Tema 7 : Piața bunurilor de consum.

A realizat : Bulgaru Andrei, st.gr. TI-191.

1. Descrieți esența cererii , formele ei de manifestare și


determinanții ei.
Cererea – reprezintă cantitatea de mărfuri şi servicii care poate fi solicitată de
către consumatori într-o anumită perioadă de timp la preţul curent al pieţei.

Principalul factor ce determină cererea este preţul.


Cererea se manifestă în:
Cererea reprezintă nevoile de bunuri si servicii care se satisfac prin intermediul
pietei, adică prin vânzare-cumpărare. Cererea are drept suport puterea de cumpărare a
oamenilor; de aceea, ea exprimă , în același timp, cantitatea de bunuri si servicii
cerute, la un moment dar, la prețurile existente, considerând date veniturile și
preferințele cumpărătorilor. Cererea poate fi

 individuală, adică din partea unui singur cumpărător la un bun economic sau la
altul;
 totală, adică din partea tuturor cumpărătorilor la bunul sau serviciul respectiv;
 agregată sau globală care exprimă ansamblul cererii din partea tuturor
cumpărătorilor și la toate bunurile și serviciile existente; aceasta se exprimă în
forma bănească, fiind astfel posibile măsurarea și compararea.
Cererea, ca volum, structura și nivel al cerințelor de consum, se schimbă de la o
perioadă sau alta, având, deci, un caracter dinamic. Principalii factori de care depinde
dinamica cererii sunt: nevoile, venitul si prețul. Relația dintre cheltuielile de consum
și venit a fost analizată în sec al XIX-lea pentru prima dată, de către E.Engel și poartă
denumirea de "curba lui Engel". Cercetând bugetele de familie din mai multe țări,
acesta a desprins concluzia potrivit căreia importanța relativă a diferitelor cheltuieli de
consum în raport cu venitul se modifică diferit. Astfel, s-a observat, că atunci când
venitul crește, ponderea cheltuielilor pentru alimente scade, ponderea cheltuielilor
pentru îmbrăcăminte și locuință este relativ constantă, iar ponderea cheltuielilor
pentru servicii (educație, cultură etc.) crește. Cererea se află în raport invers
proporțional fata de preț: când prețul crește, cererea scade, deoarece la un venit dat
posibilitatea de cumpărare se micșorează; când prețul scade, cererea crește.
Legea cererii exprimă relația dintre cerere și preț, în cadrul căreia cererea evolueză în
sens invers față de preț.
3. Explicați mecanismul de stabilire a echilibrului de piață.
Piaţa este considerată echilibrată dacă volumul cererii coincide cu volumul
ofertei. Piaţa e considerată neechilibrată dacă cererea nu corespunde ofertei.

Cererea şi oferta influenţează asupra preţului de echilibru în felul următor :

1) Creşterea cererii contribuie la sporirea preţului de echilibru;


2) Scăderea cererii duce la scăderea preţului de echilibru;
3) Creşterea ofertei duce la scăderea preţului de echilibru;
4) Scăderea ofertei duce la creşterea preţului de echilibru.

Asupra echilibrului pieţei influenţează mecanismele cererii, ofertei,


concurenţei şi utilităţii. Abaterea de la aceste mecanisme duce la
dezechilibrul pieţei şi la consecinţe negative.