Sunteți pe pagina 1din 1

CIRCUITELE FUNCTIONALE ALE SPITALULUI

Circuitul septic = este sensul de circulatie care indica introducerea germenilor patogeni
generatori de infectii in interiorul unitatii sanitare.
Circuitul aseptic=este sensul de circulatie care asigura conditii de protectie impotriva
infectiilor in interiorul unitatii sanitare.
Circuitele septice sunt separate de cele aseptice
Principalele circuite sunt:
-circuitul bolnavului;
-circuitul personalului medico-sanitar, student, elevi practicanti
-circuitul şi regimul vizitatorilor;
-circuitul instrumentarului şi a diferitelor materiale sanitare;
-circuitul blocului operator;
-circuitul alimentelor;
-circuitul lenjeriei;
-circuitul reziduurilor.

ASEPSIA ŞI ANTISEPSIA

Asepsia (a = fara, sepsis = putrefactie) - ansamblul de masuri prin care este impiedicat contactul
dintre germeni si plaga operatorie. Este o masura profilactica. Louis Pasteur (1822–1895) este
considerat parintele asepsiei moderne, alti savanti al căror nume se leaga de acest domeniu fiind
rusul Elie Metchnikoff (1845 - 1916) si românul Victor Babes (1854 - 1926).

Antisepsia (anti = împotriva, sepsis = putrefactie) – reprezinta totalitatea masurilor prin care se
realizeaza distrugerea germenilor prezenti intr-o plaga, pe tegumente sau in mediu. Este o
metoda curativa. Joseph Lister este considerat promotorul antisepsiei în chirurgie.